KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Komunita Žarnovica

Kaplnka Nepoškvrnenej Panny Márie v ŽarnoviciAdresa:

F. Kráľa 41/25
966 81    Žarnovica
tel. 045 – 6812 484

 

.

.


Sestry v komunite s. Blanka a s. Ignácia

  • Sr. M. Ignátia        Anna Hriňová - predstavená domu
  • Sr. M. Ladislava   Jana Matúšová
Poslanie komunity

Sestry navštevujú starých a chorých ľudí v Žarnovici; prinášajú im sv. prijímanie, počúvajú ich radosti i žiale... Vypomáhajú vo farnosti.

 

Fotografie z požehnania novej kaplnky nájdete tu:

Komunita bola k 31. 5. 2020 zrušená.

Fotografie

...pohľad do kaplnky sestier v Žarnovici - Bohostánok.

...pohľad do kaplnky sestier v Žarnovici - Kríž a Nepoškvrnená Panna Mária.

s. M. Michaela s deťmi

s. M. Michaela pri vyučovaní