KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Sestry v zdravotníctve

Hoci pôvodná činnosť sestier mala byť zameraná hlavne na školy, už v počiatkoch existencie Kongregácie sestry pracujú v zdravotníctve ako ošetrovateľky, zdravotné sestry a lekárky.

V súčasnom období sestry na Slovensku pracujú v týchto zdravotníckych a sociálnych zariadeniach:

 

Mnohé sestry, hoci nepracujú na poli zdravotníctva, zmierňujú chorým a starým ľuďom bolesť tým, že ich navštevujú a prinášajú im aj posilu na zvládnutie svojej choroby - Eucharistiu.

Starostlivosť o chorých sa tiež prejavuje v združení, ktoré je pričlenené ku Kongregácii - v Rodine Nepoškvrnenej. Kongregácia sa aj takto zameriava na zvláštny apoštolát chorých, trpiacich a tých, ktorí im chcú pomáhať, či už službou alebo modlitbou.

 

Fotografie

Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne

...sestry slúžiace chorým...

...sestry slúžiace chorým...

...sestry slúžiace chorým...

púť Rodiny Nepoškvrnenej do Lurd

púť Rodiny Nepoškvrnenej do Lurd