KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Uvedenie sestry M. Ignácie do úradu generálnej predstavenej

Dňa 16. 5. 2009  sa vo farskom kostole sv. Ondreja v Ružomberku konalo slávnostné uvedenie do úradu generálnej predstavenej našej Kongregácie  - sr. M. Ignácie Hriňovej.

Svätú omšu koncelebroval spišský pomocný biskup o. Štefan Sečka, satmársky sídelný biskup o. Eugen Schönberger, rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku prof. Tadeus Zaşepa, miestny dekan Alojz Kostelanský a ďalší kňazi, ktorí pôsobia v ružomberskej farnosti. Na slávnosti boli zastúpené sestry našej Kongregácie zo všetkých provincií a zástupcovia rehoľných spoločenstiev, ktoré pôsobia v Ružomberku a ďalší hostia....

Generálna volebná kapitula >>>
Generalát Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok >>>
Fotografie

Sr. M. Ludvika Pajonková - generálna vikárka - prečítala 1. čítanie z knihy Zjavenia sv. apoštola Jána

Čuj dcéra a pozoruj, nakloň svoj sluch... to sú slová 45 Žalmu, ktorý spievala sr. M. Belarmína

Sr. M. Rita Szabó - nová provinciálna predstavená satmárskej provincie

Druhé čítanie v maďarčine prečítala sr. M. Rita Szabó

Otec biskup Štefan Sečka vo svojej homílii poukázal na dôležitosť zasväteného života a potrebu služby, ktorú sestry vykonávajú v Cirkvi.

Pred zhromaždenými sestrami a v prítomnosti otcov biskupov nová generálna úpredstavená - sr. M. Ignácia Hriňová sľubuje, že bude verne vykonávať svoj úrad pre dobro sestier našej Kongregácie, zachovávať ducha zakladateľov a zdravé tradície, ktoré sú vyjadrené v našich Konštitúciach a Smerniciach.

Sľub generálnej predstavenej.

Podpis sľubu generálnej predstavenej i otcami biskupmi.

Spoločné modlitby veriacich prečítala sr. M. Dagmar Drobňáková a sr. M. Bernadett Kiss.

Prinášanie obetných darov: VODA: Voda všetko preniká a tým dáva život. Kde nie je Boh, nie je život, nie je radosť, nie je láska... Dávame Ti, Bože, naše srdcia - prenikni ich prameňom svojej milosti, aby sme žili v pokoji a sestrerskej láske. Prenikaj cez naše srdcia, aby sa stali pre druhých osviežujúcim nápojom.

KVETY: Krásna vôňa kvetov je ako balzam. Prinášame Ti ich Pane s vďakou za Tvoju dobrotu a lásku, za Tvoju veľkosť a krásu... A prosíme Ťa, daj, aby sme vedeli byť balzamom pre druhých, aby sme šírili vôňu dobroty a krásy okolo seba a tak sa stali i Tvojou ľúbeznou vôňou.

HOSTIE A VÍNO: Kto dáva chlieb, dáva život. Ty si život Pane. Najväčší dar, ktorý si nám dal je chlieb života večného. Sám si povedal: *Kto bude jesť z tohto chleba, kto bude piť z tohto kalicha, má v sebe večný život.* Nauč nás žiť z Tvojho preveľkého daru.

Obetné dary pred oltárom ku ktorým pribudol aj obetný dar - ZEM: Úrodná zem dá vyrásť semienku, chráni, živí. Aj ja som zemou, na ktorú si Pane vo svojej dobrote zhliadol. Ponúkam Ti seba, svoje sily, úspechy i neúspechy a daj, aby som bola vždy pripravenou pôdou pre rast ovocia dobrých skutkov.

Prítomní biskupi a kňazi prednášajú Pánovi najsvätejšiu obetu.

Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi...

Sr. M. Cassiana, Sr. M. Caritas a sr. M. Ignácia.

Záverečné biskupské požehnanie.

Ukončenie slávnostnej liturgie.

Po skončení slávnosti pred kostolom.

Gratulácie novej generálnej predstavenej.

Sr. M. Kamila Miženčíková kyticou kvetov prejavuje vďaku sr. M. Ružene Múdrej za jej doterajšiu službu v úrade generálnej predstavenej.

Sestra M. Ignácia prijíma gratulácie a duchovnú podporu sestier.