KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne

Zápis do Knihy živých  - 24. marec 2007 

Zápis do Knihy živých, ktorý sa uskutočnil vo svätej omši dňa 24. marca 2007  v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne sa niesol v krásnej rodinnej atmosfére. Spája nás jedna nádej a máme radosť, že tvoríme jednu veľkú rodinu...

Trenčiansky dekan vdp. Milan Kupčík pozostalých povzbudzoval a dvíhal ich vnútorný zrak slovami: ...prichádza Ježiš, aby svojou dobrotou a láskou osušil slzy v našich očiach...

Do Knihy živých boli zapísaní pacienti, ktorí zomreli v Hospici v mesiacoch október-november-december 2006:

    • 14. 10. 2006    Viera Patrová              (Trenčín)
    • 27. 10. 2006    Oľga Chochulová       (Jacovce)

    • 14. 11. 2006    Marcela Jankovičová   (Holíč)
    • 16. 11. 2006    Don Štefan Janec        (Zvončín)
    • 21. 11. 2006    Anna Ondrejčíková      (Nové Mesto nad Váhom)
    • 23. 11. 2006    Ľudovít Adamkovič       (Adamovské Kochanovce)
    • 26. 11. 2006    Pavlína Butková            (Maršová - Rašov)
    • 29. 11. 2006    Mária Bednárová           (Trenčín)

    • 1. 12. 2006      Alexander Krcheň       (Púchov)
    • 4. 12. 2006      Ján Mihok                     (Trenčianske Teplice)
    • 6. 12. 2006      Božena Plešková        (Stará Turá)
    • 9. 12. 2006      Leo Drobný                  (Bratislava)
    • 12. 12. 2006    Milan Krajčovič            (Trenčín)
    • 12. 12. 2006    Ondrej Horný               (Skalka nad Váhom)
    • 20. 12. 2006    Anna Drusová             (Bratislava)
    • 21. 12. 2006    Ing. Jozef Dúbravka   (Považská Bystrica)
    • 24. 12. 2006    Elena Čechvalová      (Podolie)
    • 26. 12. 2006    Roland Jankech         (Vrbové)
 KNIHA ŽIVÝCH  ›››
Zápisy do KNIHY ŽIVÝCH  ›››
Kronika ›››
Fotografie

Kniha živých

Dobrovoľníčka - Bohoslužba Slova

s. Alexandra - Bohoslužba Slova

Svätá omša za zosnulých zapísaných v Knihe života

s. Gorazda - slávnostné zapísanie zosnulých do Knihy živých zomrelých v mesiacoch október-november-december 2007

príbuzní zosnulých - svätá omša

príbuzní zosnulých - svätá omša

s. Dobroslava - MUDr. Anna Lakatošová - príhovor

srdečné rozhovory

...prezeranie Knihy živých...

spomínanie na blízkych

dobrovoľníčky Hospicu

pomoc dobrovoľníčok

vdp. Kupčík s príbuzními

...rodinná atmosféra...

...a na záver ešte fotka pre spomienku.