KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Základná škola sv. Vincenta - Ružomberok

Oslavy sviatku svätého Vincenta 

Sviatok svätého Vincenta sme v Základnej škole sv. Vincenta v Ružomberku začali svätou omšou za účasti všetkých žiakov a zamestnancov školy vo farskom kostole. Svätú omšu celebroval Mgr. Peter Nákačka - ružomberský kaplán.  V kázni nás povzbudil, že "každý z nás sa má stať pracovníkom na Božej roli, bojovníkom o záchranu človeka."

"Pane pohnutí tvojím príkladom a príkladom tvojho služobníka svätého Vincenta sa chceme teraz na Teba obrátiť s podobnou prosbou ako kedysi slepec: "Pane daj, aby sme videli." Aby sme videli ľudskú biedu, aby naše srdcia mali oči, tak ako Tvoje. Zároveň Ťa prosíme, aby si splnil sľub, ktorý si veľmi dávno dal prorokovi Ezechielovi. Odstráň z nášho vnútra srdce kamenné a daj nám srdce z mäsa. Daj nám srdce schopné plakať s plačúcimi, tak ako dokáže Tvoje. Aby nás takéto srdce donútilo dať sa do práce, kedykoľvek to bude potrebovať náš brat alebo sestra."  Touto modlitbou pán kaplán ukončil svoj príhovor. Po svätej omši nasledoval program v budove Základnej školy sv. Vincenta.

"Stretávame sa tu dnes, aby sme oslávili patróna našej školy - svätca s veľkým a milujúcim srdcom, ktorý svoj život zasvätil službe, a to hlavne službe chudobným."

Písal sa rok 1581. Vo Francúzskej dedinke na úpätí pohoria Pyreneje sa v roľníckej rodine de Paulovcov narodilo tretie dieťa. Dali mu meno Vincent...... Týmito slovami začal muzikál o sv. Vincentovi.  V ňom žiaci zahrali  časti  zo života a pôsobenia sv. Vincenta. 

"Aj dnes žije na svete mnoho ľudí,  ktorí čakajú na našu pomoc. Žatva je veľká, ale robotníkov je málo.

 Ježiš dnes čaká aj na nás. Čaká na naše ruky, ktoré môžeme k nemu vystrieť, klope na dvere nášho srdca, ktoré mu môžeme otvoriť a darovať ho biednym dnešného sveta.

Niekedy stačí urobiť len málo a predsa môžeme prispieť k tomu, aby bol aj dnešný deň lepší a krajší.

On sám stojí pri nás a uisťuje nás: Nebojte sa,  ja som s vami po všetky dni, až do skončenia sveta."

Spracovala: Sr.  M. Belarmína
Viac o Základnej škole sv. Vincenta v Ružomberku   >>> 
Fotografie

Blažený muž, ktorý sa bojí Pána... slová responzoriového žalmu

Ježiš má srdce vidiace, schopné spozorovať, že človek je zmorený, sklesnutý, že trpí...

Kto vie správnu odpoveď???

Hlad, mladý pán, hlad! Pre lásku k Madone, zľutujte sa nad žobrákom...

Ako sa vám darí, priateľ môj?

Deti, ktoré prišli za Vincentom, sú obdarované...

27. september 1990 - svätý Vincent zomiera