KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Aktuality - rok 2007

27. december 2007 - Satu-Mare150. výročie smrti Jána Háma 

30. decembra 2007 si pripomíname 150. výročie smrti biskupa Jána Háma, zakladateľa Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok; pri tejto príležitosti sme sa zišli 27. decembra tohto roku v Satu-Mare, aby sme spolu s veriacimi satmárskej diecézy s úctou ďakovali a oslavovali Pána Boha za diela lásky, ktoré cez otca biskupa Jána Háma vykonal.

....áno, otca Jána Háma podnecovala Kristova láska a Kristova láska žiari i dnes z diel, ktoré v tejto láske založil...                                                                                      viac >>>


Vianoce (Vrícko)Vianočné prianie

„Kde je ten novonarodený židovský kráľ"? Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť." (Matúš 2, 2)

Tak ako mudrci od východu, hľadajme aj my novonarodeného kráľa, odovzdajme mu naše životy a dovoľme mu, aby nás chránil, požehnával a sprevádzal životom nielen počas týchto sviatočných dní, ale aj po celý nastávajúci nový rok 2008.

Úprimné prosby za Vás novonarodenému kráľovi prednášajú

Milosrdné sestry sv. Vincenta - Satmárky

Vyšlo nové číslo časopisu Rodina Nepoškvrnenej (5/2007)

Časopis Rodina Nepoškvrnenej 5/2007V tomto čísle nájdete aj:  

 • Príhovor sestry Bernadety Pánčiovej
 • 15-ročný dar - zamyslenie s. Timotey nad darom Nepoškvrnenej: ...pred 15 rokmi dostala Rodina Nepoškvrnenej od Nepoškvrnenej veľký dar. Na Vianoce v roku 1992 po prvýkrát vyšlo prvé číslo časopisu Rodina Nepoškvrnenej....
 • Šťastie vchádza po špičkách - príbeh zo života napísala Emília Molčániová: ...Marta tento rok darčeky nekupovala. Nemala komu. Aj preto brázdi ulice mesta, aby vypadla z objatia štyroch stien, von zo samoty a smútku, ktoré ju ubíjali, dnes oveľa nástojčivejšie.. 
viac >>>

Ján Hám

150. výročie smrti biskupa Jána Háma

Satmársky biskup Ján Hám,  zakladateľ našej rehoľnej spoločnosti, zomrel 30. decembra 1857. V tomto roku je to už 150 rokov od jeho smrti, ale jeho život ako satmárskeho biskupa zostáva nezabudnuteľný.

Vyvrcholením osláv 150. výročia smrti nášho zakladateľa Jána Háma bude 27. december 2007. V bazilike v Satu Mare bude slávnostná svätá omša, ktorou budeme Bohu ďakovať za dar tohto vzácneho človeka a za diela, ktoré jeho obetavou láskou vznikli a pretrvávajú.

V mene terajšieho satmárskeho nás s. Ružena, generálna predstavená  sestry na túto slávnosť pozýva do Satu Mare.                                        viac  >>>

 

Nepoškvrnená Panna Mária (8. december 2007, Vrícko)Obnova rehoľných sľubov

Na slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie - 8. decembra 2007 - si všetky sestry Satmárky s doživotnými sľubmi obnovili svoje zasvätenie - rehoľný sľub čistoty, chudoby a poslušnosti.

Nepoškvrnená Matka Božia Mária!
S dôverou prichádzame k tebe, aby sme ťa pozdravili a spolu s tebou poďakovali za dar zasväteného života.
Pokorne ťa prosíme, prijmi dnes každú z nás i celú našu Kongregáciu pod svoju osobitnú ochranu. Pomáhaj nám v práci pre dobro chudobných, hladných, zbavených nádeje, posledných a všetkých tých, ktorí s úprimným srdcom hľadajú tvojho Syna a nadovšetko prinášať im Ježiša...       viac >>>


sv. Mikuláš a anjeli vo VríckuSvätý Mikuláš

Bože, darca každého dobra, na príhovor svätého biskupa Mikuláša pomáhaj nám v každej núdzi a chráň nás pred každým nešťastím; daj nám veľkodušné srdce, aby sme ochotne dávali iným, čo prijímame od teba, a tak bezpečne kráčali po ceste spásy.

Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.

Návšteva sv. Mikuláša vo Vrícku >>>
Návšteva sv. Mikuláša v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne >>>

1. december 2007Zápis do Knihy živých 

Dňa 1. decembra 2007 o 10.00 hod.  sa uskutočnil Slávnostný zápis do Knihy živých Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne. 

Do Knihy živých boli zapísaní 29 pacienti, ktorí od nás odišli do večnosti v období júl-august-september 2007. 

viac informácií  ›››

Slávnostná svätá omša 28. 10. 2007 - GyöngyösSlávnosť v meste Gyöngyös, rodisku Jána Háma

V dňoch 27. - 28. októbra 2007 sa v meste Gyöngyös, v rodisku biskupa Jána Háma, zakladateľa Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok konali spomienkové slávnosti z príležitosti 150 výročia jeho smrti.

viac >>>

Vyšlo nové číslo časopisu Rodina Nepoškvrnenej (4/2007)

Časopis Rodina Nepoškvrnenej 4/2007V tomto čísle nájdete aj:  

