KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Pomoc deťom v Afrike

 Projekt pomoci deťom v Afrike bol v auguste 2020 UKONČENÝ.


Projekt Pomoci deťom v Afrike začal v roku 2008 keď sa do adopcie prijal prvé dieťa. V projekte sa pomáha chudobným deťom z Konga tým spôsobom, že dvakrát v roku dostanú finančnú pomoc, aby mohli navštevovať školu, keďže školskú dochádzku v Kongu musia financovať sami rodičia, ktorí si to nemôžu dovoliť.Každé dieťa má svojich adoptívnych rodičov na Slovensku (býva to i farnosť, spoločenstvo), ktorí dieťa sprevádzajú modlitbou a podporujú ho sumou približne 250€ na jeden rok.

Naša Kongregácia zabezpečuje komunikáciu s vedúcimi skupín v Demokratickej republike Kongo kňazom Gaspardom Kamandom a pani Constantine Kazambwe Kongamoto, ktorí sú v kontakte s deťmi, odovzdávajú im finančnú pomoc, povzbudzujú ich v štúdiu. Vedúci skupiny posiela raz ročne správu o dieťati, školské výsledky a fotografiu dieťaťa. Deti tiež pridajú niekoľko viet a kresbu. My túto komunikáciu preložíme a prepošleme adoptívnym rodičom.

201601Eugenie.jpg (200x132 px, 6.8 kbyte)listEugeniem.jpg (141x200 px, 7.9 kbyte)

Niektoré z detí naši odvahu a pozdravili svojich dobrodincov i prostredníctvom kamery  :TU:


V roku 2016 boli na návšteve na Slovensku pani Cosi z Konga a páter Constantin z Talianska. Počas tejto návštevy sa stretli s adoptívnymi rodičmi zo Slovenska, premietli video porozprávali o deťoch.

2016navsteva.jpg (200x133 px, 42.8 kbyte)2016navsteva2.jpg (200x133 px, 43.0 kbyte)

 

Stretnutie rodičov projektu Pomoc deťom v Afrike

V Košiciach a v Ružomberku sme privítali adoptívnych rodičov a pani Kosi Kongamoto Kazambwe s otcom Constantinom  Mubanda Kyaliki, aby sme sa dozvedeli, ako sa darí adoptívnym deťom v Kongu. Na začiatok sa nám prihovorila pani Kosi, aby vyjadrila svoju vďačnosť všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do projektu a tiež informovala o plánoch do budúcnosti.                                              celý príhovor>>>

Priniesli fotky aj videá detí a ďalších aktivít na podporu chudobných rodín. Atmosféra stretnutí bola rodinná, rodičia sa mohli spýtať na svoje dieťa, vidieť v akých podmienkach žije.                  fotky zo stretnutí>>>    

  video zo stretnutí>>>

REPONDER - chlapec z Konga (adopcia na diaľku)  >>>
Pomoc deťom v Kongu a Kamerune >>>