KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Rodina Nepoškvrnenej - apoštolát

 

 • korešpondencia s tými, ktorí sa na nás obracajú prostredníctvom listov, telefonátov, e-mailov s prosbou o modlitby, chcú sa podeliť o svoje bolesti, kríže, ale aj radosti
 • korešpondencia s väzňami a ich návšteva vo väzniciach
 • hmotná pomoc chudobným
 • návštevy farností a chorých členov RN
 • vydavateľská činnosť:
 • Časopis - Rodina Nepoškvrnenej
 • Kalendár Rodiny Nepoškvrnenej
 • Mesačná duchovná obnova
 • Knihy a brožúry
 • Duchovná kytica pre Svätého Otca k Vianociam
 • Audio-nahrávky
 • Pohľadnice a obrázky