KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Základná škola sv. Vincenta - Ružomberok - 2 % z dane

  

Dve percentá z dane - nič Vás to nestojí a nám pomôžete 

vyučovanieAko platiteľ dane z príjmov sa môžete aj po tento rok rozhodnúť, kam pôjdu 2% Vami zaplatenej dane. Týmto spôsobom môžete pomôcť mnohým organizáciám, medzi ktoré patrí aj Základná škola svätého Vincenta v Ružomberku. 

Netreba nič platiť znova, ide len o prerozdelenie už zaplatenej dane. Stačí, ak podpíšete "Vyhlásenie o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2 % zaplatenej dane" v prospech Základnej školy  svätého Vincenta. (Výška 2% Vami zaplatenej dane musí byť minimálne 100 Sk).

2% z dane môžu poukázať aj právnické osoby.

Ako postupovať

...ak za Vás robí ročné zúčtovanie dane zamestnávateľ: Zamestnanci, ktorým robí ročné zúčtovanie dane zamestnávateľ postupujú nasledovne:

 • Zamestnávateľ po vykonaní ročného zúčtovania dane a zrazení prípadných nedoplatkov podpíše POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE . Nesmiete mať nedoplatok na dani, t.j. ak aj vznikol, musí byť zrazený z výplaty ešte pred vystavením tohto potvrdenia.
 • Vyplníte a podpíšete VYHLÁSENIE Tlačivo na stiahnutie... o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
 • VYHLÁSENIE spolu s POTVRDENÍM O ZAPLATENÍ DANE od zamestnávateľa treba predložiť do 30. apríla 2009 miestne príslušnému daňovému úradu (daňový úrad podľa bydliska daňovníka)

 ... ak si podávate daňové priznanie sami:  Takto postupujú všetci, ktorí si podávajú daňové priznanie.

 • Vyplníte a podpíšete VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, ktoré je priamo súčasťou daňového priznania. (V prípade daňového priznania k dani z príjmov FO typ A je to oddiel VIII, pri type B oddiel XII)
 • Údaje o prijímateľovi potrebné na vyplnenie vyhlásenia :
   • IČO:    00614564
   • Právna forma:    Účelové zariadenie cirkvi
   • Názov:   Základná škola sv. Vincenta
   • Sídlo:     Námestie Andreja Hlinku 22
                   034 01    RUŽOMBEROK
 • v príslušnom termíne podáte daňové priznanie a uhradíte daň

    

  

Načo sa takto získané financie v Základnej škole sv. Vincenta použijú? 

 Financie, ktoré ZŠ sv. Vincenta  získa budú slúžiť žiakom tejto školy, a to v týchto oblastiach:

 1. na vzdelávanie - zabezpečenie výpočtovej techniky
 2. výukové programy
 3. vybavenie školskými pomôckami
 4. rozvoj duchovných hodnôt
 5. podpora zdravia, športu detí aj zdravotne postihnutých
 6. nákup športového zariadenia.
viac z činnosti Základnej školy sv. Vincenta v Ružomberku›››
  Viac informácií o 2 % pre hodnotnejší život na stránach: http://www.rozhodni.sk/ 
 
Ďakujeme všetkým Vám, ktorí ste ZŠ sv. Vincenta poukázali 2% dane aj v predchádzajúcich rokoch.