KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Boj proti hladu - POMÔŽME HAITI

ROK 2007  

Výroba medovníčkov v NámestoveVincentínska rodina sa rozhodla zorganizovať verejnú zbierku s názvom „BOJ PROTI HLADU" na pomoc ľuďom v Haiti, aby zdôraznila, že jej nie je ľahostajný život ľudí, ktorí si sami nedokážu pomôcť. Podľa odhadov žije až 80 % obyvateľov Haiti pod hranicou chudoby, 78 % je negramotných a 92 % nezamestnaných. Haiti patrí medzi najchudobnejšie krajiny Latinskej Ameriky, kde pôsobia aj sestry vincentky zo Slovenska.

Do tejto zbierky sa zapojili aj sestry z komunity v Námestove spolu so žiakmi základnej školy i iných námestovských škôl. Zbierka trvala od 24. septembra do 8. októbra 2007 a podporiť ju bolo možné kúpou medovníčka s nápisom "Boj proti hladu". Výťažok zbierky bude použitý v školstve a zdravotníctve na pomoc ľuďom v Haiti. Zapojenie do takejto akcie nás veľmi spojilo a pomohlo nám vnímať ľudí aj v iných končinách sveta ako tých, ktorým môžme pomôcť. Nech aj Vám dobrý Boh odplatí Vaše modlitby a finančné i iné obety pre ľudí  na Haiti. (sestry z Námestova)

Do akcie „BOJ PROTI HLADU" sa zapojili sestry taktiež so žiakmi Základnej školy sv. Vincenta v Ružomberku. Tu sa počas dvoch týždňov zakúpením „medovníka" vyzbierala suma: 12 081,- Sk. Veríme, že aj touto sumou sa zmierni hlad na Haiti! (sestry zo ZŠ sv. Vincenta)

Predaj medovníkových srdiečok v Starej ĽubovniAni Mariánska družina v Starej Ľubovni neostala hluchá a slepá voči výzve pomôcť chudobným na Haiti. V duchu svätého Vincenta urobiť čokoľvek pre chudobných, ktorí sú našimi pánmi, vyzbierala spolu 35 500,- Sk. Zbierku sme začali na sviatok svätého Vincenta. V tento deň sme počas kázne na svätej omši za účasti detí krátkym divadielkom priblížili Vincentov vzťah ku chudobným. A aby to nebolo málo, 14. 10. 2007 sme na Mariánskej akadémii sprítomnili širokej verejnosti v Dome kultúry jeho vzťah k Panne Márii. Svätý  Vincent sa nám stal zvlášť blízkym na letnom tábore, kde sme spoznávali život svätcov vincentskej rodiny. Tak sa snažíme odovzdať iným to, čo sme sami spoznali. (sestry zo Starej Ľubovne)


Výnos zbierky "Boj proti hladu" v roku 2007 bol  4.848.426,- Sk a bol použitý na nákup potravín, liekov, na výstavbu, rozvoj, školenie a výchovu, na hĺbenie studní.        Podrobné  vyúčtovanie zbierky v roku 2007   >>> 


Vincentínska rodina - organizovanie zbierok BOJ PROTI HLADU >>> 
Misijná činnosť sestier >>> 
Aktuality sestier Satmárok   >>>