KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Vianoce 2006

VIANOCE na Vianoce, VIANOCE po celý rok...

Božské Dieťatko - Ježiš - sa narodil v jasličkách, narodil sa na našich oltároch, narodil sa v našich srdciach...

Napĺňa nás hlbokou istotou, že sme vybrané, aby sme milovali, oslavovali a slúžili.
Dáva nám zakúšať svoje priateľstvo,
napĺňa nás svojou radosťou a potechou,
pomáha nám prekonať ťažké momenty a vstať, keď padneme,
robí nás obrazom Božej krásy.
Dáva nám odvahu odpovedať na výzvy dnešných čias a milosť ukazovať ľuďom Jeho dobrou a ľudskosť.... (por. Vita Consecrata 111)

...i keď jasličkovú výzdobu pomaly odložíme, jasličky v našich srdciach ostávajú po celý rok a s nimi i vianočná radosť...

...a prianie sestry Pavly do nového roku 2007...

Aby ste zostali ušetrené každého utrpenia, to Vám neprajem.
Ani to, aby Vaša ďalšia cesta bola samá ruža a aby po Vašich tvárach netiekla žiadna slza,
aby ste nezakúsili žiadnu bolesť,
nie, nič z toho Vám do nového roka neprajem.

Veď slzy očisťujú srdce, utrpenie zušľachťuje, bolesť a ťažkosti Vás privedú do spoločenstva s Máriou a jej dieťaťom a ich úsmev Vás naplní dôverou a útechou.

Moje prianie Vám znie skôr takto:
Aby ste boli vďačné a vždy si uchovávali vo svojom srdci
drahocennú spomienku na dobré veci svojho života,
aby ste vždy statočne obstáli vo Vašich skúškach,
keď kríž tvrdo spočinie na Vašich ramenách,
keď vrchol, ku ktorému bude treba vystúpiť sa bude zdať nedosiahnuteľný
a svetlo nádeje bude miznúť v tmách.

Želám Vám,
aby Božie dary vo Vás rástli
a celý rok Vám pomáhali vnášať radosť, silu do duši tých,
s ktorými Vás spája láska,
aby ste vždy mali niekoho, kto je skutočným priateľom a hodný Vášho priateľstva, kto Vám dodá dôvery, keď Vaše sily oslabnú a nedostáva sa Vám svetla,
aby ste vždy vytrvali v búrkach
a aby v radosti aj v bolesti Vás sprevádzal stále láskyplný úsmev vteleného Slova, aby Vás s Pánom vždy spájala vrúcna láska tak,
ako si to on s túžbou praje kvôli každej jednej z Vás.

viac o komunite vo Vrícku ›››
Fotografie

advent - príprava na príchod Pána

Vianoce 2006

Vianoce 2006 - kaplnka vo Vrícku

Pán Ježiš vo Svätostánku s nami zostane po ceeeelý rok

na oltári sú naše každodenné jasličky

Nepoškvrnená Panna Mária s Ježiškom

Betlehem vo Vrícku (2006)

Betlehem vo Vrícku (2006)

krásne spevy sestričiek zneli po celé Vianoce

...pod vedením s. Alžbety, organistky...

Vianoce v provinciálnom dome

Vianoce v provinciálnom dome

príroda cez Vianoce priam lákala...

...a tak sme si vyšli pozrieť Vrícko z neďalekého vŕška...

...a slniečko svietilo a i keď snehové vločky nepoletovali, na krásnej vianočnej nálade to neubralo.

...a bolo veselo...