KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Magnificat anima mea Dominum...

Magnificat anima mea Dominum - Velebí moja duša Pána... i slovami piesne sme velebili Pána za krásnych 95 rokov života našej sestričky Márie Sulpície Zuzany Butkovej (5. apríl) a za 50 rokov života sestričky Márie Alžbety Lukasovej (3. apríl).

Naše srdcia spolu chválili Pána a spievali: 

 • Viem, že stále so mnou kráčaš, že sa stále o mňa staráš; ale aj to viem, že Ti ďlhujem toľko lásky, čo mi denne dávaš...
 • Viem, že stále na mňa čakáš, že ma k láske vychovávaš; preto, Pane, chcem vravieť ďakujem za tú lásku, čo mi denne dávaš...
 • Tvoja ruka je prísna, však pohladiť vie... aj cez bolesť sa krása uzrieť dá; viem, že ma vedieš; Tebe dôverujem a spievam: MAGNIFICAT:
  • za vieru, za nádej - Magnificat...
  • za lásku, za radosť - Magnificat...
  • za cestu, za spásu - Magnificat...
  • za bolesť, za krásu - Magnificat...
  • za ľudí, čo Teba zrkadlia - Magnificat...
  • za to, že k Tebe smerujem - Magnificat anima mea Dominum...
Fotografie

s. Alžbeta (50) a s. Sulpícia (95)

Blahoželanie sestier z generalátu: s. Ružena, M. Benedicta, s. Angela

Žehnaj Vás Pán, sestrička Sulpícia...

s.Sulpícia so svojou gratulantkou s.Zitou

Z tváre s. Sulpície stále vychádzajú hrejivé lúče milosrdnej lásky...

...srdečnosť je drobná minca lásky...

s.Ružena, generálna predstavená, blahoželá...

...je verná odkazu sv. Vincenta: Ukazovať druhým srdečnú lásku a veselú tvár.

Oslavy 95. narodenín vo Vrícku

...koľká radosť z darčekov...

...kto by sa nechcel odfotiť so Slniečkom... (M. Benedicta, s.Pavla, s.Agneška, s.Noemi)

M.Benedicta a s. Ružena s jubilantkou s. Alžbetou

s.Alžbeta a s.Pavla

...dve Márie z Kežmarku - Brejková (s.Angela) a Lukasová (s.Alžbeta)...