KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Rodina Nepoškvrnenej - kontakt

Budova Rodiny NepoškvrnenejAdresa:
Rodina Nepoškvrnenej
038 31   Vrícko 190

č. tel.:  043 - 4933 741
č. tel.:  043 - 4901 693
č. fax:  043 - 4901 692

Sestry ktoré pracujú priamo v Rodine Nepoškvrnenej a je možnosť sa na ne obrátiť:

Sestry pracujúce v Rodine Nepoškvrnenej 

  • s. M. Alica Marienková
  • s. M. Alžbeta Lukasová
  • s. M. Jaroslava Štetinová
  • s. M. Norberta Kminiaková
  • s. M. Timotea Mordelová