 • Pane, otvor naše srdcia - modlitba k príprave jubilea v Lurdoch
 • Príhovor sestry Alici Marienkovej
 • Slovenskí chorí pred Madonou - zamyslenie vdp. Pavla Jurčagu o 10. jubilejnej púti Rodiny Nepoškvrnenej do Lurd
 • Chrániť sa zloby - Homília biskupa Mons. Rudolfa Baláža v Lurdoch
 • Zmena srdca v Lurdoch - príbeh z knihy Ty si Mať dobrotivá
 • Lurdy a ich posolstvo - 150 rokov od zjavenia v Lurdoch
 • Zázračné uzdravenie - Jean-Pierre Bély
 • Ako ma Lurdy chytili za srdce... vdp. Ján Mária Košč
 • Som Nepoškvrnené počatie - kázeň vdp. Jána M. Košča na spiatočnej ceste z Lurd vo vlaku
 • Pútnici hovoria o púti...
 • Informácie 
 • Vedomostný kvíz
 • Poďakovanie za 10 slovenských púti do Lurd, na ktorých sa spolu zúčastnilo 4839 pútnikov
 • Farebná príloha z púte Rodiny Nepoškvrnenej v Lurdoch


Caritas Christi urget nosGenerálna kapitula

Svätý Vincent a svätá Lujza dali svojim sestrám znak - Horiace srdce (obklopené plameňmi), v jeho strede kríž s ukrižovaným Kristom a okolo plameňov nápis: „Caritas Christi urget nos" - „Láska Kristova nás ženie". Tento znak a aj tieto slová dala s. Ružena Múdra, generálna predstavená ako symbol a svetlo pre konanie generálnej pracovnej kapituly, ktorá sa koná v dňoch 20. - 26. októbra 2007 vo Vrícku.

V modlitbe prosme pre členky kapituly, aby mali srdcia a mysle slobodné a otvorené pre pôsobenie Ducha Božieho a naplnené láskou k Bohu, láskou k Spoločnosti i láskou ku každej sestre.                                     viac >>>


Mozaika svätého JozefaMozaika svätého Jozefa  

Sestra Rudolfa Veronika Balážová ukončila v adoračnej kaplnke Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne Mozaiku svätého Jozefa.

Kaplnka v Hospici je zasvätená svätému Jozefovi - ženíchovi Panny Márie a pestúnovi Pána Ježiša, ktorý sa najčastejšie vyobrazuje ako stojí pri Ježišovi v jasliach spolu s Pannou Máriou; s malým Ježišom v náručí a s ľaliou v ruke; s Ježišom pri svojej práci a niekedy ho môžeme nájsť ako Umierajúceho v Ježišovom náručí. Tradícia hovorí, že Jozef tichučko zaspal v Ježišovom náručí a preto je svätý Jozef patrónom dobrej smrti. Preto aj táto kaplnka je zasvätená práve svätému Jozefovi.

Viac o tvorbe mozaiky >>>


 Benefičný koncert „ZA ZVUKMI SRDCA"

Pri príležitosti svetového dňa hospicov organizuje SEHA, n.o., Refugium, n.o. a Nadácia J. Murgaša benefičný koncert ZA ZVUKMI SRDCA. Koncert sa uskutoční dňa 13. októbra 2007 o 15.30 hod. v priestoroch Piaristického kostola v Trenčíne a chce byť vyjadrením úcty pracovníkom zdravotníckych a sociálnych zariadení v meste Trenčín a taktiež chce získať finančné prostriedky na fungovania Hospicu Milosrdných sestier a aj sociálnych zariadení v meste Trenčín. Účinkujúcimi budú: popredná slovenská organistka Kajetána Pulišová, sólista opery SND Ján Babjak a spevácky zbor Piaristického gymnázia v Trenčíne pod vedením zbormajstra Martina Holúbka.


Návšteva sestier z Bolzana na Slovensku

Návšteva sestier z BolzanaDňa 11. októbra 2007 nás navštívili Milosrdné sestry sv. Vincenta z Bolzána, ku ktorým nás viažu spoločné korene. Sestru Annu Máriu Terezu Maurberger, provinciálnu predstavenú Milosrdných sestier z Bolzana spolu s jej vikárkou prijala sestra Ružena Múdra, generálna predstavená a sestra Pavla Draganová, provinciálna predstavená v Ružomberku, v sídle generalátu. Hlavným motívom návštevy bola túžba sestier z Bolzana, aby sestry Satmárky prišli pôsobiť do sociálneho zariadena Jesuheim do Girlandu a pomohli tak zachovať vincentínskeho ducha, ktorý v súčasnosti v zariadení vládne a je pre nedostatok nových povolaní ohrozený.

Sestry z Bolzána sprevádzal na Slovensko vdp. Hurton, kňaz pôsobiaci v Taliansku aj so svojim príbuzným B. Bugárom.  Sestry navštívili komunitu našich sestier v RužomberkuZákladnú školu sv. Vincenta, v ktorej sestry pôsobia.


"Boj proti hladu"

Výroba medovníčkov v NámestoveVincentínska rodina sa rozhodla zorganizovať verejnú zbierku s názvom „BOJ PROTI HLADU " na pomoc ľuďom v Haiti, aby zdôraznila, že jej nie je ľahostajný život ľudí, ktorí si sami nedokážu pomôcť. Podľa odhadov žije až 80 % obyvateľov Haiti pod hranicou chudoby, 78 % je negramotných a 92 % nezamestnaných. Haiti patrí medzi najchudobnejšie krajiny Latinskej Ameriky, kde pôsobia aj sestry vincentky zo Slovenska.

