KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne

Zápis do Knihy živých  - 9. december 2006 

Zápis do Knihy živých, ktorý sa uskutočnil vo svätej omši dňa 9. decembra 2006 v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne sa niesol v krásnej rodinnej atmosfére. Spája nás jedna nádej a máme radosť, že tvoríme jednu veľkú rodinu...

MUDr. Márie Svatošová vo svojej knihe HOSPIC - Umenie sprevádzať píše:

"Blahodarný vplyv radosti a lásky, ako aj dôvery v lekára alebo kňaza bol jednoduchému človekovi odjakživa známy. Nikto nepochybuje o tom, že stres ako negatívna emócia je príčinou mnohých chorôb. Málokto však vie, že rovnako nás pozitívne emócie chránia pred chorobami, prípadne môžu vniknutú chorobu zlepšiť, niekedy aj vyliečiť. Láska, nádej, smiech a zmysel pre humor sú dobre známym zdrojom síl. Všetky súvisia s pozitívnymi emóciami, predovšetkým s radosťou. Vždy ide o kombináciu pozitívnych emócií vrodených a získaných (naučených).

K vrodeným patrí zážitok telesného kontaktu, ktorý má pôvod v tesnom spojení plodu a matky. Príjemné vrodené pocity dieťaťa v náručí matky sa neskôr zosilňujú skúsenosťou ukojenia hladu pri kojení. To sú už získané pozitívne emócie. Ďalšie získavame počas celého života. Milujúci manželia sú si navzájom zdrojom lásky, sexuality - teda opäť zdrojom pozitívnych stimulov. Človekovi, ktorému je ťažko, môže ľudský dotyk dodať nádej a silu. Podobne blahodarný vplyv má aj hudba, záujmy a koníčky, uspokojujúce povolanie, ale predovšetkým dobré medziľudské vzťahy a láska."

M. SVATOŠOVÁ, Hospic - Umenie sprevádzať, Lúč, Bratislava 2001, s. 18

 KNIHA ŽIVÝCH  ›››
Zápisy do KNIHY ŽIVÝCH  ›››
Kronika ›››
Fotografie

Rím.-kat. svätá omša za zosnulých pacientov a ich príbuzných a priateľov

Príbuzní zosnulých pacientov

s. Alexandra číta mená tých, ktorí sú dnes zapísaní do Knihy živých

Svätá omša

s. Dobroslava - MUDr. Anna Lakatošová - vyjadrila vo svojom príhovore príbuzným vďaku

Priateľské posedenie po svätej omši - dobrovoľník s príbuznými

...a zastúpenie mali všetky vekové kategórie...

...rodinná atmosféra...

...umenie počúvať...

Príbuzní pacientov

Ľudský dotyk dáva nádej a silu...

Rozhovor s kňazom, ktorý sprevádza pacientov a ich príbuzných

Kniha živých Hospicu Milosrdných sestier