KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Návšteva u Milosrdných sestier v Bolzane

V dňoch od 8. do 14. mája 2007 navštívila s. Pavla, s. Ulrika a s. Noemi Milosrdné sestry sv. Vincenta v Bolzane (sever Talianska - južné Tirolsko - Alpy).

Návšteva Bolzana sa zorganizovala na slávnosti Milosrdných sestier sv. Vincenta v Gumpendorte, kde sa stretli mnohé vincentínske rehole, aby spoločne oslávili 175. výročie príchodu sestier do Viedne. Na tejto slávnosti prijala s. Pavla, naša provinciálna predstavená pozvanie od provinciálnej predstavenej Milosrdných sestier sv. Vincenta z Bolzana - s. Anny Márie Maurberger...

Hlavným cieľom návštevy bolo oboznámenie sa s pôsobením sestier v sociálnom zariadení JESUHEIM v Girlan. Zariadenie, ktorého vlastníkom i prevádzkovateľom sú sestry, má 100 ročnú tradíciu. V súčasnosti je po generálnej rekonštrukcii, pri ktorej sa využili dlhoročné skúsenosti získané pri práci s mentálne i telesne chorými ľuďmi.

Sestra Anna Mária prejavila veľkú túžbu, aby naše sestry prišli pôsobiť do Jesuheim. Vedie ju k tomu snaha o zachovanie vincentínskeho ducha, ktorý tu vládne a ktorý je "vďaka" nedostatku nových povolaní ohrozený.... 

Počas návštevy sme sa zoznámili i so životom v provinciálnom dome v Bolzane, navštívili sme mesto, vystúpili sme do vrchov Álp, prešli sme sa časťou očarujúcej prírody južného Tirolska.... a spoznali sme veľa dobrých ľudí...

Fotografie

Pohľad na Jesuheim učupený v krásnej tirolskej prírode.

Jesuheim – vstupná časť

Jesuheim – jedna z izieb klientov

Jesuheim – spoločenská miestnosť

Jesuheim – získavanie poznatkov a delenie sa so skúsenosťami

Jesuheim – srdečné stretnutia obyvateľov so sestrami

Jesuheim – rozhovory s vedením

Jesuheim – milostivá socha Nepoškvrnenej Panny Márie vo dvore zariadenia – tu sme zložili svoje prosby a neodišli sme bez fotky...

Jesuheim – pod ochranou Anjela Strážcu – s.Noemi, s.Ulrika, s.Ann, s.Pavla

Jesuheim – políčka, ktoré obrábajú obyvatelia Jesuheim. Ľahký prístup majú aj obyvatelia na invalidných vozíkoch.

...a ešte posledná fotka so s.Ann, riaditeľkou Jesuheim.

Milosrdné sestry sv. Vincenta v Bolzane obdarúvajú núdznych.

Krásna zeleninová a ovocná záhrada sestier v Bolzane.

S. Pavla v ružovej záhrade v provinciálnom dome v Bolzane.

Medzi kvetmi sme sa cítili ako v predsieni neba...

...v sprievode s. Anny Márie sme si prezreli mesto Bolzano...

...v Bolzane sme nevynechali ani cukráreň...

...navštívili sme krásnu botanickú záhradu v Bolzane...

...zočili sme krásne zakvitnutý pichľavý kaktus...

...už i cesta do i z južného Tirolska bola plná prírodných krás...

...a veru, nechýbala dobrá nálada...

...prešli sme kus prekrásnej tirolskej prírody – Dolomity...

...prvý krát sme videli milé zvieratká – lamy, ktoré zjavne trávili veľa času prejavovaním si nežností...

...a ktože by sa pri týchto vzácnych zvieratkách nechcel odfotiť? ...na pamiatku (s.Noemi, s.Pavla, s Ulrika a lamy)...

...čo pohľad – to nová krása...

...našli sme si ďalších štvornohých priateľov...

...pobudli sme pri čarokrásnom modrom jazierku...

...a uprostred 30 stupňových horúčav sme zažili i radosť z guľovačky...

...a dotýkali sme sa NEBA a naše duše chválili Pána za všetko to krásne, čo stvoril a čo rozpráva o Jeho láske a dobrote voči nám, ľuďom...

...a pomaly sme sa chystali plné krásnych zážitkov zostúpiť z VRCHU DOLE - do života...