KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Doživotné sľuby - 11. august 2007, Vrícko

11. augusta 2007 o 10.00 hod. v kostole sv. Bartolomeja vo Vrícku konala sa slávnostná svätá omša, ktorú celebroval Mons. Rudolf Baláž, diecézny biskup banskobystrickej diecézy. Počas svätej omše sedem sestier Satmárok zložilo do rúk sestry Ruženy Múdrej, generálnej predstavenej doživotné sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti. 

Sestra Pavla Draganová, provinciálna predstavená v úvode obradu vyzvala sestry, ktoré chcú zložiť doživotné sľuby, aby predstúpili. Každá úklonom i slovne vyjadrila svoju vôľu:

  • s. M. Viliama          Fidlerová         - „Tu som, Pane, Ty si ma povolal."
  • s. M. Fabiola          Zvalová            - „Tu som, Pane, Ty si ma povolal."
  • s. M. Angelika        Hapak              - „Tu som, Pane, Ty si ma povolal."
  • s. M. Magdaléna   Gajdošíková    - „Tu som, Pane, Ty si ma povolal."
  • s. M. Klára              Kučak               - „Tu som, Pane, Ty si ma povolal."
  • s. M. Dobroslava   Lakatošová     - „Tu som, Pane, Ty si ma povolal."
  • s. M. Samuela       Kamenská      - „Tu som, Pane, Ty si ma povolal."

„Žiadame si zložiť doživotné sľuby v Kongregácii Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok, k Božej chvále a k službe svätej Cirkvi."

Sestry sa počas svätej omše za prítomnosti svojich rodičov, príbuzných a sestier zo všetkých provincií  zasvätili Bohu zložením doživotných sľubov.

Otec biskup Rudolf povzbudil sestry i prítomných manželov, dievčatá i chlapcov k vernosti až do smrti - vo vernosti v každom stave.

Na záver udelil požehnanie:

  • Boh, pôvodca dobrých úmyslov, nech upevní vaše dobré rozhodnutie a posilní vašu vôľu, aby ste vytrvalo a verne zachovali, čo ste sľúbili.
  • Nech vám pomáha, aby ste s radosťou nasledovali Ježiša Krista na úzkej ceste, ktorú ste si vyvolili, a aby ste ochotne niesli bremená svojich bratov a sestier.
  • Nech vás zhromaždených v Kristovom mene spája Božia láska a utvorí z vás duchovnú rodinu, aby z vás vyžarovala na všetkých ľudí Kristova láska.

  

Sprievod s obetnými darmi 

s. Samuela

Krst - Pane, naša cesta za tebou sa začala už pri krste. Stali sme sa tvojimi deťmi a prijali sme tvoje svetlo. Vložil si do nás svoje semienka viery, nádeje a lásky, ktoré sa vďaka starostlivosti našich rodičov, starých rodičov, či iných ľudí postupne rozvíjali. Prinášame ti túto košieľku a sviečku s vďakou za všetky milosti, ktoré sme získali vďaka krstu. s. Angelika

 

 

Obliečka - Už v lone matky si si nás vyvolil. Keď sme v sebe rozpoznali tvoje volanie a rozhodli sme sa naň odpovedať: Áno!, naše krstné zasvätenie sa prehĺbilo. V deň obliečky sme pred teba predstúpili v bielom rúchu odovzdanosti a prijali sme rehoľné rúcho ako vonkajší znak osobitného zasvätenia sa tebe. Pane, navždy nám ponechaj rúcho svojej milosti.

 

s. Magdaléna

Prvé sľuby - Kriste, ty si z lásky k nám žil na svete ako človek v čistote, chudobe a poslušnosti a my sme svoju túžbu nasledovať ťa vyjadrili zložením prvých rehoľných sľubov. Prijali sme vtedy Konštitúcie našej Kongregácie, liturgiu hodín, kríž a ruženec, aby nám boli posilou a útechou v našom zasvätení. Pane, nech nikdy nehľadáme útechu mimo teba.

