KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Rodina Nepoškvrnenej - aktuality

RN - história >>> 
 RN - kontakty >>>
RN - apoštolát >>>
RN - Pompejská novéna >>>

 

 Kniha sv. JozefPonuka knihy - Mesiac k úcte sv. Jozefa

Rodina Nepoškvrnenej ponúka knihu Mesiac k úcte sv. Jozefa. Viac informácií o jej obsahu nájdete  :TU:

Svoje objednávky adresujte priamo na: Rodina Nepoškvrnenej, 038 31 Vrícko č. 190 alebo na e-mail: rodinaneposkvrnenej@gmail.com, prípadne telefonicky na číslo: 043/49 33 741.


 30. výročie schválenia RN30. výročie schválenia Rodiny Nepoškvrnenej

V Martine sa v Kostole Sedembolestnej Panny Márie vo farnosti Martin - Sever 8. júna 2021 pri príležitosti 30. výročia schválenia Rodiny Nepoškvrnenej uskutočnilo stretnutie jej členov. V úvode stretnutia sa všetkým prihovorila generálna predstavená sestier satmárok, sestra Pavla Draganová. Pripomenula vznik RN a vyzdvihla osobnosť a život zakladateľky, sestry Bernadety Pánčiovej: „V živote sestry Bernadety sa ukázalo, že má prorockého ducha. V jej živote sa splnili slová Svätého Otca Jána Pavla II., ktorý v apoštolskej exhortácii Vita consecrata napísal, že aj veriaci laici majú mať aktívnu účasť na zasvätenom živote. Rodina Nepoškvrnenej má účasť na živote našej Kongregácie."

Po rozjímavom slávnostnom ruženci, v ktorom sa uvažovalo nad posolstvami z Fatimy a po krátkej prestávke, nasledovala slávnostná svätá omša. Hlavný celebrant, otec biskup Tomáš Galis sa vo svojej homílii zameral na výrok z Matúšovho evanjelia: „Vy ste soľ zeme, vy ste svetlo sveta." Členovia RN sú tou soľou zeme aj svetlom sveta. Každé spoločenstvo, aj Rodina Nepoškvrnenej, má byť soľou. Bude ňou, ak bude mať chuť blahoslavenstiev. Otec biskup povedal, že v období lockdownu sme oceňovali, ak niektorí boli naplnení nádejou, usilovali sa nadchnúť iných. Byť pre druhých soľou a svetlom, nie je vždy jednoduché, ale dá sa začať veľmi jednoducho - láskou. Vyzval nás, aby sme prinášali tomuto svetu Ježiša. Mária, Nepoškvrnená, je tou, ktorá vždy prináša Ježiša. Stretnutie bolo ukončené adoráciou pred vyloženou Oltárnou sviatosťou, v ktorej zazneli slová vďaky, prosieb i odprosenia.

Sme radi, že sme sa mohli v deň výročia aspoň v obmedzenom počte stretnúť, a že vďaka Rádiu Lumen boli s nami duchovne spojení mnohí bratia a sestry.

foto >>>

TV LuxDoma je doma

Pozývame Vás k sledovaniu relácie Doma je doma na tému Pompejská novéna a ruženec, ktorá bude v premiére odvysielaná v pondelok 12. 10. 2020 o 17:30 na TV Lux. Hosťami relácie bude: s. M. Alžbeta Lukasová, SMVS a vdp. Jozef Bagin, farár farnosti Rudinská.

Od 7. októbra, sviatku Ružencovej Panny Márie, sa na Slovensku pod záštitou sestier satmárok a členov Rodiny Nepoškvrnenej modlíme novénu k Panne Márii z Pompejí. Ide už o druhé podobné pozvanie v tomto roku a obe súvisia s prosbou o odvrátenie a ukončenie epidémie koronavírusu. Čo ale je Pompejská novéna a ako sa ju modliť ? O tom budeme hovoriť v relácii Doma je doma. V poslednom vstupe privítame zástupcu pápežskej nadácie ACN Pomoc trpiacej Cirkvi a povieme si o novinkách v aktivite Milión detí sa modlí ruženec pre tento rok.


Novéna 10/2020 Spojme sa v modlitbe

Rodina Nepoškvrnenej nás pozýva k spoločnej modlitbe novény k Panne Márii z Pompejí.


 Pamätná tabuľa s. Bernadete Pamätná tabuľa s. Bernadete

V sobotu 15. augusta 2020 na sviatok Nanebovzatia Panny Márie sa v Kláštore pod Znievom konala tradičná púť.

Po slávnostnej svätej omši, ktorú celebroval bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko, bola v záhrade osobností pred vstupom do prepoštského kostola Nanebovzatia Panny Márie odhalená a požehnaná pamätná tabuľa našej sestričke Bernadete Pánčiovej. S. Bernadeta v tejto farnosti pôsobila požehnaných 27 rokov.

 foto >>>

 Jubileum Rodiny Nepoškvrnenej s Rádiom Lumen

45-ročné jubileum založenia Rodiny Nepoškvrnenej, ktoré pripadne na 18. mája, si členovia pripomenuli prostredníctvom Rádia Lumen. Svätá omša, obetovaná za živých a zomrelých členov RN a za sestru Bernadetu, zakladateľku RN, sa slávila 16. mája 2020 o 8:30 v katedrálnom chráme sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici.


 
 

Hlavný celebrant svätej omše, dekan katedrálneho chrámu v Banskej Bystrici, Peter Staroštík na začiatku svätej omše privítal všetkých prítomných, ktorí tento krát prišli do chrámu v obmedzenom počte a pozdravil poslucháčov Rádia Lumen. Spolu s ním svätú omšu slúžil náboženský redaktor Rádia Lumen otec Pavol Jurčaga. V kázni otec Pavol poukázal na Pannu Máriu ako náš vzor: „Ježišova Matka nám ukazuje spôsob, ako nasledovať Pána Ježiša, a treba si ho osvojiť, lebo inak v jeho Cirkvi zablúdime na ceste ku Kristovi. Mária nič nerobila bez Ježiša. Čokoľvek robíme vo svojom živote má svedčiť o tom, že máme prístupné srdce. Boh nám odpustí všetko, ale nikdy nás nepochváli, ak máme kamenné srdce." V závere svätej omše sa všetci zúčastnení a určite aj poslucháči Rádia Lumen zasvätili Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

Veríme, že toto duchovné stretnutie členov RN, aj všetkých mariánskych ctiteľov bolo dobrou duchovnou prípravou na stretnutie členov Rodiny Nepoškvrnenej, ktoré by sme veľmi radi pripravili na jeseň v roku 2020.


  Stretnutie RN zrušené Stretnutie Rodiny Nepoškvrnenej v Martine

Rodina Nepoškvrnenej si v tomto roku pripomína 45-ročné jubileum svojho založenia. Pri tejto príležitosti sa malo 16. mája 2020 v Kostole Sedembolestnej Panny Márie v Martine - Sever uskutočniť stretnutie jej členov.

Stretnutie v tomto termíne je z dôvodu terajšej situácie pandémie koronavírusu zrušené.

Pozývame Vás v tento deň k duchovnému stretnutiu prostredníctvom Rádia Lumen. Priamy prenos svätej omše slávenej za členov Rodiny Nepoškvrnenej z rozhlasovej kaplnky sv. Michala archanjela bude odvysielaný 16. mája 2020 o 8:30. Vo svojich modlitbách pamätajme na zakladateľku Rodiny Nepoškvrnenej s. M. Bernadetu Pánčiovú, na všetkých živých a zomrelých členov a dobrodincov.

Ak to situácia dovolí, radi by sme stretnutie členov Rodiny Nepoškvrnenej zorganizovali na jeseň tohto roku. O náhradnom termíne Vás budeme informovať.


E. Vella zrušený Seminár s pátrom Eliasom Vellom

Rodina Nepoškvrnenej plánovala v termíne od 28. 6. do 2. 7. 2020 seminár o modlitbe na tému Ježiš, môj priateľ v Tatranskej Lomnici.

Tento seminár je z dôvodu ochranných opatrení kvôli pandémii zrušený. Náhradný termín v tomto roku nebude.


 Púť do Pompeji zrušená Púť k Panne Márii z Pompejí

Ďalšou plánovanou akciou bola púť k Panne Márii z Pompejí a k talianskym svätcom, ktorá sa mala uskutočniť od 6. 9. do 13. 9. 2020. Nakoľko ide o púť do zahraničia, v plánovanom termíne sa nemôže uskutočniť.

Ak to situácia dovolí, táto púť sa presúva na budúci rok 2021, približne v tom istom termíne.


Nech Vám ukrižovaný a zmŕtvychvstalý Pán

VNdá skrze svoje oslávené rany silu,

aby ste v pokušeniach života boli vždy silní,

v modlitbe verní a vytrvalí.

Vo Vašich srdciach nech sa zrodí

Kristova radosť, pokoj a milosrdenstvo,

aby ste sa mohli stať svedkami

jeho pravdivej a čistej lásky vo svete.

 

To Vám na príhovor Nepoškvrnenej

prajú a v modlitbách vyprosujú

sestry satmárky z Rodiny Nepoškvrnenej


 Pompejská novéna Spojme sa v modlitbe

30. marca 2020 si Rodina Nepoškvrnenej pripomína 5. výročie odchodu s. Bernadety Pánčiovej do domu Nebeského Otca. Príhovor s. Alice Marienkovej spojený s výzvou k modlitbe Pompejskej novény si môžte vypočuť  :TU:

Všetky potrebné informácie o modlitbe k Panne Márii z Pompejí nájdete  :TU:


 Boh nad nami rozprestiera veľký plášť milosrdenstva

Cirkev je vždy blízko človeka, zvlášť tam, kde človek trpí. Preto v tomto čase pandémie Cirkev umožnila získanie odpustkov v urgentných prípadoch epidémie. Keďže ide o mimoriadnu situáciu, k tomuto dekrétu poskytol hlavný penitenciár i podrobnejšie vysvetlenie.

Spojme sa spoločne i v modlitbe KRÍŽOVEJ  CESTY .


Drahí naši členovia i Vy, ktorí toto čítate,

pozývame Vás k dennej modlitbe Ruženca k Sedembolestnej Panne Márii, našej Patrónke Slovenska. V tejto ťažkej situácii prosme práve ju o pomoc, lebo ona je tá, ktorá nám vyprosí u svojho Syna, o čo ju budeme s dôverou prosiť. Modlíme sa na spoločný úmysel: ZA ZASTAVENIE VÍRUSU KORONA NA PRÍHOVOR SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE.

