KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne

Zápis do Knihy živých - 1. december 2007

Dňa 1. decembra 2007 sa uskutočnil Slávnostný zápis do Knihy živých Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne. Do Knihy živých bolo v tento deň zapísaných 29 pacientov, ktorí odišli do večnosti z Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne v mesiacoch  júl-august-september 2007.

Stretli sme sa pri slávení Eucharistie, ktorú celebroval páter Martin Macko, CSsR, aby sme Pánu Bohu ďakovali za životy našich drahých, za to, že nám pomáhal v našich súženiach a aby sme pre našich drahých i pre nás samých prosili potrebné milosti.

Bohoslužbu slova zdobil žalm 42, cez ktorý Pán pohladil ubolené srdcia a napĺňal ich nádejou: „Ako jeleň dychtí za vodou z prameňa,  tak moja duša, Bože, túži za tebou. Po Bohu žízni moja duša, po Bohu živom; kedyže už prídem k nemu a uzriem Božiu tvár? Slzy sú mojím chlebom vo dne i v noci,  keď sa ma deň čo deň spytujú: „Kdeže je tvoj Boh?" Duša sa mi rozplýva pri spomienke,  ako som putoval ku vznešenému stánku  a vstupoval do domu Božieho s radostným plesaním a s piesňou ďakovnou uprostred zástupov sláviacich sviatky. Prečo si smutná, duša moja?  A prečo sa chveješ?  Dúfaj v Pána, lebo ho ešte budem velebiť, moju spásu a môjho Boha."

Slávnosť sa niesla v krásnej rodinnej atmosfére. Spája nás jedna nádej a máme radosť, že tvoríme jednu veľkú rodinu...    

...Hospic je vrcholom Kalvárie, teda miestom, z ktorého by sme radi ušli, lebo je tu koncentrované veľa bolesti a utrpenia, ale Hospic je i miestom, kde je veľa lásky a milosrdenstva, ktoré pramení v Ježišovi, v Ježišovi, ktorý s nami vstupuje do každej bolesti...  (myšlienka z homílie)


Pacienti, ktorí odišli do večnosti v mesiacoch júl-autust-september 2007
 1.    1. 7. 2007        Ing. Ján Rusnák PhD.        (Nová Dubnica)
 2.    2. 7. 2007        Jaromír Oravec                   (Trenčín)
 3.    5. 7. 2007        Mária Porubanová              (Dubnica nad Váhom)
 4. 12. 7. 2007        František Heteš                   (Horná Streda)
 5. 12. 7. 2007        Miroslav Kuvíček                 (Nové Mesto nad Váhom)
 6. 15. 7. 2007        Alžbeta Kovačechová         (Brezová pod Bradlom)
 7. 21. 7. 2007        Pavel Krištof                         (Nové Mesto nad Váhom)
 8. 22. 7. 2007        Ján Maňo                               (Veľké Stankovce)
 9. 25. 7. 2007        Ladislav Bročko                   (Bánovce nad Bebravou)
 10. 28. 7. 2007        Rudolf Vlha                            (Trenčín)
 11. 29. 7. 2007        Juraj Talaj                              (Bratislava)
 1.     4. 8. 2007        František Šaržík                 (Makov)
 2.     4. 8. 2007        Jarolím Gajdošík                (Potvorice)
 3.     8. 8. 2007        Karolína Cedzová               (Nová Dubnica)
 4.     9. 8. 2007        Juraj Kallo                            (Trenčín)
 5.   16. 8. 2007        Mária Gagová                      (Horná Súča)
 6.   18. 8. 2007        Pavol Karabec                     (Trenčianska Teplá)
 7.   19. 8. 2007        Peter Vrábel                         (Dohňany)
 8.   23. 8. 2007        Ing. Ján Štancel                  (Trenčín)
 9.   26. 8. 2007        Mária Kaločajová                (Bratislava)
 1.     3. 9. 2007        Emília Kaiserová                 (Trenčín)
 2.     4. 9. 2007        Ján Fabo                               (Trenčianska Turná)
 3.     6. 9. 2007        P. K.                                      (Trenčín)
 4.     9. 9. 2007        Jozef Ščípa                        (Nové Mesto nad Váhom)
 5.   13. 9. 2007        Stanislav Raček                  (Trenčianske Teplice)
 6.   17. 9. 2007        Anna Paluchová                  (Trenčín)
 7.   21. 9. 2007        Pavel Madzura                     (Nimnica)
 8.   26. 9. 2007        Bertína Andrášiková           (Považská Bistrica)
 9.   30. 9. 2007        Ľubomír Hlavaj                     (Trenčín)

 KNIHA ŽIVÝCH  ›››
Zápisy do KNIHY ŽIVÝCH  ›››
Kronika ›››
Fotografie

Po Tebe, žízni moja duša, Pane Bože môj... spevom predkladala Pánu Bohu s. Alexandra modlitbu našich sŕdc...

Vdp. Martin v homíli povedal: ...Boh k nám hovorí i v utrpení. Stavia nás pred rozhodnutie postaviť sa proti Kristovi alebo úplne uveriť Ježišovej láske. ...a rozhodnutie je na nás.

s. Damiána zahrnula v mene nás všetkých do Spoločných modlitieb veriacich i prosbu za zomrelých pacientov, ktorí v tento deň boli zapísaní do Knihy živých Hospicu Milosrdných sestier...

Sestry bohoslužbu sprevádzali spevom...

...v tichu každý mohol vo svojom srdci prednášať Pánu Bohu modlitby chvály, prosby, odprosenia i veľkej vďaky za životy našich drahých...

s. Dobroslava - MUDr. Anna Lakatošová, poďakovala príbuzným za to, že zverili svojich drahých starostlivosti v Hospici, poďakovala im, že sprevádzali svojich drahých vo chvíľach ich utrpenia. ...a pozvala príbuzných od eucharistického stola na malé pohostenie a vzájomné zdieľanie sa.

...páter Martin v rozhovoroch s príbuznými...

...zaspomínali sme si na chvíle prežité s našimi drahými...

...a cítili sme sa ako jedna veľká rodina...

...a ešte fotočka na pamiatku...

...a sestričky sa snažili, aby sa celá veľká rodina cítila dobre.

...a ešte chlebíčky...

...a nezabudlo sa do všetkého pridať po štipke úsmevu...

...a bol čas i na kávičku a pár slov.