KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Kandidatúra

Aktualizácia skončila v r. 2020

Obdobie  kandidatúry  tvorí čas  prvotnej adaptácie prijatej kandidátky  a  oboznámenia sa so základnými pojmami duchovného i náboženského života.

POPIS ETAPY

„Je veľmi dôležité postupne formovať mladého človeka tak, aby neskôr „čítal" a až potom „písal" svoj životný príbeh z Božieho pohľadu" (A. Cencini)

  • je obdobím zameraným predovšetkým na prvé rozpoznávanie povolania. Spoločnosť spoznáva kandidátku a kandidátka spoločnosť. Formácia v kandidatúre je zameraná na to, aby človek spoznal či cesta, ktorou sa uberá, je v súlade s Božím plánom o ňom.

Kandidatúru nemusí, ale môže absolvovať v komunite sestier. Môže ju absolvovať aj počas štúdia. 

 


Stanka Horáčková "Tu ma máš, pošli mňa..."

6. júla 2020 sme do nášho spoločenstva prijali kandidátku Stanislavu Horáčkovú. My sa z jej príchodu tešíme a Stanke prajeme, aby mala otvorené srdce pre dobrodružný život s Kristom.


 kandidatka_Magda_2019Vitaj Magda                            kandidatka_Magda_2019

31. januára 2019 sme medzi nami privítali novú kandidátku - Magdalénu Drapáčovú. Na fotke je spoločne s postulantkami Júliou a Monikou, so s. Blažejou, provinciálnou predstavenou a so s. Luciou, magistrou kandidátok. Magdaléne i naďalej vyprosujeme vnímavé srdce.20170105kandidatky.jpg (150x200 px, 19.2 kbyte)KandidatúraJulka a Monika

Do komunity v Ružomberku prišli 5. januára 2018 naše dve kandidátky Júlia Labudová a Monika Kučerová. Vyprosujeme im požehnaný čas a svetlo Ducha Svätého pri rozlišovaní svojho povolania.Silvia a Ksenia Vstup do postulátu - 8. december 2014

Sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie, hlavnej patrónky našej Kongregácie, bol slávnostným dňom i pre dve naše kandidátky, Kseniu a Silviu, ktoré boli v tento deň prijaté do postulátu. Pri slávnostnej svätej omši, ktorú celebroval vdp. dekan Milan Kupčík, im provinciálna predstavená s. Blažeja odovzdala medaily s podobou Nepoškvrnenej Panny Márie a sv. Vincenta, ktoré sú pre ne znakom príslušnosti k našej Kongregácii.

Sprevádzajme ich spoločne svojimi modlitbami, aby sa v tomto čase upevnili vo svojom rozhodnutí nasledovať Krista kamkoľvek ich bude viesť.

Fotky zo slávnosti  >>>

Postulantky Ksenia a Silvia prešli do noviciátu 22.11.2015.


Veronika :)Kandidátka:   Veronika Baranová

Veronika BaronováPrijatie rehoľného rúcha - s. M. Fides

sestra Mária FidesDňa 6. októbra 2012 o 10.30 hod. prijala Veronika Baranová v kostole sv. Bartolomeja vo Vrícku rehoľné rúcho ako znak svojho zasvätenia sa Kristovi. Vstupom do noviciátu prijala  nové meno, ktoré má byť predobrazom poslania sestry. Jej nové meno v Kongregáci Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok  je sestra Mária Fides.

... Všemohúci Bože, Ty si vnukol našej sestre rozhodnutie dokonalejšie nasledovať Krista; daj, aby ti s radosťou prinášala obetu svojho života a pod tvojím vedením dosiahla cieľ cesty, ktorú dnes nastúpila...

Prosíme o modlitby za jej vytrvalosť v povolaní.

  

Nevesta...
Nevesta
 
Požehnanie od staršej spolusestry...
 
... sprievod do kostola s rodičmi.
 
... tu som, Pane, ty si ma povolal
... a tu už máme sestru Máriu Fides
 
Sestra Mária Fides odovzdáva dar k obete...
... A aby sme nežili len sebe samým, ale jemu, ktorý za nás umrel a vstal z mŕtvych ...
Aj my sme mali účasť na jednom chlebe a jednom kalichu ...
 
... vďačiť Ti chcem mama......a bol čas ďakovať všetkým, čo išli so mnou po mojej ceste k zasvätenému životu
... nech Pán Ježiš pomáha nám všetkým, aby sme mohli byť znakom jeho lásky...
 
Radosť po krásnej liturgickej slávnosti nás sprevádzala aj k slávnostnemu stolu ...
 

 ... na kandidátskom výlete :)   ... jeseň 2011

s.Vojtecha a kandidátka Veronika :)
 ...kandidátka Veronika a s. Vojtecha :)  kandidátka Veronika :)

kandidátka Veronika :)   na výlete :)

 Pri slávnostnej sv. omši, ktorá sa konala vo Vrícku dňa 17. 9. 2011 prijala Janka Hadryová rehoľné rúcho Kongregácie Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok a nové rehoľné meno: sestra Mária Terézia. Jej rehoľnou patrónkou sa stala bl. Matka Tereza z Kalkaty.  Blahoželáme ✿

Janka H. - prijatie rehoľného rúcha...

... keď mi Láska dala znamenie, nasledujem ju aj keď jej cesty sú strmé ...

Janka pri starších spolusestrách...

Svätý Duchu, láska vyliata do sŕdc, ... daj jej milosť ukazovať ľuďom dobrotu a ľudskosť nášho Spasiteľa Ježiša Krista.
(Ján Pavol II. - Vita consecrata 111)

Rodičia sprevádzajú dcéru...

... rodičia v sprievode sestier vovádzajú svoju dcéru do chrámu ...

Prijatie rehoľného rúcha...

Janka, príjmi rehoľné rúcho ako znak tvojho zasvätenia sa Ježišovi Kristovi. Nech Ti slúži k osobnému posväteniu a k dobru blížnych...

 
Janka H. - sestra M. Terézia - prijatie rehoľného rúcha
s.M.Ignácia (generálna predstavená) .... s.M.Terézia ....  s.M.Pavla (provinciálna predstavená)

Jana Hadryová, odteraz sa v Kongregácii Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok budeš volať sestra Mária Terézia  


 sestra M. Vojtecha a Janka :)Keď Vám dá Láska znamenie, nasledujte ju aj keď jej cesty sú strmé...  (K. Gibran)

S radosťou v srdci Vám oznamujem, že 17. septembra 2011 o 10.30 hod. v Kostole sv. Bartolomeja vo Vrícku príjmem rehoľné rúcho v Kongregácii Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok.   
Jana Hadryová

... moja cesta povolania >>>  


    


Lucka JurčováLucia Jurčová z Vaďoviec  - rehoľné rúcho prijala v r. 2005

„Kto nájde svoj život, stratí ho, a kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho.“ (Mt 10, 39)

Pred dvoma rokmi by ma vôbec nenapadlo, že sa ocitnem v reholi. Nemala som ani poňatia ako to tam vlastne chodí. Myslela som si, že sestričky len kľačia na kolenách a modlia sa. A nie je to tak...

viac informácií  ›››    


Svedectvá sestier o rehoľnom povolaní

Ako sa zrodilo moje povolanie, kto a ako ovplyvnil moje rozhodnutie stať sa rehoľnou sestrou práve u Satmárok?

viac informácií  ›››