KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Tvorba sestier - obrazy

Kaplnka Emauzských učeníkov

Kaplnka Emauzských učeníkov"Mojim cieľom, alebo túžbou bolo vytvoriť taký priestor, kde by sa mohol každý, či už žiak, učiteľ, alebo zamestnanec uchýliť pred hlukom a tempom tohto sveta a pookriať pri Ježišových nohách, nechať sa ním objať, potešiť, načerpať novú silu, pokoj, o ktorý tak často a veľmi ľahko prichádzame. Spoznať ho." - slová  sestry M. Rudolfy V. Balážecovej - autorky interiéru prednedávnom ukončenej Kaplnky Emauzských učeníkov v Základnej škole sv. Vincenta v Ružomberku.

autorka interiéru kaplnky:  sestra M. Rudolfa Balážecová

viac >>>

Mozaika svätého JozefaMozaika svätého Jozefa  

„Žiť a umierať ako sv. Jozef , ...
                 ... usnúť v Ježišovom náručí."

Mozaika svätého Jozefa sa nachádza v priestoroch kaplnky Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne.

Mozaika je vytvorená z rôznofarebných kúskov obkladového materiálu. Nesie podobu svätého Jozefa, kľačiaceho pred Sviatosťou Oltárnou, ako kedysi v Betleheme pri jasliach.

Jeho postoj prezrádza niečo z jeho života, ktorý bol isto naplno aktívny, no čo je dôležitejšie, bol plný Boha. Kľačí, adoruje Krista, Ježiša, ktorý je ukrytý v Bohostánku. Tichučko sa skláňa pred svojim Pánom a dáva mu svoje prázdne ruky, svoje otvorené srdce.

Celá postava je vkomponovaná do akéhosi kruhu, či špirály prevažne modrej farby, čo predstavuje jeho život modlitby. Hnedá, zemitá farba v spodnej časti mozaiky poukazuje na to, že Jozef bol človek, ktorý žil reálne na zemi, život, ktorý prináša i bolesť, strach, ale i radosť a nádej, čo sa odzrkadľuje v hornej časti. Keď sa lepšie zahľadíme, nájdeme tam ľaliu, symbol čistoty.

autorka mozaiky:  sestra M. Rudolfa Balážecová

Viac o mozaike  >>>


 Život nie je nič iné ako rast v láske a príprava na večnosť.

(Christop Probst)

Na prvý pohľad sa môže zdať, že centrom obrazu je akási žiara, kométa, či svetlo. No ak sa pozorovateľ lepšie zahľadí, uzrie človeka, ktorý je nesený týmto svetlom.Človek opúšťa svet, ktorý bol plný bolesti, žiaľu, trápenia, núdze, ale i radosti, pokoja, viery, nádeje a lásky. Práve touto rozmanitosťou sa život  stáva nádherným umeleckým dielom.

Človek na obraze nestojí ani nesedí, je v polohe diagonálnej, čo vyjadruje absolútne odovzdanie sa do tajomstva lásky, ktorému rozumie len jeho Tvorca. 

Poslaním každého človeka je ľudský život chrániť, vyzdvihovať jeho hodnotu a pozývať k láske. Náš pohľad na ľudskú bytosť sa nemôže uspokojiť s rozmerom čisto biologickým, či vedeckým, pretože človek si so sebou nesie svoju prežitú minulosť, aktuálnu prítomnosť a tušenie budúcnosti.

Úlohou všetkých je, aby sa toto absolútne odovzdanie sa Životu večnej krásy bolo veľkolepé a nádherné...  

autorka obrazu: sr. M.  Rudolfa Balážecovázalm 131

Žalm 131

Pane, moje srdce sa nevzstatuje, moje oči nehľadia povýšene. Neženiem sa ya veľkými vecami ani za divmi pre mňa nedosiahnuteľnými.

Ale ja som svoju dušu upokojil a utíšil. Ako nasýtené dieťa v matkinom náručí, ako nasýtené dieťa, tak je moja duša vo mne.

Dúfaj, Izrael, v Pána odteraz až naveky.

autorka obrazu: sr. M. Rudolfa Balážecová


Slnečnice

autorka: Sr. M. Sapientia Grígeľová, olej
            kópia


 


Križovatky

autorka: sr. M. Bronislava Kráľová, perokresba


Utrpenie

  

autorka: sr. M. Bronislava Kráľová, perokresba