KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Generalát sestier Satmárok

Dom generalátu

Aktualizácia skončila v r. 2020

 

Adresa:

Do Dielca 52
034 01 Ružomberok
tel.: 044 – 4323 301


Generálne vedenie

Poslanie komunity

Generálat Kongregácie Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok  je dom, v ktorom žijú a pracujú sestry zodpovedné za celú Kongregáciu. Ich zodpovednosť je v zmysle Konštitúcií a Smerníc tejto Kongregácie.

Podľa Konštitúcii Kongregácie sú to volené sestry generálnou kapitulou: generálna predstavená a jej štyri radkyne.  Sú volené vždy na 6 rokov.

Do ich starostlivosti sú zverené sestry troch provincii. Provincie sú v súčasnej dobe určené hranicami štátov:  Slovenská, Rumunská,  Maďarská.

 

 


 

Kaplnka sv. Jozefa Kaplnka sv. Jozefa

Od začiatku roku 2021 prebiehala v kaplnke na generaláte jej celková rekonštrukcia. Od 19. marca opäť začala slúžiť svojmu účelu. Kaplnka je zasvätená jednému z hlavných patrónov našej Kongregácie - sv. Jozefovi. Autorkou vitráže je naša spolusestra - s. Rudolfa Balážecová.Uvedenie generálnej do úradu Uvedenie novej generálnej predstavenej do úradu

Naša nová generálna predstavená s. Pavla Draganová bola 16.5.2015 vo farskom kostole sv. Ondreja uvedená do úradu. Tento úrad prevzala po s. Ignácii Hriňovej, ktorej ďakujeme za jej službu.

viac fotiek>>>

Generálna volebná kapitula sestier Satmárok

V dňoch 14. - 20. februára 2015 sa vo Vrícku konala Generálna volebná kapitula Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok.

Za novú generálnu predstavenú Kongregácie bola na ďalšie šesťročné obdobie (2015-2021) zvolená sestra M. Pavla Draganová.  V jej službe jej budú pomáhať radkyne: s. M. Angela Brejková, s. M. Belarmína Ivančáková, s. M. Rita Szabó, s. M. Ulrika Mrekajová. Sprevádzajme ich svojou modlitbou.

 

generálna kapitula              generálna predstavená s. Pavla Draganová


Uvedenie sestry M. Ignácie do úradu generálnej predstavenej  Uvedenie sestry M. Ignácie do úradu generálnej predstavenej

Dňa 16. mája 2009  sa vo farskom kostole sv. Ondreja v Ružomberku konalo slávnostné uvedenie do úradu generálnej predstavenej našej Kongregácie  - sr. M. Ignácie Hriňovej.

Svätú omšu koncelebroval spišský pomocný biskup o. Štefan Sečka, satmársky sídelný biskup o. Eugen Schönberger, rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku prof. Tadeus Zaşepa, miestny dekan Alojz Kostelanský a ďalší kňazi, ktorí pôsobia v ružomberskej farnosti. Na slávnosti boli zastúpené sestry našej Kongregácie zo všetkých provincií a zástupcovia rehoľných spoločenstiev, ktoré pôsobia v Ružomberku a ďalší hostia  

viac >>>

Generálna volebná kapitula (Vrícko 2009)Generálna volebná kapitula sestier Satmárok

V dňoch 1. - 4. apríla 2009 sa vo Vrícku konala Generálna volebná kapitula Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok.

Za novú generálnu predstavenú bola na ďalšie šesťročné obdobie (2009-2014) zvolená sestra M. Ignácia Hriňová, ktorá prevezme tento úrad po sestre M. Ružene Múdrej.

 viiac >>>  

sestra M. Benedicta - životné jubileumM. Benedicta - životné jubileum 

Začiatkom tohoto roka 2010 sestry našej Kongregácie ďakovali za požehnaných 80 rokov života našej sestry M. Benedicty Raškovskej. Takmer 60 rokov z nich prežila vo vernosti svojmu zasväteniu Bohu a v osobnej službe Kongregácii i sestrám osobne, keď 30 rokov zodpovedne a s láskou slúžila najprv ako provinciálna predstavená Slovenskej provincie a potom ako generálna predstavená Kongregácie. Nech jej dobrý Boh udelí ešte veľa požehnaných dní a v lepšom zdraví... (fotka č. 2


Príhovor k 166. výročiu založenia rehole >>> 
Generálna kapitula 2007 >>>
Oslavy v rodisku zakladateľa Jána Háma (r. 2007) >>>


Fotografie

Návšteva vdp. Miloša Krakovského a otca Michaela Shields z Madagane. (s. Dagmar, s. Benedicta, s. Belarmína, s. Ružena)

Návšteva z Madagane (3. 2. 2007)

Členky Generálnej kapituly v roku 2007

Urna so srdcom zakladateľa Jána Háma, ktorá sa nachádzala v strede kapitulnej miestnosti (r. 2007)

Generálne vedenie na Generálnej kapitule v roku 2007 vo Vrícku: s. Ružena, generálna predstavená so svojou radou - s.Gemma, s.Benedicta, s.Angela, s.Júlia.