KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Aktuality

Milosrdné sestry sv. Vincenta - Gumpendorf

Dňa 2. marca 2007 si Milosrdné sestry sv. Vincenta z Gumpendorfu slávnostne pripomenuli 175. výročie príchodu ich prvých sestier do Viedne.
Tejto milej slávnosti sa zúčastnili zástupcovia z celej vincentínskej rodiny. Kongregáciu Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok zastupovali s. Ružena Múdra, generálna predstavená, s. Angela Brejková, generálna vikárka a s. Pavla Draganová, provinciálna predstavená slovenskej provincie.

Vyvrcholením osláv bola slávnostná svätá omša, ktorú celebroval kardinál Christoph Schönborn, viedenský arcibiskup.
V homílii vyzdvihol pôsobenie Milosrdných sestier svätého Vincenta a povzbudil k tomu, aby i naďalej boli svedectvom Kristovej milosrdnej lásky vo svete.

Po slávnostnej svätej omši nasledovali príhovory jednotlivých zástupcov vincentínskych kongregácií, ktoré žijú charizmu svätého Vincenta de Paul. Hodnotné prednášky prispeli k duchovnému obohateniu a priateľské posedenie pri slávnostnej večeri upevnilo sesterské vzťahy.

Viac na stránkach Milosrdných sestier sv. Vincenta de Paul z Gumpendorfu.

Aktuality ›››
Fotografie

Slávnostná sv. omša, ktorú celebroval kardinál Christoph Schönbern

Slávnostná homília kardinála Christopha

s. Ružena (Ružomberok) a sestry z Kroměříža

s. Anna Maurberger z Bolzána a s. Pavla (Vrícko)

záverečné pozdravy

Zbor sestier z Gumpendorfu