KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Aktuality

 

Slávnosť v meste Gyöngyös, rodisku Jána Háma

V dňoch 27. - 28. októbra 2007 sa v meste Gyöngyös, v rodisku biskupa Jána Háma, zakladateľa Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok konali spomienkové slávnosti z príležitosti 150 výročia jeho smrti.

27. októbra sa uskutočnila konferencia o živote a diele biskupa Jána Háma a koncert venovaný jeho pamiatke.

28. októbra satmársky biskup Eugen Schönberger celebroval slávnostnú svätú omšu a po jej ukončení požehnal pamätnú tabuľu ku cti Jána Háma. Osláv sa zúčastnili sestry Satmárky zo všetkých troch provincií - slovenskej, rumunskejmaďarskej.

Fotografie

Konferencia o živote a diele biskupa Jána Háma

Konferencia o živote a diele biskupa Jána Háma

Koncert

Slávnostná svätá omša

Slávnostná svätá omša

Slávnostná svätá omša

satmársky biskup Eugen Schönberger

požehnanie pamätnej tabule