Prosíme, nezostaňte len pri prečítaní tejto správy, ale zoberte do rúk ruženec a modlite sa. K tomu by nás určite vyzvala aj zakladateľka RN sr. M. Bernadeta Pánčiová.

V modlitbách spojené sestry satmárky z Rodiny Nepoškvrnenej

Ruženec k Sedembolestnej Panne Márii >>>

 Duchovná ponuka Rodiny Nepoškvrnenej

Aj v tomto roku pre Vás Rodina Nepoškvrnenej pripravila bohatý duchovný program:

16. mája 2020 sa spoločne stretneme v Martine - Sever. Viac informácií o stretnutí   :TU:

Seminár o modlitbe s p. Eliasom Vellom. Informácie o seminári a prihlásení   :TU:

Púť k Panne Márii z Pompejí a k talianskym svätcom. Informácie o púti a prihlásení   :TU:


Panna Mária LurdskáJežiš Kristus vás chce posilniť

Drahí členovia Rodiny Nepoškvrnenej, Ježiš Kristus vás chce posilniť.

Svätý Otec sa vám v posolstve na 28. svetový deň chorých prihovára Ježišovým pozvaním: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním" (Mt 11, 28). „Ježiš sa v tento deň obracia na vás, na všetkých trpiacich a ponúka vám svoje milosrdenstvo, svoju posilňujúcu prítomnosť," uviedol vo svojom posolstve Svätý Otec.


 

Drahí naši chorí, vy viete, že musíte prijať kríž choroby a istých obmedzení. Ale kde nájdete silu k znášaniu choroby? Túto silu dostávame od Ježiša Krista. Slová ja vás posilním" nie sú len frázou. Boh nikdy nevyslovuje prázdne slová. Ježiš Kristus, ktorý vyslovil tieto slová, vás nesklame, ale povedie vás k životu, víťazstvu a spáse, spolu s Nepoškvrnenou Matkou, Pannou Máriou. Silu, ktorú nám všetkým ponúka, môžete načerpať v Božom slove, v prijímaní sviatostí, v modlitbe.

Nezabúdame na vás v modlitbách, modlíme sa za všetkých chorých, trpiacich a osobitne za tých, ktorí spolu s nimi znášajú kríž utrpenia a pomáhajú vám ho niesť. 11. februára sa v kaplnke Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok vo Vrícku za všetkých chorých a členov RN slúžila svätá omša.


rn_logoDuchovná obnova

Rodina Nepoškvrnenej pozýva svojich členov na duchovnú obnovu do Čičmian. Bližšie informácie o prihlasovaní nájdete  :TU:


DO_RN_Fat_P_M_2019 Duchovná obnova s Fatimskou Pannou Máriou

10. -13. októbra 2019 sa pod vedením p. Františka Romaňáka, CSsR v Kostolnej - Záriečí konala duchovná obnova členov Rodiny Nepoškvrnenej s Fatimskou Pannou Máriou.

ČÍTAJ  VIAC >>>


Relikvie"Milosrdná láska získava svet"  (sv. Vincent de Paul)

13. - 14. októbra 2019 komunita sestier vo Vrícku privítala relikvie sv. Vincenta de Paul, ktoré v tomto čase putujú po Slovensku.

Na sprievodnom programe sa okrem sestier zúčastňovali veriaci nielen z farnosti Kláštor pod Znievom, ale i z dekanátu a blízkeho okolia.

Sv. Vincent, ďakujeme ti, že si nás neobišiel.

FOTO  >>>


sv_FilomenaDuchovná obnova so svätou Filoménou

12. septembra 2019 sa pod vedením vdp. Ľuboslava Hromjáka v Dolnom Smokovci konala duchovná obnova členov Rodiny Nepoškvrnenej so svätou Filoménou.

 ČÍTAJ  VIAC >>>


Kalendár 2020Kalendár Rodiny Nepoškvrnenej na rok 2020

Aj v tomto roku Vám Rodina Nepoškvrnenej ponúka stolový kalendár na rok 2020. Viac o jeho obsahu a návratku k objednávke nájdete  :TU:

Svoje objednávky adresujte priamo na: Rodina Nepoškvrnenej, 038 31 Vrícko č. 190 alebo na e-mail: rodinaneposkvrnenej@gmail.com, prípadne zavolajte na číslo: 043/49 33 741.


 

 RN_seminar_Vella_2019Seminár Rodiny Nepoškvrnenej s p. Eliasom Vellom

30. júna - 4. júla 2019 sa v Tatranskej Lomnici uskutočnil seminár členov Rodiny Nepoškvrnenej s otcom Eliasom Vellom na tému odpustenie.

ČÍTAJ  VIAC >>


Lurdy_2019.JPG (200x150 px, 25.6 kbyte) 16. putovanie Rodiny Nepoškvrnenej do Lúrd

S pomocou Božou a pod ochranou Panny Márie sa 23. - 31. mája 2019 uskutočnila 16. slovenská púť chorých do Lúrd. Púte sa zúčastnilo 647 pútnikov. Aj tentokrát to bola púť chorých a tých, ktorí im ochotne slúžili k našej Matke.

ČÍTAJ  VIAC >>


 RN_Butkov Rodina Nepoškvrnenej na Butkove

Dňa 22. 6. 2019 sa v Skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva konalo stretnutie Rodiny Nepoškvrnenej. Na horu Butkov priputovalo autobusmi, autami cez lom alebo výstupom krížovou cestou okolo 5 000 pútnikov.

ČÍTAJ  VIAC >>


 Butkov_Plagat_2019 Stretnutie Rodiny Nepoškvrnenej

Srdečne Vás pozývame na stretnutie Rodiny Nepoškvrnenej, ktoré sa uskutoční 22. júna 2019 v Skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva na hore Butkov - Ladce.

Bližšie informácie o programe nájdete  :TU:

Prosíme, aby ste sa, podľa možností, riadili organizačnými pokynmi, ktoré nájdete  :TU:


 Lurdy_201916. púť Rodiny Nepoškvrnenej do Lúrd

23. - 31. mája 2019 putuje Rodina Nepoškvrnenej do Lúrd. Prostredníctvom Rádia Lumen môžete putovať spoločne s nami. Program vysielania  :TU:

Cestovný poriadok mimoriadneho pútnického vlaku  :TU:


rn_logoDuchovná ponuka Rodiny Nepoškvrnenej

Aj v tomto roku pre Vás Rodina Nepoškvrnenej pripravila bohatý duchovný program:

22. júna 2019 sa môžme spoločne stretnúť na Hore Butkov. Viac informácií o stretnutí   :TU:

Seminár o odpustení s p. Eliasom Vellom. Informácie o seminári a prihlásení  :TU:

Celú ponuku akcií Rodiny Nepoškvrnenej v roku 2019 si môžete pozrieť  :TU:


 DO_Kostolna_2019 Duchovná obnova s bl. Bartolom Longom

V kláštore redemptoristov v Kostolnej - Záriečí pri Trenčíne sa 10. - 13. januára 2019 uskutočnila duchovná obnova pre členov Rodiny Nepoškvrnenej. Duchovnú obnovu na tému - blahoslavený Bartolo Longo, apoštol ruženca, viedol páter František Romaňák.

Obnovu sme začali vo štvrtok večer svätou omšou, v deň narodenia sv. Filomény. V nasledujúcich dňoch nás otec František voviedol do modlitby posvätného ruženca, ktorá tak veľmi zasiahla do života Bartola Longa. Spoločne sme sa začali modliť Pompejskú novénu.

DO_Kostolna_2019 Na živote Bartola Longa sme mohli vidieť, že každý človek môže byť vytrhnutý z moci zlého. „Ten, kto rozširuje môj ruženec, bude zachránený." Bartola, kňaza satana, ktorý sa ocitol v moci zlého, zachránili tieto Máriine slová. Hoci sa vzdal satanizmu a začal robiť pokánie, nenachádzal pokoj. Keď v roku 1872 prišiel do Pompejí, kde sa stretol s veľkou duchovnou biedou ľudí, pocítil, že ak sú tieto slová pravdou, bude zachránený, pretože neopustí Pompeje, pokiaľ tam nerozšíri ruženec.

Otec František vo svojich prednáškach poukázal na vlastnosti Máriiných detí, ktoré by sa mali snažiť o pokoru, jednoduchosť, malosť. Vyzval členov Rodiny Nepoškvrnenej, ktorí spolu s Máriou kráčajú za Kristom, aby rástli vo viere, láske a snažili sa o čistotu sŕdc. Prihovoril sa nám slovami: „Ďakujem vám za to, že sa veľa modlíte, máte dobré srdcia, ale často ovinuté starosťami a problémami. Odovzdajte svoju ustarostenosť skrze Nepoškvrnenú Pánu Bohu, aby ste mohli rásť v láske. V ruženci dostávame milosť modlitby. Chytáme sa lana, ktoré nám podáva Božia Matka. Ruženec nás orientuje na nebo. Nepoškvrnené Srdce Panny Márie zvíťazí, ale najskôr musí zvíťaziť v našich srdciach."

V nedeľu na záver duchovnej obnovy sa páter František v kázni zmienil o pobožnostiach, ktoré sa prostredníctvom Bartola Longa začali z Pompejí šíriť do celého sveta: Modlitba odovzdania sa Panne Márii, Pobožnosť pätnástich sobôt, Pompejská novéna.

DO_Kostolna_2019

 

Vo svätej omši mnohí z nás prijali sviatosť pomazania chorých.

Vďaka Bohu a Nepoškvrnenej za tento požehnaný čas s Pánom a jeho Matkou.

 

 

  Maria Drahí mariánski ctitelia a členovia Rodiny Nepoškvrnenej,

pozdravujeme Vás v deň krásnej slávnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie a zvlášť dnes pamätáme na Vás všetkých pri svätej omši v našej kaplnke vo Vrícku a vo svojich modlitbách. Ďakujeme za Vás, za Vaše modlitby a všetky Vaše obety. Nech Vás Panna Mária vždy chráni a vedie na ceste za Ježišom.

Chcete darovať v tento deň Panne Márii darček, ktorý by potešil jej Srdce?

Ponúkame Vám niektorú z týchto možností:

1. Ešte dnes sa rozhodnite začať modliť Pompejskú novénu na úmysel Panny Márie alebo na odčinenie urážok, ktoré sa dostávajú jej Nepoškvrnenému Srdcu.