Do tejto zbierky sa zapojili aj sestry z komunity v Námestove spolu so žiakmi základnej školy i iných námestovských škôl. Zbierka trvala od 24. septembra do 8. októbra a podporiť ju bolo možné kúpou medovníčka s nápisom "Boj proti hladu". Výťažok zbierky bude použitý v školstve a zdravotníctve na pomoc ľuďom v Haiti. Zapojenie do takejto akcie nás veľmi spojilo a pomohlo nám vnímať ľudí aj v iných končinách sveta ako tých, ktorým môžme pomôcť. Nech aj Vám dobrý Boh odplatí Vaše modlitby a finančné i iné obety pre ľudí  na Haiti. (sestry z Námestova)

Do akcie „BOJ PROTI HLADU" sa zapojili sestry taktiež so žiakmi Základnej školy sv. Vincenta v Ružomberku. Tu sa počas dvoch týždňov zakúpením „medovníka" vyzbierala suma: 12 081,- Sk. Veríme, že aj touto sumou sa zmierni hlad na Haiti! (sestry zo ZŠ sv. Vincenta)

Predaj medovníkových srdiečok v Starej ĽubovniAni Mariánska družina v Starej Ľubovni neostala hluchá a slepá voči výzve pomôcť chudobným na Haiti. V duchu svätého Vincenta urobiť čokoľvek pre chudobných, ktorí sú našimi pánmi, vyzbierala spolu 35 500,- Sk. Zbierku sme začali na sviatok svätého Vincenta. V tento deň sme počas kázne na svätej omši za účasti detí krátkym divadielkom priblížili Vincentov vzťah ku chudobným. A aby to nebolo málo, 14. 10. 2007 sme na Mariánskej akadémii sprítomnili širokej verejnosti v Dome kultúry jeho vzťah k Panne Márii. Svätý  Vincent sa nám stal zvlášť blízkym na letnom tábore, kde sme spoznávali život svätcov vincentskej rodiny. Tak sa snažíme odovzdať iným to, čo sme sami spoznali. (sestry zo Starej Ľubovne)


Oslavy sv. VincentaOslavy sviatku svätého Vincenta 

Sviatok svätého Vincenta sme v Základnej škole sv. Vincenta v Ružomberku začali 27. septembra 2007 svätou omšou za účasti všetkých žiakov a zamestnancov školy vo farskom kostole. Svätú omšu celebroval Mgr. Peter Nákačka - ružomberský kaplán.  V kázni nás povzbudil, že "každý z nás sa má stať pracovníkom na Božej roli, bojovníkom o záchranu človeka."

Pane pohnutí tvojím príkladom a príkladom tvojho služobníka svätého Vincenta sa chceme teraz na Teba obrátiť s podobnou prosbou ako kedysi slepec: "Pane daj, aby sme videli." Aby sme videli ľudskú biedu, aby naše srdcia mali oči, tak ako Tvoje...

Viac o oslavách sv. Vincenta  >>>

Zápis do Knihy živých.

Zápis do Knihy živých 

Dňa 22. septembra 2007  sa konal Slávnostný zápis 24 pacientov do Knihy živých Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne. Spoločné stretnutie kolektívu Hospicu s príbuznými pacientov, ktorí zosnuli v období apríl-máj-jún 2007, sa nieslo v rodinnej atmosfére.

viac informácií  ›››

Základná škola sv. Vincenta v Ružomberku  - začiatok školského roku

 Svätou omšou 3. septembra 2007 vo farskom kostole sme si vyprosovali dary Ducha Svätého pre nový školský rok 2007/2008. Pani riaditeľka, Mgr. Mária Brejková, s. Angela, slávnostným príhovorom zahajila nový školský rok. Osobitne privítala prváčikov a nových žiakov. Všetkým popriala veľa síl a úspechov v novom školskom roku.
V závere príhovoru sme si modlitbou spomenuli na nášho žiaka - Šimonka Kabelíka, ktorý odišiel spomedzi nás v dôsledku tragickej dopravnej nehody.  Dňa 5. septembra 2007 na miestnom cintoríne v Ružomberku sme sa s ním rozlúčili.  V nádeji sme spojení...
ZŠ sv. Vincenta má v školskom roku 2007/2008 373 žiakov; z toho 35 prváčikov.  Naše učiteľské "rady" sa rozšírili. Do pracovného pomeru sme prijali: Mgr. Janu Telehaničovú - sr. M. Martinu, ktorá  vyučuje slovenský jazyk a náboženstvo a Mgr. Miroslavu Martinkovú, ktorá vykonáva funkciu školského špeciálneho pedagóga. Okrem toho máme novú jednu externú pracovníčku, Annu Schomberger Dr., ktorá vyučuje nemecký jazyk.   Zapísala: Mgr. L. Ivančáková - s. Belarmína

Viac o Základnej škole sv. Vincenta ›››

Púť do Lurd - rok 2005Púť Rodiny Nepoškvrnenej do Lurd

Rodina Nepoškvrnenej putovala v dňoch 29. augusta - 6. septembra 2007 do Lurd. Túto 10. jubilejnú púť chorých do Lurd sprevádzal otec biskup Rudolf Baláž, banskobystrický diecézny biskup. Bola to cesta trpiacich a tých, ktorí im slúžia k Matke, ktorá nikdy nesklame. Každý tam dostal to, čo najviac potreboval a domov prichádzal s novou silou niesť odovzdane svoj kríž a pomáhať ho niesť aj iným...

