KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

150. výročie smrti biskupa Jána Háma

biskup Ján HámSatmársky biskup Ján Hám,  zakladateľ našej rehoľnej spoločnosti, zomrel 30. decembra 1857. V tomto roku je to už 150 rokov od jeho smrti, ale jeho život ako satmárskeho biskupa zostáva nezabudnuteľný.

Vyvrcholením osláv 150. výročia smrti nášho zakladateľa Jána Háma bude 27. decembra 2007. V bazilike v Satu Mare bude slávnostná svätá omša, ktorou budeme Bohu ďakovať za dar tohto vzácneho človeka a za diela, ktoré jeho obetavou láskou vznikli a pretrvávajú.

Terajší satmársky biskup Jenő Schönberger na tento deň pozýva všetky naše sestry do Satu Mare.

Na základe diel, ktoré Ján Hám založil, je považovaný aj za zakladateľa diecézy.

 

Dôležitejšie diela:

 • dokončil stavbu baziliky 
 • dal postaviť biskupský palác
 • v Satu Mare usídlil:
   • Milosrdné sestry sv. Vincenta - Satmárky
   • Rehoľu Milosrdných bratov od sv. Jána z Boha

Za obdobie, kedy bol biskupom, tu boli postavené jeho pričinením:

 • Materinec a kostol Milosrdných sestier sv. Vincenta
 • Nemocnica, lekáreň a kaplnka pre Milosrdných bratov
 • Biskupský internát
 • Kláštor pre rehoľu sv. Františka
 • Starobinec pre chudobných
 • Kaplnka na katolíckom cintoríne
 • Kostol na Kalvárii
 • Založil dievčenskú školu a učiteľský ústav

Podľa projektov chýrnych staviteľov na jeho podnet bolo postavených množsvo kostolov a kaplniek v celej diecéze. Veľkú časť sakrálnych predmetov a kňazské rúcha objednal priamo z Viedne. Z nich najvzácnejšie sú uchovávané v cirkevnom múzeu. Niektoré z nich sú vystavené na výstave v biskupskom paláci v Satu Mare.  Výstava pri príležitosti 150. výročia jeho smrti je poriadaná v dňoch od 18. novembra 2007 do 4. februára 2008.

Začiatok blahorečenia biskupa Jána Háma podnietil satmársky biskup Meszlényi Gyula v roku 1896.

Milé sestričky, prijmime pozvanie na oslavy 150. výročia smrti nášho zakladateľa a zúčastnite sa v čo najväčšom počte, aby sme vydali svedectvo, že jeho diela, o ktoré sa s takou láskou a starostlivosťou namáhal, žijú aj po 150 rokoch na väčšiu slávu Božiu.

Zároveň využime túto príležitosť, aby sme vo viere v spoločenstvo svätých vyprosovali pre seba a tých, ktorí sú nám zverení, silu žiť verne svoje krstné a rehoľné zasvätenie.

                                                                                                                Sr. M. Ružena Múdra, generálna predstavená

12. decembra 2007


 Ďalšie informácie  >>>