2. Získajte aspoň jedného človeka, ktorý sa rozhodne denne modliť posvätný ruženec a rozšíri rady Rodiny Nepoškvrnenej, tým že sa prihlási do tohto spoločenstva.

Nezabudnime sa dnes osobitne zasvätiť Máriinmu Nepoškvrnenému Srdcu a zasväťme jej aj naše rodiny.

 

Modlitba zasvätenia sa Panne Márii:

Mária, Matka moja,

zasväcujem sa tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu v živote i v smrti,

aby ma chránilo od každej záhuby duše i tela.

Viem, Matka, že tí, ktorých ochraňuješ, sú v bezpečí,

a preto sa odovzdávam tvojmu Srdcu s úplnou dôverou pre čas i pre večnosť.

Amen.

S cirkevným schválením Arcibiskupského úradu v Trnave, dňa 14. 2. 1995 č. 545/95.

 

Sestry satmárky z Rodiny Nepoškvrnenej

 


RN_seminar_2018Seminár Rodiny Nepoškvrnenej v Koclířově

11. - 14. októbra 2018 prebehol seminár pre členov Rodiny Nepoškvrnenej v Českomoravskej Fatime v Koclířově pri Svitavách. Seminár, ktorý bol zameraný na vnútorné uzdravenie, viedol vdp. Peter Holbička, dekan z Kysuckého Nového Mesta a vdp. Ľudovít Gabriška z Červeného Kameňa.

Čítaj viac >>>
foto >>>

 kalendar_2019 Rodina Nepoškvrnenej Vám ponúka

Tento rok Vám Rodina Nepoškvrnenej ponúka okrem stolového kalendára 2019 i niečo viac. Bližšie informácie nájdete  TU.

Svoje objednávky adresujte priamo na:  Rodina Nepoškvrnenej, 038 31 Vrícko č. 190 alebo na e-mail: rodinaneposkvrnenej@gmail.com, prípadne zavolajte na číslo: 043/49 33 741.


 stretnutie_RN_2018_Turzovka Rodina Nepoškvrnenej na Turzovke - Živčákovej

23. júna 2018 sa stretli členovia Rodiny Nepoškvrnenej na Turzovke - Živčákovej.

ČÍTAJ  VIAC>>>
foto>>>

 Stretnutie_RN_2018 Stretnutie Rodiny Nepoškvrnenej

Pri príležitosti 160. výročia lurdských zjavení Vás pozývame na stretnutie Rodiny Nepoškvrnenej, ktoré sa uskutoční v sobotu 23. júna 2018 v Kostole Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi na Turzovke - Živčákovej.

Bližšie informácie o organizácii dopravy a o programe stretnutia nájdete  :TU:

Stretnutie bude fotograficky dokumentované a fotografie budú neskôr zverejnené na našej stránke.


Novoknazi_2018 Modlitby za novokňazov

Jednou z aktivít Rodiny Nepoškvrnenej je duchovná pomoc novokňazom. Modlitbou a obetovaním sa snažíme sprevádzať našich kňazov v ich neľahkej službe. Už od roku 1979 pred kňazskými vysviackami dostanú adresu člena RN, ktorý sa po zrelom uvážení rozhodol takto pomáhať niektorému z novokňazov do konca svojho života. Pán Boh povoláva kňazov do svojej vinice, ale je aj na nás veriacich, aby sme sa za nich modlili a obetovali. Takto im budeme pomáhať, aby zvládali situácie života, aj tie ťažšie, ktoré sa im neraz stavajú do cesty.

Prosíme členov Rodiny Nepoškvrnenej, aby sa aj tento rok pripojili k modlitbe za našich novokňazov. Tí, ktorí majú záujem, nech sa prihlásia na adrese Rodiny Nepoškvrnenej.

Vopred Vám aj za našich budúcich novokňazov ďakujeme.


dobrovoľníci RNDuchovná obnova dobrovoľníkov

10. - 13. mája 2018 sa v exercičnom dome vo Vrícku uskutočnilo stretnutie dobrovoľníkov Rodiny Nepoškvrnenej. Duchovnú obnovu pre nich viedol kapucín otec Leopold Nemček.

Otec Leopold bol pre všetkých veľkým povzbudením v láske, dobrote a otvorenosti srdca pre Ježiša. Duchovná obnova sa niesla v znamení milosrdného Ježiša. Takto povzbudzoval aj našich dobrovoľníkov a povzbudil ich k sviatosti zmierenia. Otec Leopold veľmi rád vysluhuje túto sviatosť. Okrem duchovného programu prebehla v sobotu pracovná porada ohľadom blížiacich sa akcií RN, s ktorými nás všetkých oboznámila s. Alica, štatutárny zástupca RN. Na porade sme privítali aj generálnu a provinciálnu predstavenú sestier satmárok - s. Pavlu a s. Blažeju.

Združenie Rodiny Nepoškvrnenej potrebuje okrem chorých a trpiacich aj tých, ktorí im budú pomáhať a budú nápomocní v tomto diele. Dúfame, že aj s. Bernadeta sa za nás u Pána Boha prihovára.

foto >>>

2017zastava.jpg (200x133 px, 21.1 kbyte) Rodina Nepoškvrnenej prevzala relikvie a zástavu

V roku osláv stého výročia zjavení Panny Márie fatimským deťom sa 13. decembra v kaplnke Nepoškvrneného počatia Panny Márie vo Vrícku konala pekná slávnosť. O 10. hodine žilinský diecézny biskup otec Tomáš Galis spolu s jedenástimi kňazmi celebroval slávnostnú svätú omšu. Privítala ho sestra M. Alica Marienková, štatutárny zástupkyňa RN, ktorá povedala, že Panna Mária v súzvuku s Pánom Ježišom, ktorý hlásal pokánie, o to znovu prosila fatimské deti. Otec biskup odovzdal sestre Alici vzácne dary: zástavu svetového apoštolátu Fatimy na Slovensku, ktorú najprv požehnal a relikvie svätých Františka a Hyacinty.
Rodina Nepoškvrnenej je od roku 2008 začlenená do svetového apoštolátu Fatimy. Otec biskup nás vo svojej kázni pobádal k tomu, aby sa členovia Rodiny Nepoškvrnenej, ktorí sa veľa modlia a obetujú, ešte s väčšou láskou a radosťou zapojili do projektu Panny Márie. Hovoril, že výzva Panny Márie na modlitbu a pokánie bola aktuálna nielen v 20. storočí, ale aj dnes v 21. storočí, keď si pripomíname 100 rokov od zjavení Panny Márie vo Fatime. Otec biskup spomenul, že tento rok 12. a 13. mája mal tú milosť byť vo Fatime, keď Svätý Otec vyhlásil Františka a Hyacintu Marto za svätých. Zdôraznil, že Panna Mária nás v roku 1925 prostredníctvom sestry Lucie, vtedy žijúcej v kláštore v španielskom Pontevedra žiadala, aby sme si konali pobožnosť prvých sobôt. Súčasťou tejto pobožnosti je svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba posvätného ruženca a 15 minút rozjímania nad tajomstvami ruženca alebo života Pána Ježiša, a to s úmyslom odčiniť urážky voči nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Panna Márie prisľúbila, že kto si vykoná túto pobožnosť, bude pri ňom stáť v hodine smrti so všetkými milosťami potrebnými pre spásu duše. V kázni otec biskup spomenul, že vo svojom živote mal možnosť stretnúť sa s ľuďmi, ktorí už boli vyhlásení za svätých, s matkou Terezou a Jánom Pavlom II.. Matku Terezu z Kalkaty stretol ešte počas totality v bývalej NDR. Spýtala sa prítomných kňazov, či sú medzi nimi takí, ktorí by chceli 24 hodín denne žiť pre Ježiša. Otec biskup Galis sa toto jej posolstvo snažil uskutočňovať a pozval k tomu aj veriacich vo svojej farnosti. Pozýva aj nás k takejto službe lásky pre svätú Cirkev.
Veríme, že relikvie svätých Františka a Hyacinty sa dostanú k mnohým našim členom, aby sa ich prostredníctvom ešte viac povzbudili pre život modlitby a obety. Všetci môžeme nasledovať vzor svätých detí, ktoré sa do detailov snažili plniť to, k čomu ich prizvala Panna Mária: modliť sa a robiť pokánie za obrátenie hriešnikov, pretože veľa duší prichádza do zatratenia, lebo sa za ne nikto nemodlí. Na záver svätej omše sa generálna predstavená sestier Satmárok sestra Pavla poďakovala za vzácne dary a povedala, že kráčať pod zástavou Panny Márie je pre nás česť, ale aj veľká zodpovednosť.
Po svätej omši sme sa všetci spoločne, kňazi, sestry satmárky, pozvané sestry vykupiteľky aj laici, angažujúci sa vo Svetovom Apoštoláte Fatimy, spolu s otcom biskupom pomodlili rozjímavý posvätný ruženec. Obetovali sme ho za obrátenie hriešnikov, za duše v očistci a na vlastné úmysly.
Vďaka za všetko Bohu a Nepoškvrnenej!
sr. M. Jaroslava

fotky>>>

Ponuka kalendára Rodiny Nepoškvrnenej na rok 2018

Kalendár 2018    2017navratka.jpg (200x138 px, 12.4 kbyte)


 2017lurdy.jpg (200x133 px, 16.5 kbyte)  Fotky z 15. púte Rodiny Nepoškvrnenej do Lúrd

Môžete si tu znovu priblížiť chvíle keď 15.až 22. septembra 2017 Rodina Nepoškvrnenej putovala vlakom do Lúrd, či už fotografiami alebo cez rozhlasovú reláciu  Od ucha k duchu. 2017MPSVaR1m.jpg (200x133 px, 27.6 kbyte)         2017MPSVaR3.jpg (200x139 px, 14.4 kbyte)

Ocenenie Sociálny čin roka 2017 pre brata Dismasa

Člen Rodiny Nepoškvrnenej brat Márius Dismas 5. októbra 2017 prijal ocenenie za svoju obetavú službu pre ľudí v núdzi v Bratislave.

viac>>>

15. púť Rodiny Nepoškvrnenej do Lúrd

       Vo vysielaní rádia Lumen                       Cestovný poriadok

program Lumen Lurdy    cestovný poriadok


zakopane Púť Rodiny Nepoškvrnenej do Zakopaného

Členovia Rodiny Nepoškvrnenej a približne 40 sestier Satmárok putovali 3. júna 2017 do Zakopaného, kde navštívili :