Viac o púti do Lurd ›››

Skladanie rehoľných sľubov

Ako Bohom milované a vyvolené Vám s radosťou oznamujeme, že dňa 11. augusta 2007 o 10.00 hod. v kostole sv. Bartolomeja vo Vrícku sme zložili doživotné sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti v Kongregácii Milosrdných sestier sv. Vincenta -Satmárok.

 • s. M. Viliama Fidlerová
 • s. M. Fabiola Zvalová
 • s. M. Angelika Hapak
 • s. M. Magdaléna Gajdošíková
 • s. M. Klára Kučak
 • s. M. Dobroslava Lakatošová
 • s. M. Samuela Kamenská

S veľkou radosťou v srdci Vám oznamujem, že dňa 12. augusta 2007 o 10.00 hod. v kaplnke Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok vo Vrícku som zložila Pánovi prvé sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti.

 • s. M. Nikola Jurčová

Ďakujeme Vám, že nás sprevádzate svojimi modlitbami.

11. august 2007 ›››
12. august 2007 ›››

sestra Vincentína (Čína)Pán si povolal k sebe s. Vincentínu z Číny 

Dňa 6. júla 2007 si náš Pán povolal k sebe do večného života našu sestru z Číny - sestru M. Vincentínu Lei Ping Ching Agnes.

„Sestra Vincentína pracovala v našej diecéze vyše 50 rokov s oddanosťou, životom viery a veľkou obetavosťou, ako dobrá členka vašej Kongregácie. Každý deň chodí na svätú omšu a veľa času venuje modlitbe a meditácii, čo jej myslím veľmi pomáha ku stále hlbšiemu spojeniu s Ním. Niet pochýb, že aj keď trpí, duchovne je šťastná, pretože Pán je s ňou. Som presvedčený, že svoje modlitby a obety prináša za všetky členky jej kongregácie, za obrátenie hriešnikov celého sveta a takto koná záslužnú prácu pre Cirkev. Svet je plný rôznych druhov hriechu, za ktoré treba vynáhradu. Sr. Vincentína môže byť jednou z tých, ktorú náš Pán vyvolil pre túto nadprirodzenú úlohu pre celé ľudstvo." - píše vdp. Béde, kňaz z Číny.                            Viac informácií ›››


Duchovné materstvo a sprevádzanie

Sestry - seminár pre formátorky v BadíneV dňoch 1. - 4. júla 2007 sa konal v Kňazskom seminári v Badíne seminár pre formátorky na tému: "Duchovné materstvo a sprevádzanie". Seminár viedla sestra Maria Esther Posada, FMA, ktorá je členkou Inštitútu Dcér Márie Pomocnice - saleziánka a profesorka Pápežskej fakulty výchovných vied - Auxilium v Ríme. Na seminári sa zúčastnila s. Faustína, s. Marianna, s. Ulrika, s. Lucia.

S. Esther hovorila o formátorke, ktorá je NEMÁ ŽENA. Formátorka je NEvesta - otvára, daruje a teší sa z prítomnosti Ženícha; je MAtka - naplnená plodnou Božou láskou a radosťou z detí; je ŽEna - pozná cestu, kráča po nej a ukazuje smer iným; je NAvždy - pre Krista, vždy pre zverených. NEMÁ ŽENA - mlčí pred rozhovorom (stíšenie), mlčí počas rozhovoru (počúva a neponúka riešenie), mlčí po rozhovore (diskrétnosť).


Stretnutie s príbuznými.Zápis do Knihy živých 

Dňa 2. júna 2007 sa konal Slávnostný zápis do Knihy živých v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne.  Spoločné stretnutie kolektívu Hospicu s príbuznými pacientov, ktorí zosnuli v období od januára do marca 2007, sa nieslo v rodinnej atmosfére.

Svätou omšou, ktorú celebroval páter Martin CSsR sme ďakovali Pánu Bohu za životy našich drahých a za to, že nám pomáhal v našich súženiach...

Viac informácií ›››

Stretnutie RN v ŠaštíneStretnutie Rodiny Nepoškvrnenej v Šaštíne

V sobotu 19. mája 2007, v  mesiaci Kráľovnej mája, sa tak ako každoročne stretli členovia Rodiny Nepoškvrnenej, tentokrát v národnej svätyni, v mariánskej bazilike v Šaštíne. K nohám našej drahej matky Panny Márie sme prišli všetci zložiť svoje bôle, ale aj radosti, poďakovať jej za pomoc a prosiť o ďalšiu ochranu života. Panna Mária mala iste radosť z toho, že sa jej deti stretli v takom hojnom počte.

Jedna členka Rodiny Nepoškvrnenej, ktorá sa prvýkrát zúčastnila stretnutia, nám napísala:  "Pamätám sa, že voľakedy som na modlitbu nemala čas, a pritom nemôžem tvrdiť, že som mala predtým viac práce ako teraz. Práve naopak. Postupne sa mi však stala modlitba súčasťou môjho života a ja zisťujem, že bez nej nemôžem žiť. Tak, ako je voda potrebná pre telesnú hygienu, tak sa stala modlitba sprchou mojej duše. Po strese a negatívnych zážitkoch ma osvieži, cítim sa, ako keď sa človek zdôverí blízkemu človeku, a vtedy sa mu uľaví. Za to, že som dokázala prežiť aj nemožné, vďačím modlitbe. Každý deň sa modlím za to, aby ma Duch Svätý naučil správne sa modliť..."

