KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Prvé sľuby a jubileá sľubov - 12. august 2007, Vrícko

Dňa 12. augusta 2007 o 10.00 hod. sa vo Vrícku v Kaplnke Nepoškvrnenej Panny Márie konala slávnostná svätá omša, ktorú celebroval vdp. Richard Greisiger SJ.

Pri tejto svätej omši po zložila svoje prvé rehoľné sľuby sestra M. Nikola Jurčová, a tým ukončila obdobie noviciátu a začala juniorát. Sestra M. Ružena Múdra, generálna predstavená ju s radosťou prijala do Kongregácie Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok ako sestru s dočasnými sľubmi.

Počas svätej omše obnovilo sedem sestier junioriek svoje dočasné sľuby:

 • s. M. Adela           Hajzušinová
 • s. M. Anastázia   Brisudová
 • s. M. Alexandra   Patrnčiaková
 • s. M. Luciana       Žiaková
 • s. M. Kristiana     Šütövá
 • s. M. Gertrúda     Burganová
 • s. M. Ladislava    Matúšová

Pripomenuli sme si krásne 25., 60. a 65.-ročné jubileum rehoľných sľubov našich sestier.

 • 25.-ročné:        s. M. Lujza   Dragošková
 • 60.-ročné:
   • s. M. Bernadeta   Pánčiová
   • s. M. Dorotea        Šimalčíková
   • s. M. Margaréta    Juríková
 • 65.-ročné:         s. M. Evellia       Guttmanová

Vzdávali sme spolu vďaky Trojjedinému Bohu za milosť povolania týchto našich spolusestier a v modlitbe sme pre ne vyprosovali milosť vytrvalosti a pomoc Božiu, aby mohli i naďalej byť znakom Božej lásky pred všetkými ľuďmi.

Fotografie

Slávnostná svätá omša – celebrant: vdp. Richard Greisiger, koncelebranti: vdp. Bernard Pánči, vdp. Jozef Čeman, vdp. Štefan Tuka

s.Nikola skladá Trojjedinému Bohu sľub čistoty, chudoby a postušnosti pre Nebeské kráľovstvo podľa Konštitúcií Milosrdných sestier sv. Vincenta – Satmárok

S. Nikola prijíma pri prvých sľuboch KRÍŽ nášho Spasiteľa, aby sa k nemu utiekala a aby jej bol posilou a útechou, KONŠTITÚCIE našej Kongregácie, ktoré má verne zachovať až do smrti, LITURGIU HODÍN na posvätenie času (Breviár), aby jej modlitba bola posilou v jej zasvätení a RUŽENEC, aby sa v čase skúšky utiekala k Pánovi a jeho Matke.

s. Nikola – má po pravej strane s. Ruženu, po ľavej s.Pavlu a nad všetkými je Panna Mária - Nepoškvrnená, ktorej s.Nikola zverila svoje povolanie.

Sestry juniorky – s.Luciana, s.Kristiana, s.Ladislava, s.Anastázia, s.Alexandra, s.Adela, s.Gertrúda

Sestry jubilantky – s.Margaréta, s.Bernadeta, s.Evellia, s.Dorotea, s.Lujza a s.Pavla, provinciálna predstavená, s.Ružena, generálna predstavená