Sanktuárium Panny Márie Fatimskej - tu si vypočuli prednášku p. Wieslava Krzyszycha, saletína o význame mariánskych zjavení a modlitbe, pomodlili sa ruženec a slávili sv. omšu

Sanktuárium Panny Márie zázračnej medaily -  už sto rokov ho spravujú pátri vincentíni. O. Vladimír, CM ich oboznámil s históriou a symbolikou tohto miesta. Samotné zjavenia Panny Márie sv. Kataríne Labouré a šírenie jej úcty prostredníctvom Zázračnej medaily pútnikom priblížil o. Pavol Kavec, CM.

viac>>>

2017RN1.jpg (200x133 px, 35.4 kbyte)Stretnutie Rodiny Nepoškvrnenej vo Višňovom

Stretnutie Rodiny Nepoškvrnenej sa tento rok konalo netradične 13.5.2017 vo Višňovom pri Žiline. Uskutočnilo sa pri príležitosti 100.výročia fatimských zjavení.
Stretnutie sa začalo procesiou so sochou fatimskej Panny Márie. Po nej nasledovala prednáška p. Humberta Virdzeka, OP o potrebe modlitby ruženca. o 10.30 začala slávnostná svätá omša, ktorú celebroval Mons. František Rábek. V príhovore vyzdvihol obetu každého jedného člena Rodiny Nepoškvrnenej a zároveň vyzval, aby tieto obety neboli uskutočňované naprázdno, ale vo viere odovzdané ako zmier za Slovensko.
Po svätej omši poďakovala generálna predstavená Kongregácie Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok sr. Pavla Draganová všetkým prítomným za spoločenstvo a poďakovala celebrantovi za odslúženie svätej omše.
Po obede pokračoval program prednáškou o zázračnej medaile, rozjímavou modlitbou svätého ruženca a krátkou adoráciou. 

 viac fotiek>>>


    Stretnutie Rodiny Nepoškvrnenej

bude pri príležitosti 100. výročia fatimských zjavení 13. mája 2017 (sobota) vo Višňovom pri Žiline.

Program začína 9.30 procesiou, potom nasleduje príhovor a sv. omša. Poobede bude prednáška                    o zázračnej medaile, svätý ruženec a adorácia.

Všetkých Vás srdečne pozývame.

púť RN KrakovPúť chorých z Rodiny Nepoškvrnenej do Krakova

Začiatkom tohto týždňa putovali chorí a členovia Rodiny Nepoškvrnenej na púť do Krakova do centra úcty Božieho milosrdenstva. Duchovne púť sprevádzali bratia Peter a Pavol Jurčagovci. Ako sprievodkyne z CK TARTOUR putovali Ing. Štefánia Gazdová a Brigita Halászová. Púť sa konala na podnet samotných chorých v mimoriadnom svätom Roku milosrdenstva, ktorý vyhlásil pápež František. Pútnici navštívili najprv centrum Jána Pavla II. i Sanktuárium Božieho milosrdenstva. V Slovenskej kaplnke boli účastní na svätej omši.        O. Peter Jurčaga vyzval prítomných vo svojej homílii, aby prijali do svojich životov milosrdenstvo a to pretvorí naše srdce. Okrem iného povedal: „A tak naše srdce bude mať otvorené oči, a my budeme môcť vidieť to po čom túži a čo potrebuje každý človek. Vyprosme si dnes spoločne milosť, aby sme v každej situácii dokázali preukázať milosrdenstvo a vždy mali milosrdné srdce."

Počas svätej omše bol požehnaný aj obraz Božieho milosrdenstva, ktorý bude v nasledujúcich dňoch putovať po jednotlivých rodinách. Obraz bude putovať do rodín a hlavne ku chorým, ktorí o to požiadajú sestry v Rodine Nepoškvrnenej. Púť sa zakončila spoločnou modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva v kláštornej kaplnke pri relikviách sv. sestry Faustíny. Pútnici a organizátori púte ďakujú všetkým, čo toto podujatie podporovali svojou modlitbou a obetou.

                                                                                                                  Zdroj: Rodina Nepoškvrnenej

viac fotiek >>>>

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ak chcete, aby putovný obraz Božieho Milosrdenstva prišiel aj k Vám, do Vašej rodiny, zavolajte alebo napíšte - t. č.: 043/4933 741, e-mail: rodinaneposkvrnenej@gmail.com

 


Ponuka kalendára Rodiny Nepoškvrnenej na rok 2017

kalendar   objednavka


 Stretnutie Rodiny Nepoškvrnenej v Smižanoch

13. júna 2016 sa členovia Rodiny Nepoškvrnenej stretli  v diecéznej svätyni Božieho Milosrdenstva.

Úvodnú prednášku mal emeritný otec biskup Andrej Imrich, pričom povedal: „Cirkev sa má snažiť hovoriť čo najzrozumiteľnejšie, lebo to od nej žiada Kristus, ale má svetu hovoriť to, čo si želá Boh a hovoriť tak, ako si to želá Boh, a to aj vtedy, ak takej reči svet nechce rozumieť.

Svätú omšu celebroval otec biskup Štefan Sečka, ktorý poukázal na rozmer milosrdenstva v živote človeka.

Poobedňajší program tvoril koncert, modlitba sv. ruženca, korunka a  poklona Sviatosti Oltárnej.

>>>viac fotiek

s. BernadetaSvätá omša z príležitosti 1. výročia smrti s. Bernadety

                                          bude slúžená v komunite sestier na Vrícku 30. 3. 2016 o 6.30 hod.


Pozvánka na stretnutie RN Pozývame Vás na stretnutie Rodiny Nepoškvrnenej

                                                          v Smižanoch v sobotu 11. júna 2016


 Ponuka kalendára Rodiny Nepoškvrnenej na rok 2016

   navratka kalendar


lurdy 14. púť Rodiny Nepoškvrnenej do Lúrd 

Pútnici, ktorí nastúpili do špeciálneho vlaku smerujúceho do Francúzska od 4. do 12. júna 2015 prežili svoje dni úplne inak ako bežne . Pestrú paletu ľudí, mladých či starých, chorých aj zdravých, spájal jeden úmysel - putovanie k Panne Márii. Každý deň sme slávili svätú omšu, aj cestou vo vlaku, prechádzali sme cez lurdskú jaskyňu, sme mali tú česť viesť Eucharistickú aj Mariánsku procesiu. Každý tu priniesol svoje úmysly, utrpenia, prosby a každý si niečo odniesol do ďalšieho života.

viac fotiek>>>


 stretnutie RN Stretnutie Rodiny Nepoškvrnenej

18. apríla 2015 sa v kostole Sedembolestnej Panny Márie v Martine-Severe stretli členovia Rodiny Nepoškvrnenej, aby oslávili jej 40-ročné jubileum. V kázni sa všetkým prihovoril otec kardinál Tomko, pripomenul históriu vzniku Rodiny Nepoškvrnenej a zdôraznil hodnotu utrpenia, keď ho prežívame spolu s Ježišom. Poobede si prítomní pozreli prezentáciu zo života sestier satmárok, pomodlili sa svätý ruženec a domov odchádzali s eucharistickým požehnaním.

viac fotiek zo stretnutia>>>


 1. apríla 2015 sme sa v Ružomberku rozlúčili so sestrou Bernadetou. Svätú omšu celebroval otec biskup Sečka, koncelebroval otec biskup Tomáš Galis a ďalší kňazi za účasti mnohých veriacich.

Ďakujeme všetkým, ktorí s nami zdieľajú nádej na spoločné stretnutie v nebi.

viac fotiek

 


Sestre Bernadete priznali štatút veterána protikomunistického odboja

Ústav pamäti národa rozhodol 1. apríla 2015 priznať štatút účastníka protikomunistického odboja in memoriam sr. Bernadete. 

viac >>>

 


Bernadeta.jpg (150x200 px, 14.5 kbyte)

Milosrdné sestry sv. Vincenta - Satmárky prosia o modlitbu za sestru M. BERNADETU Auréliu - Štefániu Pánčiovú, ktorú si Pán povolal z Vrícka do Otcovho domu dňa 30.marca 2015 vo veku 90 rokov a v 67. roku zasvätenia sa službe Bohu a blížnym.

 Odpočinutie večné daj jej, Pane, a svetlo večné nech jej svieti, nech odpočíva v pokoji. Amen

 

viac zo života s. M. Bernadety >>>
fotografie zo života s. M. Bernadety

2015_plagat_maly.jpg (144x200 px, 28.6 kbyte)Pri príležitosti 40-ročného jubilea Vás pozývame  na                                           Stretnutie Rodiny Nepoškvrnenej 18. apríla 2015                                              v Kostole Sedembolestnej Panny Márie v Martine-Sever.

Sastin_2014m.jpg (150x210 px, 10.4 kbyte)

Pozývame Vás na stretnutie Rodiny Nepoškvrnenej v Šaštíne 31. 5. 2014.

Púť Rodiny Nepoškvrnenej do Lurd...13. slovenská púť Rodiny Nepoškvrnenej do Lurd

Rodina Nepoškvrnenej pri Kongregácii Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok v dňoch od 29. 8. do 6. 9 2013  putuje s chorými členmi Rodiny Nepoškvrnenej a ich rodinnými príslušníkmi už 13. krát do Lúrd...  

