KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Základná škola sv. Vincenta - Ružomberok

Školský KARNEVAL 

Deň po vysvedčení sa žiaci tešili na ŠKOLSKOM KARNEVALE......

Za pomoci rodičov si žiaci pripravili krásne masky. Naozaj bolo čo obdivovať - pestré nápady, super fantázia a k tomu všetkému nechýbala ani dobrá nálada a skvelá hudba...

Fotografie

Karneval 2007

Karneval 2007

Karneval 2007

Karneval 2007

Karneval 2007

Karneval 2007