Viac informácií ›››

Jesuheim - GirlanNávšteva u Milosrdných sestier v Bolzane 

V dňoch od 8. do 14. mája 2007 navštívila s. Pavla, s. Ulrika a s. Noemi Milosrdné sestry sv. Vincenta v Bolzane (sever Talianska - južné Tirolsko - Alpy).

Hlavným cieľom návštevy bolo oboznámenie sa s pôsobením sestier v sociálnom zariadení JESUHEIM v Girlan. Zariadenie, ktorého vlastníkom i prevádzkovateľom sú sestry, má 100 ročnú tradíciu. V súčasnosti je po generálnej rekonštrukcii, pri ktorej sa využili dlhoročné skúsenosti získané pri práci s mentálne i telesne chorými ľuďmi.            Viac informácií ›››


UISGRím - zasadanie UISG

V dňoch 6. - 10. mája 2007 sa v Ríme konalo plenárne zasadnutie UISG, čo je svetové združenie generálnych predstavených ženských rehôľ. Na tomto zasadaní sa zúčastnila aj naša generálna predstavená, sestra M. Ružena Múdra.

Mottom pre práce na tomto zasadaní bolo: Vyzvané spriadať novú spiritualitu, ktorá tvorí nádej a život pre celé ľudstvo.
Chrbtovou  kosťou každej spirituality je Ježiš - zjavený vo Svätom Písme (Božie Slovo).

Viac informácií ›››

Nové provinciálne vedenieNové vedenie Slovenskej provincie 

Dňa 28. apríla 2007 sestry Slovenskej provincie zvolili na volebnej provinciálnej kapitule za provinciálnu predstavenú sestru M. Pavlu Janu Draganovú.

Zároveň zvolili provinciálnu radu v tomto zložení:

 • s. M. Ulrika Mrekajová
 • s. M. Faustína Gomoláková
 • s. M. Marcelína Poláková
 • s. M. Michaela Dvorská
Viac informácií ›››


s. M. Miriam StrakováPán si povolal do večného života

Dňa 22. apríla 2007 si Pán povolal z Košíc k sebe do večného života našu spolusestru Máriu Miriam Teréziu Strakovú vo veku 77 rokov a v 37. roku zasvätenia sa službe Božej a blížnym.

Náš zármutok preniká viera a nádej podľa slov Pána: "JA SOM VZKRIESENIE A ŽIVOT".

Pohreb je dňa 25. 4. 2007 (v stredu) o 13.00 hod. v Ružomberku.

Viac zo života sestry Miriam ›››

Posolstvo k 44. svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania   Benedikt XVI.

"Každoročný Svetový deň modlitieb za duchovné povolania je vhodnou príležitosťou na objasnenie významu duchovných povolaní v živote a v poslaní Cirkvi a na zintenzívnenie našich modlitieb za to, aby vzrástol ich počet a kvalita. Na nastávajúci svetový deň by som chcel dať do pozornosti celého Božieho ľudu túto, nanajvýš aktuálnu tému: Duchovné povolanie v službe Cirkvi ako spoločenstva."

Pri príležitosti dňa modlitieb za duchovné povolania, ktorý tento rok slávime dňa 29. apríla 2007 - na štvrtú veľkonočnú nedeľu - Svätý Otec Benedikt XVI. napísal Posolstvo.

Posolstvo k 44. svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania  ›››


s. M. Sulpícia ButkováPán si povolal do večného života

Dňa 15. apríla 2007 na sviatok Božieho milosrdenstva si Pán povolal z Vrícka k sebe do večného života našu spolusestru Máriu Sulpíciu Zuzanu Butkovú vo veku 95 rokov a v 75. roku zasvätenia sa službe Božej a blížnym.

Náš zármutok preniká viera a nádej podľa slov Pána: "JA SOM VZKRIESENIE A ŽIVOT".

Pohreb je dňa 18. 4. 2007 (v stredu) o 14.00 hod. vo Vrícku.

Viac zo života sestry Sulpície›››

Benedikt XVI.Veľkonočné posolstvo pápeža Benedikta XVI.

„Jeho ranami ste boli uzdravení" (1 Pt 2, 24)

Drahí bratia a sestry, cez rany Zmŕtvychvstalého Krista môžeme všetko toto zlo, sužujúce ľudstvo, vnímať očami nádeje. Svojím zmŕtvychvstaním Pán zo sveta neodstránil utrpenie a zlo, ale od základu ho porazil hojnosťou svojej milosti. Voči arogancii zla postavil všemohúcnosť svojej lásky. Ako cestu k pokoju a radosti nám zanechal svoju lásku, ktorá sa smrti nebojí. "Ako som ja miloval vás - povedal apoštolom pred smrťou -, tak sa aj vy milujte navzájom" (Jn 13,34).

Posolstvo Svätého Otca Benedicta XVI  ›››

 s.Alžbeta a s.SulpíciaMagnificat anima mea Dominum...

Magnificat anima mea Dominum - Velebí moja duša Pána...      

...i slovami piesne sme velebili Pána za krásnych 95 rokov života našej sestričky Márie Sulpície Zuzany Butkovej (5. apríl)                     a za 50 rokov života sestričky Márie Alžbety Lukasovej (3. apríl). 

viac informácií  ›››

...z atmosféry...Zápis do Knihy živých 

Slávnostný zápis do Knihy živých, ktorý sa uskutočnil vo svätej omši dňa 24. marca 2007  v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne sa niesol v krásnej rodinnej atmosfére. Spája nás jedna nádej a máme radosť, že tvoríme jednu veľkú rodinu...

