KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Komunita sestier vo Vrícku

Aktualizácia skončila v r. 2020

Adresa:

Rehoľný dom sestier Satmárok
038 31 Vrícko 39Poslanie komunity

Našou prvoradou úlohou vo Vrícku je starostlivosť o naše staršie a choré spolusestry, ktoré žijú v rehoľnom dome. Mladšie sestry zabezpečujú chod domu službou ako zdravotné sestry, kuchárky, servírky, práčky, žehliarky, krajčírky, administratívne pracovníčky v kancelárii...

Do roku 2020 patrila táto komunita do siete charitných domovov Slovenskej katolíckej charity. K 1. marcu 2020 sa charitný dom vo Vrícku transformoval na rehoľný dom.

Staré a choré sestry svojimi obetami a modlitbami silne podporujú účinkovanie Cirkvi a Kongregácie. Sú pre Kongregáciu požehnaním.

„Zvláštna vďaka patrí našim starým sestrám, ktoré verne slúžili po celý život.“ (Konštitúcie 102)

Počas roka k nám prichádzajú mnohí ľudia s túžbou pookriať na tele a na duchu a prežiť v tichu chvíle s Pánom. Veľmi pozitívne na nich vplýva zvlášť príjemné prostredie, nakoľko Vrícko sa nachádza v údolí Malej Fatry.

Vo Vrícku sa nachádza sídlo slovenskej provincie.

Vo Vrícku má sídlo Rodina Nepoškvrnenej. Naša Kongregácia sa cez Rodinu Nepoškvrnenej zameriava na zvláštny apoštolát chorých, trpiacich a tých, ktorí im chcú pomáhať, či už službou alebo modlitbou.

 

 sv. JozefPrístrešok sv. Jozefa

1. mája 2021, v deň spomienky na sv. Jozefa robotníka, sme vo Vrícku požehnali prístrešok sv. Jozefa.

Prístrešok sv. Jozefa
  Prístrešok sv. Jozefa

 Mariazell_2019Neuberg - Mariazell - Maria Schutz

Vo veľkonočný utorok 23. apríla 2019 sa v skorých ranných hodinách z Vrícka pohol autobus s 36 pútnikmi smerujúci do malebného Rakúska.
Mariazell_2019

Našou prvou zastávkou bol gotický kostol v Neubergu. Je súčasťou niekdajšieho cisterciátskeho opátstva založeného v roku 1327 habsburským vojvodom Otom. Kláštor bol v roku 1786 zrušený vrámci jozefínskych reforiem a František Jozef I. ho prestaval na lovecký zámoček. Prezreli sme si kostol aj okolité nádvoria. V jednej časti bývalého kláštora sme našli dielňu majstra sklára, ktorý nám ukázal, ako sa vyrába zo skla všelijaká krása....

Naša cesta pokračovala do Mariazellu. Najskôr sme sa pomodlili krížovú cestu pri prekrásnych zastaveniach vedúcich prírodou. Potom sme sa pomodlili v Kaplnke vody, v Kaplnke svetla a prezreli si samotný pútnický chrám.

Mariazell_2019Je to najvýznamnejšie pútnické miesto Rakúska. Podľa povesti v roku 1157 poslal opát Otker z benediktínskeho kláštora mnícha Magnusa, aby sa staral o duše ľudí v okolí kláštora. Magnus si zo sebou vzal na nebezpečnú cestu sošku Panny Márie z lipového dreva. Tá ho na ceste chránila. Postavil ju na peň, okolo ktorého si postavil celu, čím vznikol názov Mariazell. Pri soche sa začali diať mnohé uzdravenia. V 12. storočí nad ňou vystavili románsku kaplnku, neskôr gotický kostol.
Pre veľký prílev pútnikov sa v 17. storočí prestaval na 5-loďovú stavbu s vencom kaplniek barokovo bohato zdobených. Centrom kostola je veľký strieborný milostivý oltár a necelý meter vysoká soška Madony. Pri tomto oltári pútnikom odslúžil svätú omšu pán farár Štefan Hýrošš.

