KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Komunita Turčianske Teplice

Adresa:Dom sestier v Turčianskych Tepliciach

Slobody 55
039 01 Turčianske Teplice
tel. 043 – 4924 377

e-mail: satmarkyteplice@pobox.sk


Sestry v komunite

  • s. M. Martina          Jana Telehaničová - predstavená domu
  • s. M. Bibiana         Ľudmila Lukáčová 
  • s. M. Sapientia      Justína Grigeľová
Kláštorná kaplnka v Turčianskych Tepliciach

Poslanie komunity

Začiatok pôsobenia Milosrdných sestier sv. Vincenta de Paul v Turčianskych Tepliciach bol 1. 1. 1994. Vtedy prišli prvé sestry s. Anna a s. Hedviga.

Dňa 1. 9. 1994 bola utvorená nová komunita sestier.

Na sviatok Zvestovania Pána 25. marca 1995 otec biskup Mons. Rudolf Baláž slávnostne posvätil rehoľný dom a kaplnku sestier.

Sestry svojou službou pomáhajú chorým a starším kňazom v kňazskom domove a kňazom pôsobiacim vo farnosti, vyučujú náboženstvo na PaSA a Základných školách v Turčianskych Tepliciach, Diviakoch a Malom Čepčíne.

Svojou modlitbou, radou a konkrétnou pomocou sprítomňujú Kristovu lásku sociálne slabým rodinám a bezdomovcom.

Zapájajú sa do farskej katechézy prípravou detských svätých omší, biblických olympiád, akadémií pre domov dôchodcov a deti v detskom domove v Kremnici.
Usilujú sa spĺňať slová Písma: „pre všetkých sa stať všetkým..."

Komunita zrušená 11.7.2016.

Fotografie

s.Antónia, s.Marianna, s. Bibiána

s.Bibiána odchádza s obedom do Kňazského domova

radosť z krásnych hríbov

...a ide sa polievať...

varím, varíš, varíme

s.Antónia sa pripravuje na vyučovanie

...sviatok sv. Mikuláša v roku 2006...

...sviatok sv. Mikuláša v roku 2006...

...sviatok sv. Mikuláša v roku 2006...