Viac informácií >>>

 

Kalendár Rodiny Nepoškvrnenej rok 2014.Návratka na kalendár Rodiny Nepoškvrnenej 2014Ponuka kalendára Rodiny Nepoškvrnenej na rok 2014

Stretnutie Rodiny Nepoškvrnenej na VelehradePozývame Vás na stretnutie Rodiny Nepoškvrnenej

                                                          na Velehrade 4. mája 2013

Duchvné cvičenia chorých vo Vrícku - r. 2012  Duchovné cvičenia pre chorých vo Vrícku

Duchovné cvičenia pre chorých, ich blízkych a pomocníkov viedol v dňoch 23. - 26. augusta 2012 vo Vrícku otec biskup Dominik Tóth.  ... prežili sme spolu požehnané chvíle pod ochranou Nepoškvrnenej Panny Márie ✿    Viac fotografií >>> 

 Kalendár Rodiny Nepoškvrnenej na r. 2013 - ponuka

Možno Vás prekvapí, že na každej stránke kalendára na rok 2013 nájdete fotografiu kríža. Prečo práve kríž? Kríž je znakom spásy, je symbolom, ale aj svedectvom našej viery. Sú to nemí svedkovia, ktorí veľmi jasne hovoria o kresťanských koreňoch nášho národa, o viere našich predkov a mali by hovoriť aj o našej viere.
K hlbšiemu prežívaniu Roku viery nám môžu pomôcť aj myšlienky o viere, zamyslenia a cvičenia, ktoré vám v kalendári ponúkame na jednotlivé týždne roku 2013.  Viac >>>

 ... vyšlo nové číslo časopisu Rodina Nepoškvrnenej - č. 2/2012. Pohľad do archívu časopisu>   

Rodina Nepoškvrnenej na Starých Horách - 19. 5. 2012

Rodina Nepoškvrnenej sa v tomto roku stretla po prvý raz na pútnickom mieste Staré Hory. Niekoľko tisíc členov zo Slovenska, Moravy a Čiech prišlo, aby v medziobdobí putovania do Lúrd pozdravilo Matku Božiu. Účastníkov púte pozdravil diecézny administrátor Mons. Marián Bublinec. Pozdravil predovšetkým chorých na vozíčkoch, ktorých na Studničku ochotne povyvážali zdravší a zdraví a tak sa naplnila nádej sestry Alice z Kongregácie Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok, ku ktorým ako združenie je Rodina Nepoškvrnenej pričlenená. Svätú omšu celebroval Mons. Vladimír Farkaš, ktorý v homílii položil veľmi sugestívne otázku: „Komu patríme?" Počas slávenia svätej omše hlavný celebrant so spolukoncelebrujúcimi kňazmi vyslúžili chorým sviatosť pomazania. Popoludní stretnutie pokračovalo v Bazilike Panny Márie adoráciou a modlitbami. Vďaka patrí všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli zorganizovať túto púť ✿       

Reportáž >>>

 Rodina Nepoškvrnenej na Starých Horách  Rodina Nepoškvrnenej na Starých Horách
Rodina Nepoškvrnenej na Starých Horách viac fotografií >>> 
   

 ... POZVÁNKA na XIV. ročník medzinárodnej konferencie VYBER SI ŽIVOT ✿

Téma konferencie, ktorá sa uskutoční v dňoch 23. - 24. marca 2012 v Rajeckých Tepliciach:
- Ľudská dôstojnosť, staroba a zomieranie
- Ľudská dôstojnosť na konci života
- Medzigeneračná solidarita - priestor pre uznanie dôstojnosti seniorov
- Zmysel ľudskej krehkosti

Vrámci konferencie bude RODINE NEPOŠKVRNENEJ odovzdaná cena Antona Neurwirtha za ochranu života ✿✿✿

Stretnutie Rodniny Nepoškvrnenej... srdečne pozývame na stretnutie Rodiny Nepoškvrnenej, ktoré sa uskutoční 19. mája 2012 (sobota) na Starých Horách. ... spojiť sa budete môcť aj duchovne - prostredníctvom Rádia Lumen. Priamy prenos zo stretnutia začne o 10.00 hod. a bude pokračovať do 12.00 hod.  Viac >>>

12. púť Rodiny Nepoškvrnenej do Lurd (rok 2011) ... oživenie krásnych a hlbokých zážitkov z 12. púte Rodiny Nepoškvrnenej do Lurd (5. - 13. máj 2011). Fotoalbum >>>  

 ... Rodina Nepoškvrnenej ponúka stolový  kalendár na rok 2012. Viac informácií >>>

 

Stretnutie RODINY NEPOŠKVRNENEJ

 Stretnutie Rodiny Nepoškvrnenej sa uskutoční 5. júna 2010 (sobota) v Kostole Sedembolestnej Panny Márie v Martine - Sever.

Pri slávnostnej svätej omši budeme spoločne ďakovať za 35 rokov vzniku a pôsobenia Rodiny Nepoškvrnenej. Všetkých Vás srdečne pozývame a tešíme sa na stretnutie s Vami...

Program stretnutia:
10.00 hod. - príhovor
10.30 hod. - slávnostná svätá  omša
14.00 hod. - modlitba rozjímavého ruženca
14.45 hod. - pobožnosť so záverečným požehnaním

Časopisy Rodina Nepoškvrnenej - rok 2010   >>>

Vyšlo nové číslo časopisu Rodina Nepoškvrnenej (1/2009)

Časopis RN č. 1/2009V tomto čísle nájdete aj:  

 • Príhovor člena RN - Petra Grobarčíka - Pôst je časom milosti pre nás všetkých. Každý z nás môže ísť vlastnou "púšťou" a viac sa priblížiť k Bohu. Budovať si s ním hlbší osobný vzťah. Boh je pri každom z nás a miluje nás nekonečnou láskou...
 • Časopis RN 1/2009Apoštolát
 • Láska a modlitba
 • Nepozeraj na svoje rany
 • Moja schránka - relikviár
 • Ruky pribité na kríž
 • Ocko je skvelý
 • Poznávajme Máriu
 • V Božích rukách
 • Posolstvo Svätého Otca Benedikta XVI. k 17. svetovému dňu chorých 
 • Informácie
 • Svedectvá z kríža
 • Ohlasy
 • Tajnička
 • Ďakujem za svoj kríž - báseň Renáty Suškovej
 • Farebná príloha:  Krížová cesta Edwarda Stanieka - Modlitba za posvätenie rúk

Stretnutie RN 2. 5. 2009 v ŠaštíneStretnutie Rodiny Nepoškvrnenej - pozvánka

Stretnutie Rodiny Nepoškvrnenej sa uskutoční 2. mája 2009 (sobota) v Šaštíne.

Program stretnutia:

 1. 10.00 hod. - Príhovor sestry M. Bernadety Pánčiovej
 2. 10.30 hod. - Slávnostná svätá omša
 3. 14.00 hod. - Modlitba rozjímavého ruženca
 4. 14.35 hod. - Pobožnosť so záverečným požehnaním.

Všetkých Vás srdečne pozývame. 


Vyšlo nové číslo časopisu Rodina Nepoškvrnenej (5/2008)

V tomto čísle nájdete aj:  

 • Časopis RODINA NEPOŠKVRNENEJ 5/2008Rodina - zamyslenie z knihy Vánoce v úvahách Chiary Lubichovej
 • Tajomstvo Božieho narodenia - "Zastavme sa v zhone všedných dní a uvažujme spolu s Pannou Máriou o tajomstve Božeho narodenia ... Každú chvíľu môžeš premeniť na nebo." - z Ružencových rozjímaní na prvé soboty 
 • Benedikt XVI. a Panna Mária - otec André Doze zostavil imaginárny rozhovor so Svätým Otcom Benediktom XVI. "Čo pre vás znamená Mária?  Výraz blízkosti Boha. Prostredníctvom nej sa vtelenie stáva hmatateľkou skutočnosťou. Je dojímavé, že Boží Syn má ľudskú matku, a že sme všetci zverení tejto matke."
 • Odkaz Panny Márie
 • Najsilnejšia zbraň - príbeh: "Takto sme si teda Vianoce nepredstavovali! Dva dni pred Štedrým dňom nám bolo oznámené, že naša jediná dcéra leží v nemocnici po autonehode v anglickom Oxforde. ... Ak vám môžem poradiť, nikdy si nedajte vziať nádej a obráťte sa s dôverou na Boha, u neho jediného máte istú záruku, že vám pomôže."
 • Pastier a zbojník - poviedka: "V onú noc, keď sa ovčí pasienok zaplnil jasom nebeských poslov, počul aj malý pastier správu o narodení Božieho Syna.  ... Naplnený radosťou sa vydal na cestu do Betlehema..."
 • Medovníkové srdiečko - pohľad na zbierku pre Haiti - "Boj proti hladu"
 • Túžba sa jej splnila - príbeh o vianočnej radosti z knihy: Iskričky
 • Poznávajme Máriu Nepoškvrnenú - "...Na rukách Panny Márie som zbadala prstene s drahokamami. Povedala mi: "Lúče znázorňujú milosti, ktoré vylievam na všetkých, čo ma o ne prosia; drahokamy, ktoré nevysielajú lúče, predstavujú milosti, o ktoré ma ľudia neprosia..."
 • Svedectva z kríža - "S Betkou Szabovou sme sa rozlúčili na sviatok narodenia Jána Krstiteľa ... Chceme sa poďakovať Pánu Bohu za jej príklad, za dar jej života, za dar jej úsmevu, za tie krásne oči, za každé milé slovo, ktoré vyšlo z jej úst. Na také veci sa nezabúda, lebo s takými vecami sa ide ďalej, takéto veci posilňujú človeka, aby v novej odvahe kráčal, šiel a konal to isté..."
 • Duchovná kytica Svätému Otcovi Benediktovi XVI. - "...My chorí, rôzne trpiaci, osamotení, väzni sme pre Vás, drahý Svätý Otče, pripravili kyticu ruží, ktorú kladieme pod Váš vianočný stromček. Ruža je symbolom lásky, ale aj bolesti. Zo stonky posiatej tŕňmi vyrastá nádherný kvet. Tak je to aj s našimi životmi. Sú popretkávané tŕním choroby a rôznych obetí, ale ak ich odovzdáme Bohu, on sa stará o to, aby z našich životov vyrástol kvet - krásna vonná ruža..."
 • Informácie
 • Osemsmerovka
 • Vianočné blahoželanie redakcie RN:   I keď náš Boh prišiel medzi nás ako Dieťa, je veľký a mocný. Urobme preňho vo svojom srdci aspoň taký príbytok, aký mu pri jeho príchode na túto zem poskytla betlehemská maštaľka. On sa nebojí ani chladu, ani tmy, ale spokojne spí tam, kde mu ustelú - v jasličkách láskavého srdca. Prajeme Vám, aby sa Vám to podarilo nielen počas týchto vianočných sviatkov, ale aj v celom novom roku. Nech všetci, s ktorými prežijete tieto Vianoce, spolu s Vami objavia ten veľký dar Otca - lásku jeho milovaného Syna aj jeho Matky Márie.
 • Príloha:  Kalendár na rok 2009, Vysvetlenie kresťanských symbolov Vianoc

Vyšlo nové číslo časopisu Rodina Nepoškvrnenej (4/2008)

V tomto čísle nájdete aj:  

