KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Generálna volebná kapitula vo Vrícku

V dňoch od 1. do 4. apríla 2009 sa vo Vrícku konala generálna volebná kapitula Kongregácie Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok.

Za novú generálnu predstavenú bola na ďalšie šesťročné obdobie (2009-2014) zvolená sestra M. Ignácia Hriňová, ktorá prevezme tento úrad po sestre M. Ružene Múdrej.

Súčasne boli volené aj štyri generálne radkyne:
sr. M. Rita Szabó,
sr. M. Angela Brejková
sr. M. Belarmína Ivančáková
sr. M. Ludvika Pajonková

Slávnostné uvedenie do úradu sa uskutoční 16. mája 2009 o 10.30 hodine pri svätej omši vo farskom sv. Ondreja v Ružomberku.

Sestre M. Ružene a jej rade ďakujeme za doterajšie vedenie Kongregácie a novej generálnej predstavenej sestre M. Ignácii a jej rade vyprosujeme dary Ducha Svätého a Božie požehnanie.

Fotografie

Zasadanie kapituly (Vrícko, 1.- 4. apríl 2009)

Sestry zhromaždené na kapitule (Vrícko, 1.- 4. apríl 2009)

sestra M. Ružena a sestra M. Ignácia

sestra M. Ružena s generálnou radou

sestra M. Ignácia s generálnou radou

Sestry zhromaždené na kapitule (Vrícko, 1.- 4. apríl 2009)