Trenčiansky dekan vdp. Milan Kupčík pozostalých povzbudzoval a dvíhal ich vnútorný zrak slovami: ...prichádza Ježiš, aby svojou dobrotou a láskou osušil slzy v našich očiach...

Do Knihy živých bolo zapísaných 18 pacientov, ktorí zomreli v Hospici v mesiacoch október-november-december 2007.

viac informácií  ›››


Zbor sestier z GumpendorfuMilosrdné sestry sv. Vincenta - Gumpendorf

Dňa 2. marca 2007 si Milosrdné sestry sv. Vincenta z Gumpendorfu slávnostne pripomenuli 175. výročie príchodu ich prvých sestier do Viedne.

Tejto milej slávnosti sa zúčastnili zástupcovia z celej vincentínskej rodiny.

viac informácií  ›››

Zápis do Knihy živých 

...zo zápisu do Knihy živých...Dňa 24. marca 2007 sa bude konať Slávnostný zápis do Knihy živých v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne.  Kolektív Hospicu sa teší na spoločné stretnutie s príbuznými pacientov zosnulých v období od októbra do decembra 2006.

Zápis do Knihy živých, ktorý sa uskutočnil vo svätej omši dňa 9. decembra 2006 v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne sa niesol v krásnej rodinnej atmosfére. Spája nás jedna nádej a máme radosť, že tvoríme jednu veľkú rodinu...

viac informácií  ›››

Krížová cesta v školskej kaplnke...

Tiché stretnutie Matky so Synom...Krížová cesta je kráľovskou cestou Cirkvi. Kto nesie svoj kríž, dôsledne nasleduje Majstra v jeho šľapajach. Kristovo utrpenie je cesta bolesti, ale súčasne aj cesta našej nádeje a istého víťazstva.  

Krížová cesta  v kaplnke Základnej školy sv. Vincenta v Ružomberku  9. marca 2007 bola zvlášť mimoriadna, nakoľko jednotlivé zastavenia hrali žiaci 4. A triedy. Všetkým, ktorí pomohli pripraviť túto krížovú cestu, zo srdca ďakujeme a prajeme im zapálené srdce pre Pána a Jeho vec.

viac informácií  ›››

sestra Arialda

Pán si povolal do večného života

Dňa 10. marca 2007 si Pán povolal z Užhorodu do večného života našu spolusestru Máriu ARIALDU Pelágiu Smanyko vo veku 86. rokov a v 65. roku zasvätenia sa službe Božej a blížnym.

Náš zármutok preniká viera a nádej podľa slov Pána: "JA SOM VZKRIESENIE A ŽIVOT".

Viac zo života sestry Arialdy ›››


Návšteva z MadaganeNávšteva na Generaláte.

Dňa 3. februára 2007 Generálny dom Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok navštívil ružomberský rodák, kňaz Miloš Krakovský a otec Michael Shields, ktorý sa narodil na Aliaške. Miloš Krakovský pôsobí v Rusku od roku 1997 (dva roky po vysviacke) a od januára 2005 pôsobí v Madagane vo farnosti Sokol.

Bližšie informácie o Milošovej misijnej činnosti môžete nájsť na: http://www.magadancatholic.org/  

Správu zapísali: sestry z Generalátu


Cesta LECTIO DIVINAVykročme na cestu lectio divina - cestu zahĺbenia sa do Božieho slova...

Aby sme začali cestu LECTIO DIVINA, Je potrebný zápal a láska. Je potrebné prijať ten istý postoj, aký mala Mária, čiže urobiť z Božieho slova určité absolútno celého nášho života. Mária počúva Božie slovo, zachováva ho vo svojom srdci a uvažuje o ňom.
K tomu, aby sa Božie slovo stalo základom nášho života, treba si ho zamilovať.
Bez zamilovania sa do Božieho slova nie je možná žiadna cesta lectio divina. Treba dozrieť k presvedčeniu, že vo Svätom písme sa nachádza poklad Božieho slova. Vtedy budeme schopní predať celý majetok, nechať všetko bokom, aby sme mohli kúpiť pole, na ktorom je ukrytý poklad, Božie slovo...

Vovedenie do LECTIO DIVINA  ›››

Posolstvo Svätého Otca Benedikta XVI. na Pôstne Benedikt XVI.obdobie 2007

„Uvidia, koho prebodli" (Jn 19, 37)

Milí bratia a sestry!
„Uvidia, koho prebodli" (Jn 19, 37). To je biblická téma, v duchu ktorej sa bude toho roku niesť naše pôstne uvažovanie. Pôstne obdobie je tým najvhodnejším časom na to, aby sme sa spolu s Máriou a milovaným učeníkom Jánom naučili zotrvať pri tom, ktorý na kríži obetoval svoj život za celé ľudstvo (porov. Jn 19, 25). Preto v tomto čase pokánia a modlitby obráťme s ešte živšou spoluúčasťou svoj zrak na ukrižovaného Krista, ktorý nám svojou smrťou na Kalvárii naplno zjavil Božiu lásku. Témou lásky som sa zaoberal vo svojej encyklike Deus caritas est, pričom som sa zameral na jej dve základné formy: agapé a eros.

