KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Vincentská rodina

„Najšťastnejší som vtedy, keď môžem slúžiť chudobným." Svätý Vincent de Paul

Milosrdné sestry sv. Vincenta - Satmárky spolu s Rodinou Nepoškvrnenej patria do Vincentskej rodiny - do veľkej rodiny inšpirovanej životom a dielom svätého Vincenta de Paul.

Tvoríme duchovnú rodinu spolu s týmito dielami lásky:

.

Celoslovenská verejná zbierka   -   BOJ PROTI HLADU

Boj proti hladu...Vincentská rodina  organizuje 5. ročník celoslovenskej verejnej zbierky Boj proti hladu na pomoc chudobným na Haiti a Hondurase.

Pomôcť môžete:
modlitbou
✿ poslaním darcovskej SMS v tvare DMS VINCENT na číslo 877 od 1. júla do 31. októbra 2011. (Cena darcovskej SMS je 1 €.)
Haiti... chudoba na každom kroku...kúpou medovníkového srdiečka, hlavná kampaň je od 15. septembra do 9. októbra 2011
finančným príspevkom na číslo účtu 20286026/6500, názov: Zbierka - Boj proti hladu, variabilný symbol: 2011, účet spravuje: NZ SKL sv. Vincenta de Paul

Viac na stránke: Boj proti hladuwww.bojprotihladu.sk
   

Haiti
Boj proti hladu - pomôžme HAITI - oficiálna stránka: http://www.bojprotihladu.sk/
Vincentínska rodina na Slovensku
Sestry satmárky sa zapájajú do zbierky:  rok 2007 - rok 2008 (vr. fotografií z pečenia srdiečok) 
Prírodné katastrófy:  rok 2008 - rok 2010
Prezentácia o činnosti sestier vincentiek na Haiti >>> 
List s. M. Teresy, vizitátorky na Haiti - október 2010 >>>
Misijná činnosť sestier satmárok