KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Správa s. M. Teresy - vizitátorky provincie Haiti (Port-au-Prince, 10/2010)

 Štvrtý ročník pomoci chudobným na Haiti >>>  
Port-au-Prince, október 2010
Drahé sestry a spolupracovníci vincentskej rodiny na Slovensku,
v mene sestier Haitskej provincie, všetkých osôb, ktoré mali úžitok a tých, ktorým budeme môcť pomôcť, vám vrúcne ďakujeme.
Haiti 2010Ako je dobre známe, tento rok je oveľa ťažší pre ľud na Haiti po zemetrasení 12. januára, čo ovplyvnilo normálne fungovanie krajiny. Prežili sme veľmi ťažké chvíle, ale aj chvíle nádeje, keď sme videli solidaritu celého sveta, prejavenú vo veľkom počte dobrovoľníkov a konkrétnej pomoci (potraviny, voda, lieky, stany, atď.), ktorá bola rozdelená osobám najviac postihnutým.
Táto materiálna pomoc umožnila odpovedať z časti na mnohé potreby populácie v prvých mesiacoch, ale teraz už urgentná pomoc skončila, dary prichádzajú oveľa menej, nastáva doba, kedy je potrebné krajinu znovu vybudovať.
Zisťujeme, že veľký počet rodín je bez prístrešia. S potravinami a liekmi sa nestretávame tak ako predtým, ľudia nemajú žiaden prostriedok na prežitie, preto pomýšľame dať ľuďom možnosť prežiť pomocou praktizovania malého obchodu, kúpiť im lieky, potraviny a pomôcť niekoľkým rodinám nájsť bývanie. Toto posledné považujeme za prioritné.
Po niekoľkých mesiacoch ťažkostí banka mohla zadaptovať jedno miesto a znova začať fungovať.
Doteraz zaslaná pomoc bola použitá na zodpovedanie potrieb, akými boli:
  • potreby profesorov v škole v barakovej kolónii v Port au Prince, ktorí pracovali bez prijatia mzdy počas niekoľkých mesiacov a dar zo Slovenska im pomohol zabezpečiť základné potraviny pre ich rodiny,
  • nákup liekov pre zdravotné stredisko Márie Magdalény a pre chorých v Gonaives,
  • pomoc pri stavbe miestností z betónu, na prijatie viac ako 100 detí, ktoré každú sobotu (po záplavách vroku 2008) prichádzajú do nášho domu v Gonaives. Poskytujeme im formáciu po stránke ľudskej a kresťanskej, ako aj potravinovú pomoc.

Haiti 2010Vzhľadom na súčasnú situáciu v krajine - veľký počet rodín bez prístrešia, príchod obdobia cyklónov, pokles poskytovanej urgentnej pomoci - počítame s vašou štedrosťou, aby sme mohli odpovedať na základné potreby tohto ľudu, hlavne:

  • zabezpečiť lieky,
  • zabezpečiť potraviny,
  • pomôcť ľuďom praktizovať malý obchod, čo im pomôže stať sa samostatnými,
  • pomoc škole,
  • nákup niekoľkých pozemkov a stavba domčekov pre rodiny v najväčšej núdzi.
Počítame s vašou pomocou, aby sme mohli slúžiť našim bratom a ďakujeme vám za vašu trpezlivosť s nami. V budúcej pošte vám pošleme informáciu o tom, ako sme použili vašu pomoc.
Potreby ľudí sú veľké, našou starosťou je vidieť množstvo ľudí, ktorí žijú v ťažkých podmienkach. Postaviť malý domček s 2 izbami, kuchyňou a chodbičkou je veľmi drahé, môže to stáť 13000 USD, kvôli materiálu, ktorého cena veľmi vzrástla.
Haiti 2010Naďalej dôverujeme Božej Prozreteľnosti a ďakujeme všetkým ľuďom, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomôžu v misii, ktorá nám je zverená na Haiti.
Dôverujeme vášmu porozumeniu, keď pošleme kompletnú informáciu až v budúcich mesiacoch pred koncom roka 2010, kvôli zvláštnym okolnostiam, ktoré sme prežili.
Prajeme vám všetko najlepšie v tomto jubilejnom roku, v ktorom si pripomíname 350. výročie od smrti našich Zakladateľov. Ďakujeme Pánovi za všetko, čo sme mohli urobiť pre chudobných vďaka vašej pomoci.
Na budúci rok, počítajúc s pomocou zhora, by sme chceli otvoriť novú misiu na vidieku a sirotinec pre dievčatá, ktoré počas zemetrasenia stratili rodičov.
V sesterskej láske
Sestra Maria Teresa TAPIA, vizitátorka provincie Haiti.
Viac o zbierke pre chudobných na Haiti - rok 2010 >>>
Slová, ktoré sprevádzali fotky, ktoré prišli spolu s e-mailovou správou z Haiti: 
...na fotkách je miestnosť, ktorá nám umožní prijať deti z Gonaives, bývajú u nás počas viacerých mesiacov, po záplavách. Spolu s nami sa modlia v kaplnke, potom sa vracajú do bežného života, ale každú sobotu prichádzajú k nám, sestry im poskytujú formáciu ľudskú, kresťanskú a materiálnu pomoc. V tejto novej sále ich budeme môcť prijímať a potom nám Pán ukáže cestu, čo ďalej...
...Fotky z činnosti sestier po zemetrasení (ľudia v táboroch, dieťa, ktoré bolo zachránené...)
Fotografie