 • Časopis RN 4/2008Úvodný príhovor členky Rodiny Nepoškvrnenej - Ľubice Kivaderovej. "Už ako malé dieťa ma rodičia viedli k úcte k Panne Márii. Pamätám si, že som na stene pri posteli mala obrázok s jej podobizňou a každý večer pred spaním som sa k nej modlila. Bo to taký môj každodenný rozhovor o tom, čo sa udialo počas dňa, čo som prežila dobré aj to zlé..."
 • Trpieť je vždy ťažké - slovo útechy pre trpiacich od Pápeža Benedikta XVI.: "...schopnosť prijať utrpenie a trpiacich je meradlom ľudskosti... Chcel by som poďakovať tým, ktorí prijímajú utrpenie, ktorí trpia s Pánom a chcel by som povzbudiť nás všetkých, aby sme mali otvorené srdce pre trpiacich, pre starších, a aby sme pochopili, že ich utrpenie je prameňom obnovy pre ľudstvo a vytvára v nás  lásku, ktorá nás zjednocuje s Pánom Ježišom. Trpieť je však napokon vždy ťažké."
 • Za Kristom so sv. Pavlom - "...rok sv. Pavla je výnimočným pozvaním vydať sa na zvláštnu duchovnú púť a kráčať po ceste, ktorou kráčal apoštol Pavol. Čo si zbaliť na cestu?..."
 • Moja misia na Haiti - rozhovor so s. Annou Blehovou, ktorá približuje život našich bratov a sestier v Haiti. Zážitok, ktorý sestru Annu v Haity najviac oslovil? Hovorí: "Skúsenosť viery ma sprevádzala každý deň. Mám hlboký zážitok so zomierajúcou mladou matkou, ktorá nám s dôverou odovzdala svoje dve maličké deti, aby sme sa stali ich adoptívnymi matkami. Ďalší zážitok sa spája s mladým chlapcom. Bol chorý na AIDS a celkom opustený. Tesne pred smrťou túžil byť pokrstený. Citujem jeho slová: "Chcem byť prijatý do tej Cirkvi, do ktorej patríte aj vy, lebo ste ako moja sestra..."
 • Eucharistia centrom Lúrd - "...V Lurdoch sa slávi Eucharistia uprostred chorých i tých, ktorí im slúžia. Lurdy nás učia odhaľovať Krista - Sluhu, ktorý nás v Eucharistii včleňuje do svojej obety..."
 • Testament svätej Bernadety - "Len veriaci človek dokáže byť za všetko vdačný. Táto vďačnosť sa bude prejavovať na tvojej tvári ako radosť, lebo všetko je talentom, ktorý máme premeniť na dobro... Bernadeta nemala jednoduchý život, často bol naplnený horkosťou, nepochopením, duševným i telesným utrpením... Ona však dôverovala Bohu a za všetko, čo prežívala, mu bola vďačná, o čom svedčí aj jej "Testament"...
 • Tichá sila - príbeh - "To, že sme urobili hlúposť, sme si uvedomili až trochu neskôr. Nasadnúť do auta s úplne neznámym mladíkom, to sa nedá nazvať inak ako nerozvážnosť..."
 • Aj on bol uzdravený - príbeh z knihy Ty si mať dobrotivá - "...Nový jas žiari z tváre tohto mladého muža, ktorý tu nadobudol pokoj, odvahu a radosť. Namáhavo skladá meravé ruky a duša sa mu otvára účinkom veľkého lurdského zázraku: zázraku oddanosti do Božej vôle. Odteraz bude znášať svoj kríž z lásky k Ukrižovanému, z lásky k Bohu v Oltárnej sviatosti, z ktorej čerpajú nadprirodzenú silu všetci, čo trpia pod životným krížom."
 • Zázračné uzdravenie - Juliette Orion
 • Dôverujte Panne Márii - Spomienky p. Štefana Foltína, saleziána, misionára v Japonsku - pri príležitosti 59. výročia jeho príchodu do japonských misií.
 • Poznávajme Máriu - rozjímanie nad obrazom Ružencovej Panny Márie.
 • Ohlasy 
 • Informácie
 • Tajnička
 • Modlitba v Roku sv. Pavla
 • Príloha: Boj proti hladu - pomôžme Haiti - svojimi modlitbami a obetami

Vyšlo nové číslo časopisu Rodina Nepoškvrnenej (3/2008)

V tomto čísle nájdete aj:  

 • Časopis Rodina Nepoškvrnenej 3/2008Úvodný príhovor Mons. Jozefa Kajneka, pomocného biskupa královohradeckého, v ktorom povzbudzuje k pripodobneniu sa Kristovi - Veľkňazovi. Otec biskup ďakuje za obety a pripája pre všetkých požehnanie. ... „Dovoľ, aby som mohol k tebe prísť a trpieť v tvojom tele. Potrebujem tvoje ruky, tvoj mozog, tvoj úsmev, tvoje srdce, tvoje nohy..."
 • Pri Matkinom srdci - „Krásne slnečné ráno nás opäť privítalo na Velehrade, kde sa stretli členovia Rodiny Nepoškvrnenej z Moravy, Čiech a všetkých kútov Slovenska..." - začína svoje rozprávanie s. M. Norberta, v ktorom opisuje chvíle, počas ktorých sme cítili hrejivé teplo Máriinho materského Srdca a prežívali radosť zo vzájomných stretnutí...
 • Záležitosť môjho srdca - príhovor s. M. Bernadety na stretnutí na Velehrade: „...Milovaní, dnes je sobota - spomienka Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Nedá mi, aby som vám niečo nepovedala o našej drahej Matke, ktorá je záležitosťou môjho srdca. Viete, že ona nás hľadá, chráni a osobitne každého z nás vedie za ruku za svojím Synom Ježišom Kristom..."
 • Obetujte sa za spásu - myšlienky Mons. Františka Tondru z homílie: „...Mária nás volá k tomu, aby sme sa úplne stotožnili so svojimi ťažkosťami, chorobami, problémami. Keď sa s nimi stotožníme, už to nebude ťarcha, bude to vyznačenie, bude to príležitosť obetovať sa, tak ako sa Kristus obetoval za celé ľudstvo. Aj vy so svojimi bolesťami a problémami obetujte sa za svoju spásu a za spásu iných ľudí, za spásu sveta. ..."
 • Všetko je milosť - rozhovor s pátrom Jánom Kutáčom o jeho vzťahu k Panne Márii, k Rodine Nepoškvrnenej; jeho pohľad na utrpenie, chorých, obetu.: „...Pannu Máriu mám rád. ..."
 • Velehrad slovami pútnikov...
 • Aj Slováci putujú do Lúrd - s. M. Alžbeta približuje históriu a organizáciu pútí Rodiny Nepoškvrnenej do Lúrd. „...Každá z doteraz uskutočnených pútí mala svoje zvláštne črty, ale jedno mali spoločné: bola to zakaždým cesta trpiacich a tých, ktorí im slúžili, k Matke, ktorá nikdy nesklame. Každý tam dostal to, čo najviac potreboval, a domov prichádzal s novou silou niesť odovzdane svoj kríž a pomáhať ho niesť aj iným...."
 • Zázračné uzdravenie - Vittorio Micheli
 • Poznávajme Máriu - Prečo sa Panna Mária znázorňuje raz tak a inokedy inak? - postupne budeme hľadať odpovede. „...Mária je našou starostlivou Matkou, ktorá sa denne skláňa nad svojimi deťmi. Je Matkou, ktorá prežíva s nami naše radosti a vo chvíľach bolesti utiera naše slzy. Mária je tu a učí nás kráčať po ceste, ktorá vedie do Otcovho domu..."
 • Karmelská Panna Mária - pohľad na Pannu Máriu Karmelskú (Škapuliarsku) pripomína jej materinskú starostlivosť a ochranu a povzbudzuje k nasledovaniu jej čností. „...Škapuliar nám pripomína dve pravdy: na jednej strane ustavičnú ochranu Najsvätejšej Panny... na druhej strane vedomie, že úcta k Panne Márii sa nemôže obmedzovať na modlitby a pobožnosti... ale musí vytvárať „odev" (habitus), to znamená musí sa stať trvalým postojom nášho kresťanského spôsobu života, prepojeného modlitbou a vnútorným životom prostredníctvom častej účasti na sviatostiach a prostredníctvom konania skutkov duchovného a telesného milosrdenstva..."
 • Informácie
 • Osemsmerovka
 • Modlitba k Panne Márii Škapuliarskej
 • Príloha záberov z púte Rodiny Nepoškvrnenej na Velehrade (1., 2.)

Vyšlo nové číslo časopisu Rodina Nepoškvrnenej    (2/2008)

Časopis Rodina Nepoškvrnenej 2/2008Každodenný život nás podnecuje k tomu, aby sme skúsili prijať svoj kríž. Pred Veľkou nocou som vďaka Svetielku nádeje mal možnosť navštíviť detské onkologické oddelenie v Banskej Bystrici.

Dieťa. Aké úžasné stvorenie! Tá detská nevinnosť, nevinný detský úsmev, pohľad, nežné objatie. Aká krása! Detský úsmev, prvé nezrozumiteľné slová, prvé neisté kroky, ich detský svet, pre nás dospelých taký nepochopiteľný. A zrazu je tu. To preukrutné slovo "rakovina". Mnohí si povedia: "Mňa sa to netýka..." (...z článku Deti nás učia niesť kríž - Časopis Rodina Nepoškvrnenej 2/2008)  

Časopis Rodina Nepoškvrnenej 2/2008  >>>


Vyšlo nové číslo časopisu Rodina Nepoškvrnenej (1/2008)

Časopis Rodina Nepoškvrnenej 1/2008V tomto čísle nájdete aj:  