Posolstvo Svätého Otca Benedicta XVI  ›››

 Sestry zo Slovenska so študentkami na hodine vareniaNavštívili sme sestry na Taiwane

V dňoch od 7. do 22. marca 2005  generálna predstavená sr. Ružena Múdra, sr. Benedicta Raškovská a sr. Angela Brejková navštívili rehoľné sestry, ktoré založila sestra našej rehole  Milosrdných sestier sv. Vincenta Satmárok Juventia Pakózdy na Taiwane v roku 1953, po nútenom odchode z Veľkej Číny po nástupe komunizmu.

  viac informácií  ›››   


Katka Kamenská zo Zvolena:   ...moja cesta hľadania povolania...

Katka v rehoľnom zboreMyslím, že moja cesta hľadania svojho povolania bola dosť krivoľaká; ale pekne poporiadku.

Narodila som sa do početnej rodinky, kde sa rodičia snažili viesť deti k viere. Takto som sa časom okrem iného dostala aj k čítaniu rôznych životopisov svätých. Čítala som najmä o Dominikovi Sáviovi, Terezke z Lisieux a neskôr o pátrovi Piovi. A práve aj cez poznávanie ich životov sa ma Pán začal dotýkať a „kuť svoje plány". Keď som mala asi 14 rokov, pri čítaní si knihy o pátrovi Piovi ma veľmi oslovila jedna stať a ja som začala rozmýšľať o tom, že Pán si možno aj mňa volá do svojej služby v zasvätenom živote. No nezaoberala som sa tým veľmi, ani som s nikým o tom nehovorila. No v mojom vnútri tlela túžba po poznávaní a oddanosti Bohu...

  viac informácií  ›››   


Skladanie prvých sľubovSkladanie prvých rehoľných sľubov

Všemohúci Bože, ty si vnukol našim sestrám rozhodnutie dokonalejšie nasledovať Krista; daj, aby ti s radosťou prinášali obetu svojho života a pod tvojim vedením dosiahli cieľ cesty, ktorú dnes nastúpili...

Dňa 2. februára 2007 vo Vrícku na Sviatok Obetovania Pána zložili Trojjedinému Bohu svoje prvé rehoľné sľuby - sľub čistoty, chudoby a poslušnosti pre Nebeské kráľovstvo - tieto naše sestry:

 • sestra M. Zuzana Mariana Tovtyn     z Turja Remeta (Ukrajina)
 • sestra M. Zdenka Terézia Reháková     z Trstenej
viac informácií›››

Karneval 2007Školský KARNEVAL 

Deň po vysvedčení sa žiaci ZŠ sv. Vincenta v Ružomberku tešili na ŠKOLSKOM KARNEVALE......

Za pomoci rodičov si žiaci pripravili krásne masky. Naozaj bolo čo obdivovať - pestré nápady, super fantázia a k tomu všetkému nechýbala ani dobrá nálada a skvelá hudba...

viac informácií›››


Dve percentá z dane - nič Vás to nestojí a nám pomôžete 

vyučovanie

...pomôžete ZÁKLADNEJ  ŠKOLE sv. Vincenta v Ružomberku. Financie, ktoré škola takto získa, budú slúžiť žiakom školy, a to v týchto oblastiach: na vzdelávanie - zabezpečenie výpočtovej techniky, výukové programy, vybavenie školskými pomôckami, rozvoj duchovných hodnôt, podpora zdravia, športu detí aj zdravotne postihnutých, nákup športového zariadenia.

Ako platiteľ dane z príjmov sa môžete aj tento rok rozhodnúť, kam pôjdu 2 % Vami zaplatenej dane...

viac informácií›››

   Služba chorým ako DAR

...v Kronike Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne nájdeme napísané aj slová: „Vďaka za Vašu pôrodnicu pre večnosť!" „Pôrodnica pre večnosť" - naozaj už mnohí naši bratia a sestry na tomto mieste prekročili prah večnosti a narodili sa pre večný život. Vždy je pre mňa veľkým darom, keď môžem stráviť niekoľko hodín pri lôžku chorých, keď môžeme spoločne spoznávať zmysel utrpenia a vzájomne sa povzbudiť...

...v tej istej Kronike čítame: „Zo srdca Vám všetkým ďakujem, že ste ma vedeli odpútať od mojej beznádeje, ktorú som hlavne na začiatku pociťovala a hlavne za to, že ste ma prinavrátili do života. Vaše srdcia sú bezpečným prístavom pre všetkých, ktorých zasiahla búrka života."

Sestra M. Alžbeta navštívila Hospic v Trenčíne a prináša nám článok plný povzbudzujúcich svedectiev...

článok "Služba chorým ako DAR"›››

Návšteva zo Združenia Mariánskej mládežeNávšteva zo Združenia Mariánskej mládeže 

16. januára 2007 malé spoločenstvo Združenia Mariánskej mládeže v našej ZŠ sv. Vincenta v Ružomberku navštívili: s. Beáta Kasášová - Národná koordinátorka ZMM a p. Tomáš Brezáni, CM - Národný direktor ZMM.

Povzbudili nás, aby sme zostali verní Panne Márii v ZMM, dôverovali jej a s Ňou kráčali po ceste, ktorá vedie k Bohu.


Vypracovala: s. Belarmína


zápis do prvej triedyZápis do prvej triedy 

Dňa 15. a 16. januára 2007 sa v priestoroch Základnej školy sv. Vincenta v Ružomberku konal zápis prvákov. Do prvého ročníka sa zapísalo 40 deti.

Ďakujeme všetkým rodičom detí za dôveru a ďakujeme i všetkým, ktorí svojimi modlitbami podporovali naše úmysly.

viac informácií  ›››     


vianočný program (2006)Vianočný program v škole 

Žiaci našej školy si pravidelne pripravujú vianočný program pre svojich spolužiakov, aby im spríjemnili atmosféru najkrajších sviatkov v roku.