 

s. Viliama

 

Doživotné sľuby - Dnes, Pane, len vďaka tvojej milosti stojíme pred tebou a svoje zasvätenie sme mohli spečatiť doživotnými sľubmi. Darovali sme sa ti navždy. Veríme, že s tvojou pomocou budeme môcť zachovať to, k čomu sme sa zaviazali. Nech sú tieto prstene pre nás stálou pripomienkou večnej zmluvy s tebou.

 

s. DobroslavaZasvätený život - Dnešným dňom nič nekončí. Tak ako zrnká tymianu nevydajú vôňu, kým sa nerozpália na žeravom uhlíku, tak aj my - len keď celkom priľneme k tebe, budeme môcť, rozpálené tvojou láskou, vydávať vôňu ako znamenie celému svetu, že si stále živý. Pane, ďakujeme ti, že si prijal našu obetu. Nech do konca života neustále stúpa k tebe naša modlitba chvály za všetko, čím si nás obdaroval.

 

s. Fabiola a s. Klára

Chlieb a víno - Prinášame ti tieto dary, v ktoré sa ty sám slovami kňaza premeníš. Ďakujeme ti, že si nám v Eucharistii neustálym zdrojom posily na ceste nášho pozemského života, že si takto stále s nami a pre nás. Pane, premieňaj aj nás v seba.

 

 


Fotografie

Sestry v čase prípravy na skladanie doživotných sľubov

s.Klára, s.Dobroslava, s.Angelika, s.Fabiola, s.Samuela, s.Viliama, s.Magdaléna

Slávnostnú svätú omšu celebroval Mons. Rudolf Baláž, banskobystrický diecézny biskup spolu s mnohými kňazmi a rehoľníkmi.

...sestry, ktoré sa v tento deň rehoľnými sľubmi navždy pripútali k Pánovi, prinášajú pred oltár v úvode svätej omše biele ružičky...

...počas spevu litánií k všetkým svätým sľubujúce sestry padajú na tvár pred Pánom.

Otec biskup vyzval sestry: Pristúpte k oltáru, aby ste Trojjedinému Bohu zložili svoje sľuby. ...a všetkých sedem sestier zložilo sľuby.

Otec biskup posvätil prstene a predniesol modlitbu: Nebeský Otče, požehnaj tieto prstene, ktoré budú nosiť tebe zasvätené panny ako znak oddanosti a vernosti v tvojej službe po celý život. Zachovaj ich navždy vo svojej láske a milosti ako oddané nevesty Ježiša Krista. Amen.

Otec biskup odovzdal sestrám prstene: Sestra, prijmi tento prsteň ako znak večnej zmluvy, ktorú si uzavrela s Kristom, ženíchom panien. Nech je pre teba prsteňom viery, znamením Ducha Svätého, lebo si sa stala Kristovou nevestou. Nech ťa Boh zachová bez poškvrny. Ak mu budeš verne slúžiť, budeš jeho chválou po celú večnosť. Amen.

...obetné dary prinesené v obetnom sprievode počas svätej omše...

V závere odovzdal otec biskup sestrám požehnanie od Svätého Otca, ktoré pre ne priniesol z Ríma z tohtoročnej návštevy Ad limina. To bolo radosti...

...a veru celá rodina Božích detí mala radosť...

...a na záver ešte spoločná fotografia, ktorá bude pamiatkou na prekrásne chvíle. ...Nebeský Otče, pokorne ťa prosíme a žiadame, zošli na tieto svoje dcéry oheň Ducha Svätého, Tešiteľa, aby živil plameň ich predsavzatí, ktorý roznietil v ich srdciach. Pane, daj, nech v nich zažiari krása krstu a nevinnosť života. Nech upevnené posvätnými putami vinú sa k tebe vrúcnou láskou, verne zachovávajú spoločenstvo s jediným ženíchom, Kristom. Amen.