 • Príhovor - Tibor Köböl, vozičkár
 • Pôst, ktorý sa páči Bohu - P. Michal Zamkovský CSsR: "Nemoc je kláštorom so svojimi rehoľnými pravidlami, so svojou askézou, mlčaním i modlitbou. (A. Camus). Ale nemoc, podobne ako kláštor, je tiež priestor, kde prebýva Boh. On nás posväcuje, On nás vyzýva: Obráťte sa ku mne celým svojím srdcom, pôstom, plačom i nárekom!"
 • Tajomstvo zmŕtvychvstania (Ružencové rozjímania na prvé soboty): "Skláňam sa pred tajomstvom smrti Ježiša Krista na kríži. V mojom srdci sa vynára otázka: Maria, PREČO musel Kristus za nás zomrieť? Nestačila jeho vôľa spasiť človeka?..." 
 • Zápas o vieru - rozhovor s Marekom Sopkom z Bošian (marek.sopko@gmail.com) , ktorý má 26 rokov a členom Rodiny Nepoškvrnenej je len krátko. Prežil svoj boj o vieru. Pri ľahkom úraze na stavbe si poranil koleno. Lekári po čase objavili na ňom zhubný nádor a určili diagnózu: rakovina kostí. Napriek tomu je dnes plný energie a radosti zo života...  Marekov odkaz pre čitateľov, zvlášť mladých, ktorí bojujú svoj boj o vieru: "...Nech sa nenechajú odradiť rôznymi ťažkosťami, pokušeniami alebo hriechmi. Boh i v zlom nájde a dokáže využiť maximum na dobro, a taký človek, čo sa nevzdá a vytrvá, získa všetko, získa Boha! Mladí nech svedčia a nech svedčia opravdivo a živo, niet väčšej lásky a istoty, ako je tá Božia..."
 • Duchovný zázrak - príbeh z knihy Ty si Mať dobrotivá. "...Jeho zdravotný stav sa zhoršoval zo dňa na deň, ale jeho veselosť rástla. Ležal v posteli tíško ako anjel. ... Tejto noci sa u nás stal zázrak. Len čo chlapec skonal, môj manžel pribehol a povedal: Chcem sa s ním stretnúť - vo večnosti..."
 • Lurdy a ich posolstvo III.  -150. výročie zjavenia Panny Márie v Lurdoch  - spracovala s. Alžbeta 
 • Zázračné uzdravenie p. Catherine Latapie...
 • Odpustenie  - príbeh zo života spracovala Emília Molčániová. "...Odpustenie je najťažšie, ale najúčinnejšie pri hľadaní pokoja duše. Viem. že vám to dcéru už nenavráti, ale záchráňte aspoň seba..."
 • Dve fotografie - príbeh z knihy Zázraky Jána Pavla II. 
 • Posolstvo Svätého Otca Benedikta XVI. k 16 svetovému dňu chorých
 • Svedectvá z kríža - Bol som pri nej - svoje svedectvo rozpráva manžel Marek. "Príbeh mojej manželky je smutný, ale v hĺbke pekný.V máji roku 2006 ju na neurochirurgii v Bratislave operovali. Išlo už o druhú operáciu. V apríli roku 2004 bola tiež na tomto oddelení operovaná prvýkrát. Vtedy to bol astrocytóm - zhubný nádor mozgu. Vyliečila sa, tak sme sa 17. 9. 2005 vzali. Choroba sa však vrátila... Prognóza jej odhadovala pol roka života.... Boli to pekné roky. Som rád, že som mohol byť pri nej a nemusela sa s chorobou trápiť sama...."
 • Ohlasy 
 • Informácie 
 • Osemsmerovka
 • Blahoprianie redakcie Rodiny Nepoškvrnenej ...Láska a svetlo vzkrieseného Pána nech sa rozlejú vo Vašich domovoch, Vašich rodinách i Vašich srdciach. Nech nik z Vás nezostane mimo prežívania veľkonočného tajomstva, v ktorom Ježiš - Víťaz nesie radosť, pokoj a šťastie všetkým... 

Lurdy 2008Jubilejné oslavy 150. výročia zjavení v Lurdoch

V dňoch od 8. do 13. februára 2008 sa Milosrdné sestry sv. Vincenta - Satmárky zúčastnili osláv 150. výročia zjavení Panny Márie Bernadete Soubirusovej v Lurdoch.

"Odovzdali sme Panne Márii všetkých našich drahých, blízkych i tých, ktorí sú zverení našej starostlivosti, tých, ktorí nás prosili o modlitby a nezabudli sme ani na všetkých členov Rodiny Nepoškvrnenej."

>>> viac o oslavách v Lurdoch

Stretnutie Rodiny Nepoškvrnenej - pozvánka

Stretnutie Rodiny Nepoškvrnenej sa uskutoční 31. mája 2008 (sobota) na Velehrade. Program stretnutia:

 1. 10.00 hod. - Príhovor s. Bernadety Pánčiovej
 2. 10.30 hod. - Slávnostná svätá omša
 3. 14.00 hod. - Modlitba rozjímavého ruženca
 4. 14.35 hod. - Pobožnosť so záverečným požehnaním.

Všetkých Vás srdečne pozývame.


Vyšlo nové číslo časopisu Rodina Nepoškvrnenej (5/2007)

V tomto čísle nájdete aj:  

 • Časopis Rodina Nepoškvrnenej 5/2007Príhovor sestry Bernadety Pánčiovej
 • 15-ročný dar - zamyslenie s. Timotey nad darom Nepoškvrnenej: ...pred 15 rokmi dostala Rodina Nepoškvrnenej od Nepoškvrnenej veľký dar. Na Vianoce v roku 1992 po prvýkrát vyšlo prvé číslo časopisu Rodina Nepoškvrnenej....
 • Betlehem je všade - vianočné zamyslenie otca biskupa Viliama Judáka: ...Kristus chce prísť aj dnes nie už do Betlehema, ale do nášho života. „Veď čo by znamenalo, keby sa aj tisíckrát narodil v Betleheme a v našom srdci ani raz?" - hovorí starokresťanská tradícia ...
 • Šťastie vchádza po špičkách - príbeh zo života napísala Emília Molčániová: ...Marta tento rok darčeky nekupovala. Nemala komu. Aj preto brázdi ulice mesta, aby vypadla z objatia štyroch stien, von zo samoty a smútku, ktoré ju ubíjali, dnes oveľa nástojčivejšie...
 • Zvony - Raymond Macdonald Alden (podľa knihy A. Paulíny: Vetvičky) ...Stál raz v jednom veľkom kráľovskom meste nádherný kostol ... pri kostole štíhla veža ... a na veži boli zvony, o ktorých sa hovorilo, že sú najkrajšie na celom svete, ale ktoré nikto nikdy nepočul zvoniť...
 • Dar - vianočné zamyslenie Lucie Mattovej: Po roku sú tu znovu Vianoce...
 • Lurdy a ich posolstvo II.  -150. výročie zjavenia Panny Márie v Lurdoch  - spracovala s. Alžbeta
 • Pôvod Stockerovho kríža - z knihy Ty si Mať dobrotivá: ...Milostivá Matka Božia, ty mi môžeš pomôcť. Ty si posledná hviezda mojej nádeje. Keď mi pomôžeš, že ma nepochovajú živého, peši ponesiem metrákový kríž z Prienu do Altöttingu a tam ho opriem o tvoju kaplnku, z ktorej rozdávaš toľké milosti...
 • Duchovná kytica Svätému Otcovi Benediktoví XVI.  ...Sú Vianoce a my prichádzame opäť k Vám, drahý Svätý Otec, aby sme Vám pod vianočný stromček položili darčeky, ktoré sme pre Vás pripravili. Sú prihotovené z lásky od nás chorých, opustených, starých, nevládnych, väzňov. Do balíčkov sme zabalili mnohé naše modlitby. Previazali sme ich mašľami obetí, ktoré Vám takisto ponúkame, Svätý Otče. Náš život nám neraz poskytuje veľa možností k sebazapreniu. Preto veríme, že s láskou prijatá obeta je Bohu milá... na darčeky pre Vás sa podpísali chorí a všetci obetujúci sa členovia Rodiny Nepoškvrnenej zo Slovenska, Moravy a Čiech...
 • Informácie 
 • Zábavné riadky
 • Poďakovanie za jubileá:
   • 165 rokov existencie Kongregácie Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok,
   • 150. výročie príchodu sestier našej kongregácie na územie Slovenska,
   • 150. výročie smrti biskupa Jána Háma, zakladateľa Kongregácie,
   • 15 rokov existencie časopisu Rodina Nepoškvrnenej,
   • uskutočnenie desiatich slovenských národných pútí do Lurd
 • Vianočné prianie
 • Farebná príloha - kalendár na rok 2008, Vianočná ponuka, Výber z Modlitebníka Milosrdných sestier  - Deň s Pánom


Vyšlo nové číslo časopisu Rodina Nepoškvrnenej (4/2007)

V tomto čísle nájdete aj:  

 • Pane, otvor naše srdcia - modlitba k príprave jubilea v Lurdoch
 • Časopis Rodina Nepoškvrnenej 4/2007Príhovor sestry Alici Marienkovej
 • Slovenskí chorí pred Madonou - zamyslenie vdp. Pavla Jurčagu o 10. jubilejnej púti Rodiny Nepoškvrnenej do Lurd
 • Chrániť sa zloby - Homília biskupa Mons. Rudolfa Baláža v Lurdoch
 • Zmena srdca v Lurdoch - príbeh z knihy Ty si Mať dobrotivá
 • Lurdy a ich posolstvo - 150 rokov od zjavenia v Lurdoch
 • Zázračné uzdravenie - Jean-Pierre Bély
 • Ako ma Lurdy chytili za srdce... vdp. Ján Mária Košč
 • Som Nepoškvrnené počatie - kázeň vdp. Jána M. Košča na spiatočnej ceste z Lurd vo vlaku
 • Pútnici hovoria o púti...
 • Informácie 
 • Vedomostný kvíz
 • Poďakovanie za 10 slovenských púti do Lurd, na ktorých sa spolu zúčastnilo 4839 pútnikov
 • Farebná príloha z púte Rodiny Nepoškvrnenej v Lurdoch


Púť do Lurd v roku 2009

11. národná púť Rodiny Nepoškvrnenej do Lurd sa uskutoční  10. - 18. septembra 2009.     Informácie  


Púť do Lurd - rok 2005Púť Rodiny Nepoškvrnenej do Lurd

Rodina Nepoškvrnenej putovala v dňoch 29. augusta - 6. septembra 2007 do Lurd. Túto 10. jubilejnú púť chorých do Lurd sprevádzal otec biskup Rudolf Baláž, banskobystrický diecézny biskup. Bola to cesta trpiacich a tých, ktorí im slúžia k Matke, ktorá nikdy nesklame. Každý tam dostal to, čo najviac potreboval a domov prichádzal s novou silou niesť odovzdane svoj kríž a pomáhať ho niesť aj iným...

