KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Juniorát

Aktualizácia skončila v r. 2020

Sestry v čase od zloženia prvých sľubov až do obdobia zloženia doživotných sľubov sa formujú v tzv. junioráte.

V čase juniorátu sestry už pracujú podľa svojho odborného vzdelania alebo študujú pre potreby Kongregácie. Niekoľko krát do roka sa schádzajú na spoločných formačných stretnutiach, aby sa povzbudili. Vzájomný kontakt podporuje povolanie, pomáha zdolávať ťažkosti a kríže.

 

Juniorské stretnutia:

 

Naše juniorky - s. Terézia, s. Fides a s. Viannea - sa spoločne so svojou magistrou, s. Dobroslavou, v dňoch 25. - 27. októbra 2019 stretli na jezuitskej chate v Trlenskej blízko Ružomberka.

Duchovne ich sprevádzal páter Ján Adamík, SJ, ktorý hovoril na tému: Examen, rozlišovanie duchovných hnutí.

Pobyt v krásnej prírode bol umocnený pekným počasím a nedeľnou svätou omšou v neďalekom Vlkolínci.

 

Juniorky_2019_1
Juniorky_2019_2

 


viac o stretnutí....

2. októbra 2009 komunitu sestier v Kežmarku navštívilo šesť sestier junioriek.

Juniorky, spolu so svojou magistrou sestrou  M. Priskou,  prežívali svoje spoločenstvo v radostnej atmosfére pri spoločnej modlitbe, adorácii, prednáške, pri spoločnom stolovaní, rekreácii i pri pomoci chudobným, keď sa zapojili do zbierky Boj proti hladu predávaním medovníčkov pri našom farskom kostole v Kežmarku.

 viac  >>>

Juniorské stretnutie - máj 20097. -10. mája 2009 sme sa my, rehoľná mlaď, vybrali na juniorské stretnutie, ktoré sa nieslo v rozjímaní o VIERE.

Musíte uznať, že k takejto téme bolo potrebné vybrať aj priliehavé miesto konania a tak sme sa vybrali do Jánošíkovho kraja, do horami obklopenej dedinky Terchová. Ako sa neskôr ukázalo, výber bol veľmi dobrý  :-)

viac >>>

Vstup do juniorátu - r. 2007 - s. Zuzana a s. Zdenka
Vstup do juniorátu - r. 2007 - s. Nikola
Ukončenie juniorátu - r. 2007 - skladanie doživotných sľubov
Fotografie

foto s ľadovým kamarátom

naše spoločné dielo v plnej kráse

juniorske stretnutie

po juniorskom stretnutí späť do komunít

juniorky pred doživotnými sľubmi