KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Milosrdné sestry v Maďarsku

Aktualizácia skončila v r. 2020

Adresa:

Pázmány Péter u. 18
H-2500 Esztergom


Fotografie

Generálna kapitula vo Vrícku (r. 2007) - Členky kapituly z maďarskej provincie: s.Luciana, s.Camilla, s.Caritas, s.Regina.