Po nej sa náš autobus rozbehol na tretie zastavenie- kostol v Maria Schutz. Tu už na nás čakal fráter Marcus z rehole passionistov, ktorí spravujú toto pútnické miesto. Ochotne nám porozprával históriu tohto miesta. Od roku 1721 tu stála kaplnka ako vďaka za zázračné uzdravenie chorého dievčaťa, ktoré sa tu napilo z prameňa. Dodnes prameň vyteká zo zadnej časti oltára a na príhovor Panny Márie sa tu dejú zázraky.
Hoci bolo chladné a daždivé počasie, zažili sme prekrásny deň pri nohách našej Matky. Vyprosovali sme
veľa milostí všetkým našim drahým i celej Kongregácii.

s. Gorazda


butkov1_2018  Púť na horu Butkov

Na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho 8. júna 2018, sa sestry našej komunity boli poďakovať za Jeho milosrdnú nežnú lásku v skalnom sanktuariu Božieho Milosrdenstva na hore Butkov. Ich sprievodcom bol pán Anton Barcík, generálny riaditeľ Považskej cementárne v Ladcoch a zakladateľ tohto diela. Priblížil im postupné budovanie tohto sanktuaria umiestneného na 11. etáži kameňolomu. V rokoch 2013 - 2016 tu boli postavené viaceré objekty, ako 12 metrový podsvietený kríž, pomník pápeža Milosrdenstva Jána Pavla II.,  pomník sv. Faustíny, kaplnka Božieho Milosrdenstva, krížová cesta Božieho Milosrdenstva vedúca z Malých Ladcov na horu Butkov. Všetko toto si sestry pozorne prezreli, pomodlili sa krížovú cestu a vrátili sa domov plné dojmov a vďačnosti.

pamatnik_sv_Faustiny
kaplnka_Bozieho_Milosrdenstva
 butkov4_2018  butkov5_2018

 


 s_Jaroslava_50 50 rokov života s. Jaroslavy

1. júna 2018 sa naša s. Jaroslava dožila krásneho životného jubilea 50 rokov. Spoločne s ňou sme ďakovali za dar jej života a naďalej jej vyprosujeme, nech ju Pán na jej životnej ceste napĺňa svojim pokojom a radosťou, potrebným zdrvím a milosťou.


jahody1_2018Na jahodách boli sme

Prvý júnový deň sme prijali pozvanie na zber jahôd do Ostratíc. Silný team zberačiek tvorilo osem našich sestier, na ktoré doma čakali ďalšie službychtivé šikovné sestričky:

jahody3_2018

jahody2_2018

Deň radosti 2015  ››› 
Deň zasväteného života 2015  ››› 
Vianoce vo Vrícku (r. 2006) ››› 
Mikuláš vo Vrícku  - r. 2006 - r. 2007 - r. 2008  ››› 
Rehoľné sľuby - rok 2008 - skladanie doživotných  -  obnova dočasných a jubilejných   >>>
Skladanie rehoľných sľubov - rok 2007 - prvých (február) - prvých a jubilejných - doživotných  >>>
Minimuzikál Štvrtý kráľ (r. 2007)  ›››
  Hľadanie POKLADU (r. 2008) >>>
Fotografie

Pri relikviách sv.Terezky na Starých Horách

Výprava v hmle na Kľak 2017

Výstup na Kľak

Vrícko - vodopád

Plavba Dunajcom

Spoločný výlet pri srdci sv. Vincenta v Paríži

Predstavenie našej kongregácie v poľskom rádiu Nepokaľanowo

Pred bazilikou v Licheni

Spoločný výlet - bazilika v Licheni

Spoločný výlet - Staré Hory

Zber jahôd

Zber cibule

Zaváranie broskýň

Skrášľovanie okolo kláštora

odpratávanie snehu zo strechy...

odpratávanie snehu zo strechy kláštora

náš duchovný otec vdp. Jozef Čeman

spoločná modlitba pri Lurdskej jaskyni vo Vrícku

spoločná modlitba v komunite

služba naším chorým sestrám

prevzatie ďakovného dekrétu

práca sestier v Rodine Nepoškvrnenej

starostlivosť o staršie spolusestry

starostlivosť o staršie spolusestry

...tlačenie kapusty...

...pri utieraní riadu...

každý štvrtok a vždy 22. deň v mesiaci sa koná vo Vrícku celodenná poklona Nasvätejšej Oltárnej Sviatosti

...modlitba...

...v záhradke...

Kostol sv. Bartolomeja vo Vrícku

cintorín sestier Satmárok vo Vrícku

centrálny pomník na cintoríne sestier Satmárok

vianočná akadémia (2003)

vianočná akadémia (2003)

...chvíle voľna...