KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Noviciát

Aktualizácia skončila v r. 2020

Noviciát je najzložitejšie obdobie formácie. Preto prebieha uzatvorene. K prijatiu do noviciátu je potrebné:

  • dovŕšenie minimálne 17. roku života
  • aby žiadateľka nevstupovala pod vplyvom násilia, veľkého strachu alebo podvodu nesmie byť členkou iného rehoľného spoločenstva.
Musí predložiť:
  • svedectvo o krste
  • svedectvo o birmovaní
  • svedectvo o slobodnom stave
  • lekárske potvrdenie o zdravotnom stave

Noviciát trvá dva roky. Provinciálna predstavená po rozhovore s novickou, magistrou noviciek a so súhlasom provinciálnej rady môže novicke dovoliť zložiť dočasné sľuby.

 

 

 Noviciátna komunita:

noviciátna komunita 2020/2021

 


 Kreatívna noviciátna komunita na Deň radosti:

s. Miriam, s. Anna, s. Rút       noviciátna komunita


 s. Anna Prijatie rehoľného rúcha - s. Anna

16. augusta 2020 pribudla medzi nás nová spolusestra - s. M. Anna (Magdaléna Drapáčová).

Spolu s ňou si naše sestry pripomenuli deň zloženia sľubov a oslávili svoje jubileum.

50. jubileum: s. Agneška Červeňová

70. jubileum: s. Borgia Čavrnochová a s. Virgínia Tkáčová

fotky zo slávnosti >>>

 noviciát na výlete Noviciát na výlete

Novicky - s. Magdaléna, s. Miriam a s. Rút si 8. augusta 2020 v rámci noviciátneho výletu so s. Brigitou a s. Marcelou povyrazili na Oravu.noviciát v Krivej

V Krivej po sv. omši pozdravili bl. Zdenku a zverili jej svoje prosby. Miestny pán farár im porozprával o jej živote. V predajni Quo vadis v Trstenej si každá kúpila nejaký ten predmet, ktorý ich môže povzbudzovať k životu s Kristom, ktorého v zápätí adorovali vo farskom kostole.

Po tomto všetkom nasledoval fajný obed na salaši, aby sa pripravili na to, čo príde - plavba motorovým člnom na Oravskej priehrade, kde päť zasvätených panien urobilo trochu rozruchu na plnej pláži :)

Po dvojminútovom zaučení sa s. Magdaléna chytila ovládania člna a pobrázdili priehradu.

Večer sa zastavili v našej námestovskej komunite, trochu sa schladili po teplom dni, na miestnom cintoríne pozdravili našu zomrelú s. Eudoxiu a plné vďaky za spoločenstvo i krásu, ktorej sa im v tento deň dostalo štedro, sa vybrali hľadať cestu domov...

noviciát na výlete
s. Rút
s. Magdalána a s. Miriam

obliecka_2019 Prijatie rehoľného rúcha - s. Rút a s. Miriam

17. augusta 2019 pribudli do nášho spoločenstva ďalšie dve spolusestry - s. M. Rút (Júlia Labudová) a s. M. Miriam (Monika Kučerová).

Rehoľné rúcho s rehoľným menom slávnostne prijali v kostole sv. Bartolomeja vo Vrícku v kruhu svojej najbližšej rodiny, priateľov a samozrejme rehoľnej rodiny, v ktorej chcú žiť svoje zasvätenie.

Prajeme im a vyprosujeme vnímavé, veľkodušné a slobodné srdcia nasledujúce milosrdného Boha.

fotky zo slávnosti >>>

s_Magdalena Prijatie rehoľného rúcha - s. Magdaléna

29. augusta 2018 sme v našom rehoľnom spoločenstve slávili 176. výročie založenia našej Kongregácie. Tento deň sa stal pamätným i pre našu postulantku Zuzanu Gočikovú, ktorá v komunite sestier vo Vrícku prijala rehoľné rúcho a s ním i nové rehoľné meno - sestra Mária Magdaléna.

Našej najmladšej spolusestre prajeme, aby ju jej patrónka sprevádzala po ceste rehoľného života a aby sa jej pripodobňovala v láske ku Kristovi.

fotky zo slávnosti >>>


2017prvesluby.jpg (200x133 px, 19.6 kbyte) Prvé sväté sľuby - s. Viannea

V piatok 8. decembra 2017 sestra Viannea zložila svoje prvé sväté sľuby. Hlavným celebrantom bol Mons. Milan Kupčík, dekan v Trenčíne, kde sestra prežila svoj noviciát. Na sviatok Nepoškvrneného Počatia Panny Márie si svoje sľuby obnovili aj všetky sestry Kongregácie Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok.

viac fotiek>>>


novicky  Vstup do noviciátu

Na sviatok Krista Kráľa 22. novembra 2015 naše postulantky Ksenia a Silvia prijali rehoľné rúcho a tak vstúpili do dvojročného noviciátu v našej Kongregácii. Zároveň prijali aj nové rehoľné mená - sestra Pia a sestra Viannea.                                                                                                                                            viac fotiek>>>


s. Fides Prvé sväté sľuby - s. Fides

Dňa 27. septembra 2014 na sviatok sv. Vincenta zložila s. Fides v komunite vo Vrícku svoje prvé sväté sľuby. Pri svätej omši, ktorej hlavným celebrantom bol p. Emil Hoffman, CM, s. Fides verejne pred spoločenstvom svojich spolusestier a priateľov sľúbila Trojjedinému Bohu život v čistote, chudobe a poslušnosti na jeden rok podľa Konštitúcií Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok.