Viac o púti do Lurd ›››

Vyšlo nové číslo časopisu Rodina Nepoškvrnenej (3/2007)

Časopis RN 3/2007V tomto čísle nájdete aj:  

 • Príhovor Bohumily Vystrčilovej, vedúcej RN na Morave a v Čechách
 • Pri našej Matke - o púti Rodiny Nepoškvrnenej v Šaštíne
 • Mária a Eucharistia - príhovor sestry M. Bernadety Pánčiovej zo stretnutia v Šaštíne
 • Pokánie-adorácia-ruženec - homília otca biskupa Mons. Rudolfa Baláža (Šaštín)
 • V pokore slúžiť - rozhovor s otcom biskupom Jozefom Kajnekom, pomocným biskupom Královohradeckej diecézy
 • O pravej úcte k Panne Márii - podľa sv. Ľudovíta Márie Grigniona z Montfortu
 • Cez slzy k šťastiu: "Volám sa Janka a mám 22 rokov. Ako trojmesačná som prekonala detskú mozgovú obrnu, takže som postihnutá od útleho detstva...."
 • Svedectvá z kríža: Božie milosrdenstvo: "Dňa 10. novembra 2006 o 17.00 hod. mi oznámili smrť manžela. Ostala som 37-ročnou vdovou s troma deťmi ...."
 • Ohlasy
 • Informácie - púť do Lurd - duchovné kvety pre Svätého Otca - stolový kalendár 2008
 • Osemsmerovka
 • Farebná príloha z púte Rodiny Nepoškvrnenej do Šaštína

Stretnutie RN v ŠaštíneStretnutie Rodiny Nepoškvrnenej v Šaštíne

V sobotu 19. mája 2007, v  mesiaci Kráľovnej mája, sa tak ako každoročne stretli členovia Rodiny Nepoškvrnenej, tentokrát v národnej svätyni, v mariánskej bazilike v Šaštíne. K nohám našej drahej matky Panny Márie sme prišli všetci zložiť svoje bôle, ale aj radosti, poďakovať jej za pomoc a prosiť o ďalšiu ochranu života. Panna Mária mala iste radosť z toho, že sa jej deti stretli v takom hojnom počte.

Jedna členka Rodiny Nepoškvrnenej, ktorá sa prvýkrát zúčastnila stretnutia, nám napísala:  "Pamätám sa, že voľakedy som na modlitbu nemala čas, a pritom nemôžem tvrdiť, že som mala predtým viac práce ako teraz. Práve naopak. Postupne sa mi však stala modlitba súčasťou môjho života a ja zisťujem, že bez nej nemôžem žiť. Tak, ako je voda potrebná pre telesnú hygienu, tak sa stala modlitba sprchou mojej duše. Po strese a negatívnych zážitkoch ma osvieži, cítim sa, ako keď sa človek zdôverí blízkemu človeku, a vtedy sa mu uľaví. Za to, že som dokázala prežiť aj nemožné, vďačím modlitbe. Každý deň sa modlím za to, aby ma Duch Svätý naučil správne sa modliť..."

Viac informácií ›››


Vyšlo nové číslo časopisu Rodina Nepoškvrnenej (2/2007)

Časopis RN 2/2007V tomto čísle nájdete aj:  

 • Príhovor sestry Bernadety Pánčiovej
 • Kristus v chorých - Ladislav Šranko, novokňaz: "Boh nikdy nechcel, aby ľudia trpeli chorobami. Utrpenie ako i rozličné choroby sú jedným z mnohých následkov dedičného hriechu..."
 • Skrze Máriu k Ježišovi - rozhovor s vdp. Jurajom Augustínom 
 • Tretie fatimské posolstvo - podľa dokumentu Svätej stolice spracovala s. M. Alžbeta
 • Myšlienky z Fatimy - vdp. Daniel Dian
 • Filipínske zázraky - príbeh z knihy Zázraky Jána Pavla II.
 • Vôňa jeho lásky - podľa TK KBS pripravila s. Alžbeta - "Ján Pavol II. ponúkol nádherné svedectvo o láske ku Kristovi bezo zbytku a bez trochárenia. Vôňa jeho lásky naplnila celý dom, čiže celú Cirkev. Môžeme povedať, že láska pápeža Wojtylu ku Kristovi zaplavila každý kút sveta, taká bola mocná a silná... Jeho pontifikát sa rozvíjal v znamení márnotrátnosti, štedrého stravovania sa bezo zvyšku..."
 • Svätá Panna ju uzdraví - z knihy Tri anjelské pozdravenia
 • Svedectvá z kríža: Trinásť rokov služby, Sila úprímnej modlitby, Ježiš, to je radosť, Môže ešte trpieť, Cez slzy k šťastiu
 • Ohlasy
 • Informácie
 • Tajnička

...a farebná príloha: Novéna k Panne Márii Lurdskej


Vyšlo nové číslo časopisu Rodina Nepoškvrnenej (1/2007)

V tomto čísle nájdete aj:  Časopis RN č. 1/2007

 • Príhovor sestry Bernadety Pánčiovej
 • Vďaka za vaše utrpenie -ˇpáter Marek Török, OFMCap.
 • Viera mi vlieva nádej - rozhovor s Imrichom Horváthom z Babindolu
 • Modli sa k sestre Faustíne - príbeh z knihy Zázraky Jána Pavla II.
 • "Rozsudok" - z článku: "Chytil som starenku za ruku a povedal som jej: Nebojte sa, aj keď váš život nebol podľa vašich predstáv, Bohu sa bude určite páčiť..."
 • Cez slzy k šťastiu - "Volám sa Lýdia, mám 42 rokov, od svojich 11 rokov som postihnutá svalovou chorobou, ktorá postupne paralyzuje celé telo ... Mám pocit užitočnosti a veľkej potreby svetu...Vzdávam Ježišovi vďaku a chválu za všetky chvíle..."
 • Fatima stále aktuálna IV.
 • Posolstvo Svätého Otca Benedikta XVI. k 15. svetovému dňu chorých
 • Služba chorým ako dar - pohľad do Hospicu Milosrdných sestier z Trenčína
 • Ohlasy
 • Svedectvá z kríža
 • Informácie
 • ...a farebná príloha: Krížová cesta Edwarda Stanieka - Modlitba za deti

Zlatá kniha fatimská (2007)Ponuka ZLATEJ KNIHY FATIMSKEJ

Rodina Nepoškvrnenej ponúka novú farebne ilustrovanú ZLATÚ KNIHU FATIMSKÚ, ktorá obsahuje:

 • krátke informácie o Rodine Nepoškvrnenej
 • myšlienky ku každému Zdravas´, Mária pri jednotlivých desiatkoch radostného, bolestného, slávnostného ruženca a ruženca svetla
 • farebné ilustrácie ku každému desiatku ruženca

Rozjímavý text a farebné ilustrácie môžu byť dobrou pomôckou k lepšej sústredenosti a k prehĺbeniu vzťahu k modlitbe posvätného ruženca.

Text modlitby posvätného ruženca pre vnútornú potrebu členov Rodiny Nepoškvrnenej schválil Mons. Rudolf Baláž, banskobystrický diecézny biskup, dňa 5. 5. 2006 č. 417/2006.

Zlatú knihu fatimskú si môžete objednať poštou, e-mailom, príp. telefonicky v Rodine Nepoškvrnej. Pri objednávkach uveďte nasledujúce informácie: 
 • meno a priezvisko objednávateľa
 • adresu (mesto, ulicu, č. domu, PSČ) objednávateľa
 • telefotnický kontakt
 • počet kusov 

Najvýhodnejšie je posielať hromadné objednávky. Ochotne však vybavíme aj objednávky jednotlivcov.


stretnutie RN v ŠaštíneStretnutie RN v Šaštíne

Stretnutie Rodiny Nepoškvrnenej sa uskutoční 19. mája 2007 (sobota) v Šaštíne.

Program stretnutia:

 • 10.00 hod. - Príhovor s. M. Bernadety Pánčiovej
 • 10.30 hod. - Slávnostná svätá omša
 • 14.00 hod. - Modlitba rozjímavého ruženca
 • 14.45 hod. - Pobožnosť so záverečným požehnaním

Všetkých Vás srdečne pozývame.  


Posolstvo Svätého Otca Benedikta XVI. k 15. svetovému dňu chorých

kvetinkyMilí bratia a sestry,
11. februára 2007, v deň, keď Cirkev slávi liturgickú spomienku Panny Márie Lurdskej, sa bude v Soule v Kórei sláviť 15. svetový deň chorých.

Cirkev sa opäť zahľadí na trpiacich, pričom svoju pozornosť upriami na nevyliečiteľne chorých, z ktorých mnohí zomierajú v dôsledku svojej choroby v terminálnom štádiu.

 Posolstvo Svätého Otca Benedicta XVI›››


Vyšlo nové číslo časopisu Rodina Nepoškvrnenej (5/2006)

V tomto čísle nájdete aj: Časopis RN 5/2006

 • List starého otca k Vianociam
 • Deti vás urobia šťastnými - rozhovor smamičkou postihnutého dieťaťa
 • Príbeh - Drevená ovečka
 • Príbeh - Cez slzy kšťastiu
 • Spomienka na pátra Vialama Gabriela, prvého šéfredaktora časopisu Rodina Nepoškvrnenej
 • Duchovná kytica Rodiny Nepoškvrnenej Svätému Otcovi Benediktovi XVI.
 • Článok o zázračnom uzdravení Brata Léa Schwagera
 • Tri svedectvá zkríža
 • Informácie
 • Zábavné riadky

 


Púť do Lurd v roku 2007

10. národná púť Rodiny Nepoškvrnenej do Lurd sa uskutoční  29. 8. - 6. 9. 2007.     Informácie  


Púť do Lurd v roku 2005

Rodina Nepoškvrnenej zorganizovala v dňoch od 11. mája do 19. mája 2005 už 9. národnú púť chorých a telesne postihnutých s ich sprievodcami zo Slovenska do mariánskeho mesta Lurdy vo Francúzsku.

Tejto púte sa zúčastnilo 547 pútnikov, ktorých sprevádzal otec biskup Štefan Sečka a 14 kňazov. Ďalej sa púte zúčastnilo:
 • 36 ťažko zdravotne sestry v službe chorýmpostihnutých vozičkárov,
 • 60 čiastočne imobilných pútnikov,
 • 22 detí,
 • 11 lekárov,
 • 50 rehoľných sestier Satmárok pre službu chorým a na zabezpečenie celej organizácie púte,
 • 20 laických dobrovoľníkov,
 • 28 železničiarov,
 • 305 ostatných pútnikov.

Vekové rozpätie pútnikov bolo od 4 do 93 rokov.Fotografie

sestra Rudolfa slúži v Lurdoch