KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Juniorské stretnutie

7. - 10. mája 2009 sme sa my, rehoľná mlaď, vybrali na juniorské stretnutie, ktoré sa nieslo v rozjímaní o VIERE.

Musíte uznať, že k takejto téme bolo potrebné vybrať aj priliehavé miesto konania a tak sme sa vybrali do Jánošíkovho kraja, do horami obklopenej dedinky Terchová. Ako sa neskôr ukázalo, výber bol veľmi dobrý  :-)

V prednáške, ktorú si pre nás pripravila naša magistra sr. M. Priska, som objavila vetu: "Viera nám umožňuje pozorovať Božie stopy, chápať, že Boh je prítomný v nás, v našom živote, v našom bytí."    Tak sme sa teda vybrali do hôr...

spracovala: s. M. Alexandra
Fotografie

Začali sme zhurta a svoju vieru sme hneď podrobili skúške na rebríkoch v Dierach. Počas cesty prírodou nám sám Pán pripravil viacero stôp, nad ktorými sa dalo rozjímať...

Trebárs o krehkosti a kráse prebúdzajúceho sa života...

O tom, aké je to super, že sa na nás Pán pozerá ako na svoje deti, aj keď my by sme chceli byť silou mocou *veľkými dospelákmi*... :-)

O tom, akými rôznymi spôsobmi sa človek môže popasovať s prekážkami vo svojom živote...

O skrytej sile, ktorá sa skrýva v malom semienku, ktoré časom vyrastie na mocný strom, ktorý nepremôže žiadna valiaca sa skala...

Vraví sa, že s jedlom rastie chuť, takže veríme, že nabudúce v pohode vylezieme aj tam hore - na Rozsutec :-)

Navštívili sme mladú gazdovskú rodinku Grondžákovu, v živote ktorej Pán koná úžasné veci a vedie ju svojou cestou viery. Bola nám veľkým povzbudením. No, dúfam, že aj my im... :-)

Musím nás pochváliť, že odvaha nám teda skutočne nechýbala... :-)

Takže tak. Vďaka Bohu za krásne počasie, za to, že je stále s nami. Vďaka mu za chvíle, v ktorých sa mohla naša viera posilniť, povzbudiť a zoceliť.

A vďaka patrí aj mojim drahým rodičom, Miluške a Jarkovi, ktorí tiež prejavili silnú vieru, keď na víkend prijali 8 sestričiek pod svoju strechu a tak sme mohli toto naše stretnutie prežiť možno netradične ale o to intenzívnejšie :-)