KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Milosrdné sestry v školstve

V súčasnej dobe pôsobia sestry v školstve ako katechétky a učiteľky.

Od roku 2001 vyučujú sestry na Základnej škole sv. Vincenta v Ružomberku, ktorej zriaďovateľom je Kongregácia Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok.

Okrem toho vyučujú sestry vo viacerých mestách na cirkevných a štátnych školách. Zameriavajú sa okrem odovzdávania vedomostí i na výchovu a uplatňovanie kresťanských zásad v praktickom živote.  Komunity sestier, ktoré slúžia v školstve:

Fotografie

Základná škola sv. Vincenta: zápis prváčikov

Základná škola sv. Vincenta: ...s. Rudolfa vyučuje...

Základná škola sv. Vincenta: telesná výchova

Mariánska družina v Základnej škole sv. Vincenta