KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Postulát

Aktualizácia skončila v r. 2020

Je prvou etapou formácie predpísanou našimi Konštitúciami: „Vzdelávanie a formácia sestier sa uskutočňuje v postuláte, noviciáte a junioráte." (K 158)

Postulát je:

  • čas odkrývania samej seba v očiach Boha Otca a prehlbovania vedomia vlastnej identity.
  • čas ďalšieho rozoznávania motivácii povolania i čas pomoci postulantke v dozrievaniu  k slobodnému rozhodnutiu pre zasvätený život ako ideálu svojej existencie.
  • predovšetkým čas pre ľudskú formáciu - usporiadanie a zmierenie sa s vlastnou históriou života, svojich darov, talentov, možností a súčasne nedostatkov, krehkosti i nezrelosti. Pretože na tomto ľudskom fundamente bude potom stavať „nový život v Kristovi" v noviciáte.
  • čas pozorného rozoznávania a verifikovania autentickosti Božej výzvy a možnosti postulantky dať na ňu odpoveď. Potrebné je rozhodnutie zmeniť doterajší štýl života a úprimná túžba po  odovzdaní, aby sa viac disponovala na prijatie toho, čo je nové

Postulantka objavuje identitu Milosrdnej sestry a Spoločnosť zasa objavuje postulantku v jej živote. Spoločnosť spolu s postulantkou pokračuje  v poznávaní jej povolania.

Postulát bezprostredne pripravuje postulantku na vstup do noviciátu.

 

Zo života v postuláte:


  Vianoce 2020
   

Výlet s o. Róbertom

 


Stanka postulát 5. decembra 2020, na prvú sobotu v mesiaci, kedy si zvlášť uctievame Pannu Máriu, vstúpila naša kandidátka Stanka do postulátu.

Svätú omšu, pri ktorej prijala medailu patrónov našej Kongregácie - Nepoškvrnenej Panny Márie a sv. Vincenta - celebroval vdp. Róbert Slotka.

Stanka postulát
  Stanka postulát
 

Stanka postulát

 


Magda sťahovanie 1. augusta 2020 sme sa tešili z príchodu našej postulantky Magdalény do Vrícka, kde začne svoj noviciát. Aj ona musela prejsť vstupným testom - ale zvládla ho a o pár dní môže začať žiť sladký život noviciátny :)

foto >>>

Julia_Monika_stahovanie Dnes, 8. augusta 2019, Júlia s Monikou absolvovali svoje prvé rehoľné sťahovanie a to z Ružomberka do Vrícka, kde by o týždeň mali začať svoj dvojročný noviciát. Priviesť krabice a kufre to je jedna vec, reálne prekročiť prah noviciátneho domu a dostať sa aj do izby, je vec druhá... :) Dievčence to zvládli, na všetky im kladené otázky dokázali odpovedať tak, ako si to "už skúsené" rehoľnice predstavovali a spomínané kufre im mohli povynášať z auta rovno k posteliam.

foto >>>

Magda1. júla 2019 vstúpila do postulátu Magdaléna a tak sa aspoň na krátky čas rozšírili postulantské rady - do času, kým Monika s Júliou nespravia ďalší krok vo formácii a to smerom k noviciátu.

Svätú omšu, pri ktorej Magdaléna prijala medailu Nepoškvrnenej Panny Márie a sv. Vincenta celebroval vdp. Rastislav Adamko.

foto >>>

2018postulat6. augusta 2018, na sviatok Premenenia Pána, vstúpili do ročnej formácie postulátu kandidátky Júlia a Monika. Počas svätej omše, ktorú v spoločenstve sestier celebroval novokňaz vdp. Dominik Kučera spoločne s vdp. Rastislavom Adamkom, prijali medailu Nepoškvrnenej Panny Márie a sv. Vincenta, ktorá bude pre ne vonkajším znakom príslušnosti k našej Kongregácii.

foto >>>

Zo života v postuláte:

postulat_2018
  postulat_2018
     

postulat_2018

... kapusta musí byť ...

 

postulat_2018

... ale prečo ten sud?  :-) ...

     

postulat_2018

... stále sa len nerobí, aj sa oslavuje...

 

postulat_2018

... napr. naše narodeniny ...

 


s. Rudolfa a postulantka Zuzka   Fotky zo vstupu do postulátu 2017 (Zuzana Gočíková)


Fotografie

Medaily so sv.Vincentom, ktoré nosia postulantky.

Odovzdávanie medaily postulantke.

Postulantky v r.2014: Ksenia a Silvia.

Blahoželanie k vstupu do postulátu.