KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Základná škola sv. Vincenta v Ružomberku

Vianočný program v škole 

Žiaci našej školy si pravidelne pripravujú vianočný program pre svojich spolužiakov, aby im spríjemnili atmosféru najkrajších sviatkov v roku.

Dôkazom toho, sú nasledovné fotky...
Spracovala: s. Vojtecha

Fotografie