KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Aktuality

Rím - zasadanie UISG

V dňoch 6. - 10. mája 2007 sa v Ríme konalo plenárne zasadnutie UISG, čo je svetové združenie generálnych predstavených ženských rehôľ.
Na tomto zasadaní sa zúčastnila aj naša generálna predstavená, sestra M. Ružena Múdra.

Mottom pre práce na tomto zasadaní bolo: Vyzvané spriadať novú spiritualitu, ktorá tvorí nádej a život pre celé ľudstvo.

Plenárne zhromaždenie si pre svoje práce vybralo 5 tém, ktoré sestry považovali za potrebné v súčasnom svete: 

  • Žena
  • Zem a jej posvätný charakter
  • Dialóg medzi svetovými  náboženstvami
  • Migranti a utečenci
  • Laici

Keďže sme mali spriadať, tieto témy boli pre nás niťami, ktoré sme použili na toto spriadanie.

Chrbtovou  kosťou každej spirituality je Ježiš - zjavený vo Svätom Písme (Božie Slovo). My sme si uvedomili, že Ježiš v Božom Slove má byť pre nás tou základnou, vodiacou niťou, v terminológii tkania - tkáčskou osnovou.

Pár myšlienok zo záverov našich prác:

Každá Spoločnosť má svoju charizmu, ktorú dostala od Boha. V našom zasvätenom živote nie je dominantný náš apoštolát, ale naša vernosť Bohu a Spoločnosti  v ktorej sme, práve vo vernosti tejto charizme.

Sme (mali by sme byť) nositeľkami charizmy, nie vlastníkmi, lebo charizmu vnukol Boh. My by sme mali ukázať svetu, ako ju možno dať do služieb Bohu.

Vydávajme svetu svedectvo o našej vernosti, tým im dokážeme, že vernosť je možná a že je potrebná.

Sr. M. Ružena Múdra
Fotografie

pohľad do konferenčnej sály počas prác

čakanie na Sv. Otca Benedicta XVI.

Sv. Otec počas audiencie

logo plenárneho zasadania

Sr. M. Ružena a sr. Františka Ryšková

pracovný stôl slovenskej a českých generálnych predstavených. Sr. M. Júlia Kolumberová v službe tlmočníčky.

Spoločná fotografia na rozlúčku: Sr. Júlia Zarembová, sr. Františka Ryšková, Sr. Elizabet z Camerunu, sr. Bohuslava Kubačková a sr. Ružena Múdra

sesterské stretnutie so sestrami Boromejkami v Nepomucene