Dôkazom toho, sú nasledovné fotky...
Spracovala: s. Vojtecha

viac fotografií›››     


Náš sadrový BETLEHEM

...mladí umelci......začalo sa to takto:  Jedného dňa sestrička Rudolfa poslala Aďu D. a Braňa do obchodu, aby kúpili piaflór na náš sadrový betlehem. Barbora, Anička, Aďa B. a sestrička Rudolfa šli do ateliéru. Došli tam aj Aďa s Braňom a začali vyrezávať z piaflóru tváre. Ostatní vyrezávali telá z dreva, pridávali k tomu handry a papier. Tváre sme mali vyrezané a tak sme ich ponorili do sadry. Ešte veľa vecí sme potrebovali dotiahnuť, ale mali sme už málo času, lebo betlehem už mal byť o pár dní hotový. Tak sme prišli do školy aj v sobotu. Na betlehem sme minuli 40 -50 kg sadry. Museli sme čakať, kedy sadra zaschne, ale sme mohli urobiť menšie úpravy.

Bol to môj najvýtvarnejší zážitok...a s radosťou by som čosi takéto zopakovala, až na to upratovanie ateliéru....                                                                                                                                               viac informácií  ›››  


Kráľ Artabán (kandidátka Katka)Minimuzikál - ŠTVRTÝ KRÁĽ - vo Vrícku

12. januára 2007 sa vo Vrícku uskutočnilo predstavenie minimuzikálu Štvrtý kráľ, ktorý slovom i spevom priblížil legendu o kráľovi Artabánovi, ktorý sa spolu s troma kráľmi vyberie hľadať Mesiáša.

...Láska dnes prišla medzi Vás a v každom blížnom môžeš uzrieť Ježišovu tvár... Pozri sa vôkol seba, uvidíš kúsok neba, Ježiš ťa čaká v každom z nás...
Poď aj ty, otvor svoju dlaň, podaj ju blížnemu, nech nie je sám.
Tomu, čo trpí, kto sa trápi, kto hľadá pravdu a nevie ju nájsť....

viac informácií »

Posolstvo Svätého Otca Benedikta XVI. k 15. svetovému dňu chorých

kvetinkyMilí bratia a sestry,
11. februára 2007, v deň, keď Cirkev slávi liturgickú spomienku Panny Márie Lurdskej, sa bude v Soule v Kórei sláviť 15. svetový deň chorých.

Cirkev sa opäť zahľadí na trpiacich, pričom svoju pozornosť upriami na nevyliečiteľne chorých, z ktorých mnohí zomierajú v dôsledku svojej choroby v terminálnom štádiu.

 Posolstvo Svätého Otca Benedicta XVI›››


s. Zuzana a s. ZdenkaSkladanie prvých rehoľných sľubov

„Urobte všetko, čo vám povie!" (Jn 2, 5)

S. M. Zuzana Tovtyn a s. M. Zdenka Reháková s radosťou Vám oznamujú, že dňa 2. februára 2007 o 10.00 hod. v kaplnke Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok vo Vrícku zložia Pánovi prvé sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti.

 viac informácií o noviciáte  ››› 


nové CD: 30triKapucíni a Stanley vydali nové CD s názvom 30tri 

Kapucíni a Stanley vydali nové CD s názvom 30tri, na ktorom je 6 piesni. Pokračovanie albumu je na http://www.30tri.sk/.

Album je pohľadom na muža v Kristovom veku. Je pohľadom za oponu, kam smú len tí, ktorí majú úctu, radi sa ponárajú a milujú napätie. Je odrazovým mostíkom pre piesne, ktoré budú ako DEMO verzia postupne ponúkané na web-stránke.                                                                   Michal Hirko, kapucín


VIANOCE na Vianoce, VIANOCE po celý rok...Nepoškvrnená Panna Mária s Ježiškom (Vianoce-Vrícko 2006)

Božské Dieťatko - Ježiš - sa narodil v jasličkách, narodil sa na našich oltároch, narodil sa v našich srdciach...
Napĺňa nás hlbokou istotou, že sme vybrané, aby sme milovali, oslavovali a slúžili.
Dáva nám zakúšať svoje priateľstvo,
napĺňa nás svojou radosťou a potechou,
pomáha nám prekonať ťažké momenty a vstať, keď padneme,
robí nás obrazom Božej krásy.
Dáva nám odvahu odpovedať na výzvy dnešných čias a milosť ukazovať ľuďom Jeho dobrou a ľudskosť.... (por. Vita Consecrata 111)

...i keď jasličkovú výzdobu pomaly odložíme, jasličky v našich srdciach ostávajú po celý rok a s nimi i vianočná radosť...                                                                        viac informácií  ››› 


Sestra Mária Alcantára - naša pomocníčka...naša pekná kvetinka...

Sestra Ružena, generálna predstavená nám predstavuje novú pomocníčku na ceste obnovy lásky k rehoľnej spoločnosti - sestru M. Alcantáru Teréziu Posch, ktorá zomrela v chýre svätosti pred 65-timi rokmi dňa 6. januára 1942 v Satu-Mare.

Veríme, že už adoruje pred Božím trónom a prihovára sa za nás.  S. Alcantára hovorievala: „Každú rehoľu si treba veľmi vážiť, ale svoju vlastnú nadovšetko milovať."

viac informácií  ››› 


Archív: Rok 2006 >>>