KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Komunity Milosrdných sestier

Sídlo Kongregácie Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok

 Komunity slovenskej provincie na území Slovenska (8)

 

  • sestry v Rumunskej provincii - Satu-Mare
  • sestry v Maďarskej provincii  - Ostrihom