KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Komunita Námestovo

Aktualizácia skončila v r. 2020

Kláštor sestier v Námestove

Adresa:

Hviezdoslavova 20
029 01 Námestovo

 


 
 
  • komunita_2019
 

Poslanie komunity

V komunite Námestovo sú 3 sestry. 2 učia na Cirkevnej ZŠ sv. Gorazda - jedna ako katechétka a druhá ako učiteľka ročníkov 1.-4. Tretia sestra sa stará o domácnosť. Sestry sa venujú deťom združeným v Mariánskej družine, kde sa spolu modlia i hrajú. Vo farnosti spolupracujú s ostatnými animátormi pri príprave birmovancov.

 


2017_den_chudobnych2.jpg (200x150 px, 20.4 kbyte)    2017_den_chudobnych3.jpg (200x150 px, 19.7 kbyte)

Deň chudobných

17.novembra 2017 sme so s. Bartolomejou a s deťmi 4. A triedy CZŠ, ktorej som triedna, navštívili ráno o 8:00 hod. útulok, v ktorom prespávajú bezdomovci z Námestova. Pomodlili sme sa s nimi, zaspievali pesničku, trochu porozprávali a dali drobné darčeky. Každý doniesol niečo z domu, hlavne potraviny ale aj deku, ponožky a pod. Potom sme išli potešiť ľudí v domove dôchodcov, ktorý je v susedstve nocľahárne. Práve raňajkovali a tak sme im tiež zaspievali a dali perníkové srdiečka. So starkými sa poznáme bližšie, lebo sa s nimi modlíme každý týždeň v utorok ruženec. Sme rady, že sme tam boli, veríme, že to nebola naša posledná návšteva, láska je vynaliezavá a my ju chceme rozdávať.                                                             

s. Kristiana                                                                                                                                                       


dono1.jpg (200x150 px, 24.4 kbyte)Duchovná obnova s dievčatami

V dňoch od 12. do 14. júla 2017 sme navštívili Vrícko. Dievčatá z Námestova, ale aj okolitých dedín. Boli sme rady, že sa ku nám pridali aj domáce dievčatá z Vrícka, s ktorými sme nadviazali nové priateľstvá a vytvorili dobrú skupinku veselých a ochotných dievčat. Spolu sme poznávali bolesti a radosti Panny Márie, mávali sväté omše a rôzne hry a súťaže. Čas ubehol veľmi rýchlo, mnohé by ostali aj dlhšie, ale už sa tešíme na ďalšie stretnutie v budúcom roku.  

s. Kristiana

dono2.jpg (200x150 px, 26.2 kbyte)dono3.jpg (200x150 px, 24.0 kbyte)


op.jpg (200x150 px, 27.5 kbyte) opekm.jpg (150x200 px, 22.9 kbyte)Deň otvorených kláštorov

Otvorili sme bránu a ľudia prišli. Spoločne sme strávili chvíle modlitby, rozhovorov a opekačky v záhrade. Privítali sme aj deti, ktoré si užili chvíle zábavy a prišli aj naši kňazi.

viac fotiek>>>


nedela.jpg (200x150 px, 22.4 kbyte)Nedeľa Božieho milosrdenstva

Sestry z komunity pozvali ľudí na spoločné prežitie Nedele Božieho milosrdenstva. Do komunity prišlo takmer 50 ľudí, ktorí sa spolu s nimi pomodlili korunku Božieho milosrdenstva a pobudli pri pohostení.

 viac fotiek>>>


"Boj proti hladu" - r. 2007

Vincentínska rodina sa rozhodla zorganizovať verejnú zbierku s názvom „BOJ PROTI HLADU " na pomoc ľuďom v Haiti, aby zdôraznila, že jej nie je ľahostajný život ľudí, ktorí si sami nedokážu pomôcť. Podľa odhadov žije až 80 % obyvateľov Haiti pod hranicou chudoby, 78 % je negramotných a 92 % nezamestnaných. Haiti patrí medzi najchudobnejšie krajiny Latinskej Ameriky, kde pôsobia aj sestry vincentky zo Slovenska.

Do tejto zbierky sa zapojili aj sestry z komunity v Námestove spolu so žiakmi základnej školy i iných námestovských škôl. Zbierka trvala od 24. septembra do 8. októbra 2007 a podporiť ju bolo možné kúpou medovníčka s nápisom "Boj proti hladu". Výťažok zbierky bude použitý v školstve a zdravotníctve na pomoc ľuďom v Haiti. Zapojenie do takejto akcie nás veľmi spojilo a pomohlo nám vnímať ľudí aj v iných končinách sveta ako tých, ktorým môžme pomôcť. Nech aj Vám dobrý Boh odplatí Vaše modlitby a finančné i iné obety pre ľudí  na Haiti.

Fotografie

sestry s mládežou

sestry s mládežou

kláštorná záhrada (s.Jana, s.Fabiola, s.Kristiana)

sestra Fabiola na maškarnom plese s deťmi

Boj proti hladu - výroba medovníčkov (r. 2007)

Boj proti hladu - výroba medovníčkov v kláštore v Námestove (r. 2007)

Boj proti hladu - výroba medovníčkov v kláštore v Námestove(r. 2007)

Boj proti hladu - výroba medovníčkov v kláštore v Námestove (r. 2007)

Boj proti hladu - rozdávanie medovníčkov na námestí v Námestove (r. 2007)