Pri tejto príležitosti p. Emil sestričke odovzdal:

  • Kríž, aby sa k nemu utiekala a aby jej bol posilou a útechou.
  • Konštitúcie našej Kongregácie, aby ich verne zachovávala až do smrti.
  • Liturgiu hodín, aby jej modlitba na posvätenie času bola posilou v zasvätení.
  • Ruženec, aby sa v čase skúšky utiekala k Pánovi a jeho Matke.

Zložením sľubov s. Fides vstúpila do tretej etapy formácie sestier - do juniorátu.  Pamätajme na ňu vo svojich modlitbách, aby mohla svoje zasvätenie prežívať s radostným srdcom.

Fotky zo slávnosti >>>

 

Veronika BaronováPrijatie rehoľného rúcha - s. M. Fides

sestra Mária FidesDňa 6. októbra 2012 o 10.30 hod. prijala Veronika Baranová v kostole sv. Bartolomeja vo Vrícku rehoľné rúcho ako znak svojho zasvätenia sa Kristovi. Vstupom do noviciátu prijala  nové meno, ktoré má byť predobrazom poslania sestry. Jej nové meno v Kongregáci Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok  je sestra Mária Fides.

... Všemohúci Bože, Ty si vnukol našej sestre rozhodnutie dokonalejšie nasledovať Krista; daj, aby ti s radosťou prinášala obetu svojho života a pod tvojím vedením dosiahla cieľ cesty, ktorú dnes nastúpila...

Prosíme o modlitby za jej vytrvalosť v povolaní.

  

Nevesta...
Nevesta
 
Požehnanie od staršej spolusestry...
 
... sprievod do kostola s rodičmi.
 
... tu som, Pane, ty si ma povolal
... a tu už máme sestru Máriu Fides
 
Sestra Mária Fides odovzdáva dar k obete...
... A aby sme nežili len sebe samým, ale jemu, ktorý za nás umrel a vstal z mŕtvych ...
Aj my sme mali účasť na jednom chlebe a jednom kalichu ...
 
... vďačiť Ti chcem mama......a bol čas ďakovať všetkým, čo išli so mnou po mojej ceste k zasvätenému životu
... nech Pán Ježiš pomáha nám všetkým, aby sme mohli byť znakom jeho lásky...
 
Radosť po krásnej liturgickej slávnosti nás sprevádzala aj k slávnostnemu stolu ...
     

 Pri slávnostnej sv. omši, ktorá sa konala vo Vrícku dňa 17. 9. 2011 prijala Janka Hadryová rehoľné rúcho Kongregácie Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok a nové rehoľné meno: sestra Mária Terézia. Jej rehoľnou patrónkou sa stala bl. Matka Tereza z Kalkaty.  Blahoželáme ✿

Janka H. - prijatie rehoľného rúcha...

... keď mi Láska dala znamenie, nasledujem ju aj keď jej cesty sú strmé ...

Janka pri starších spolusestrách...

Svätý Duchu, láska vyliata do sŕdc, ... daj jej milosť ukazovať ľuďom dobrotu a ľudskosť nášho Spasiteľa Ježiša Krista.
(Ján Pavol II. - Vita consecrata 111)

Rodičia sprevádzajú dcéru...

... rodičia v sprievode sestier vovádzajú svoju dcéru do chrámu ...

Prijatie rehoľného rúcha...

Janka, príjmi rehoľné rúcho ako znak tvojho zasvätenia sa Ježišovi Kristovi. Nech Ti slúži k osobnému posväteniu a k dobru blížnych...

 
Janka H. - sestra M. Terézia - prijatie rehoľného rúcha
s.M.Ignácia (generálna predstavená) .... s.M.Terézia ....  s.M.Pavla (provinciálna predstavená)

Jana Hadryová, odteraz sa v Kongregácii Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok budeš volať sestra Mária Terézia  

... sestra M. Terézia - moja cesta povolania >>>  


sestra M. NikolaSestra Mária Nikola

Dňa 17. 9. 2005 vo Vrícku prijala rehoľné rúcho a začala dvojročné obdobie noviciátu.

Po prijatí rehoľného rúcha jej s. Pavla, provinciálna predstavená povedala: „Lucia Jurčová, odteraz sa budeš v Kongregácii Milosrdných sestier sv. Vincenta – Satmárok volať sestra Mária Nikola. Tvojim patrónom je svätý Mikuláš z Myry.“

viac informácií  ›››      


Sestra Mária Zuzana a sestra Mária Zdenka

s.Zuzana a s.Zdenkasestra Zdenkasestra Zuzana