KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Základná škola sv. Vincenta - Ružomberok

Krížová cesta v školskej kaplnke...

Krížová cesta je kráľovskou cestou Cirkvi. Kto nesie svoj kríž, dôsledne nasleduje Majstra v jeho šľapajach. Kristovo utrpenie je cesta bolesti, ale súčasne aj cesta našej nádeje a istého víťazstva.  

Krížová cesta  v školskej kaplnke 9. marca 2007 bola zvlášť mimoriadna, nakoľko jednotlivé zastavenia hrali žiaci 4. A triedy. Všetkým, ktorí pomohli pripraviť túto krížovú cestu, zo srdca ďakujeme a prajeme im zapálené srdce pre Pána a Jeho vec.

Účinkujúci:

 • Pán Ježiš:   Alan MAGA
 • Pilát:            Andrej LUKÁČ
 • 1. vojak:      Ján MAJHER
 • 2. vojak:      Denis FAJTA
 • 1. farizej:     František VESELOVSKÝ
 • 2. farizej:     Nicolas PUŠKA
 • Panna Mária:  Martina GRIEŠOVÁ
 • Žena:           Laura MLYNČEKOVÁ
 • Veronika:    Bibiána ŠVITKOVÁ
 • Šimon z Cyrény:   Samuel HLOŽNÝ
 • Judáš:         Filip GLEMBA
 • 1. plačúca žena:    Markéta STANČOVÁ
 • 2. plačúca žena:    Dominika STOPNIAKOVÁ
 • Rozprávač:  Marek JABLONSKÝ
 • 1. dieťa:       Alžbeta PATEREKOVÁ
 • 2. dieťa:       Simon FÁBRY
 • Hudobný doprovod:    klávesy: Mgr. M. Rydlo,   gitara: Mgr. M. Dzurko
 • Spev:   Školský spevokol sv. Lujzy pod vedením sr. M. Vojtechy

Spracovala: sr. Belarmína,  Foto: sr. Angela

viac informácií o Základnej škole sv. Vincenta v Ružomberku  ›››
viac informácií z činnosti Kongregácie  ›››
Fotografie

...hudobníci a diváci sú pripravení

Farizej: Podľa Zákona musí zomrieť. Rúha sa!

Ježiš mlčí...

Ježiš prijíma výrok Piláta. S láskou berie kríž!

Pod ťažkým krížom padá prvý raz.

Tiché stretnutie Matky so Synom.

Šimon pomáha...

Služba lásky!

Veronikina odmena - šatka s odtlačkom Ježišovej tváre.

Súcitné ženy...

Nádej...

Stretnutie so Zmŕtvychvstalým Kristom.