KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Haiti 2010

12. januára 2010 zasiahlo Haiti ničivé zemetrasenie...

Sestra Evelyne Franc DKL navštívila pred pár dňami Haiti a vrátila sa plná dojmov. Malý pohľad do listu sestry Evelyne zo dňa 15. 2. 2010:   "Sestry dobrovoľníčky ... sa radostne pustili do práce, napriek frustráciám vyplývajúcim zo situácie. Je naozaj ťažké začleniť sa do skupín nevládnych organizácií alebo podnikať rozdeľovanie potravín, ktoré sa môže premeniť na vzburu. Pomáhajú však sestrám provincie jednak pokračovať v bežných službách... akými sú vyšetrovanie a ošetrovanie podvyživených detí, detské jasle a základné školy, a z druhej strany počas diskrétnych návštev po príbytkoch vyhľadávať osoby vo veľkej biede a prinášať im zdravotnícku pomoc a potrebné živobytie..."  

Fotky z 24. januára 2010, na ktorých je slovenská misionárka s. Anna Ciganpalová:

viac na: http://www.filles-de-la-charite.org/ 
Fotografie