KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

GENERÁLNA KAPITULA

Vrícko, 20. - 26. októbra 2007

Svätý Vincent a svätá Lujza dali svojim sestrám znak - Horiace srdce (obklopené plameňmi), v jeho strede kríž s ukrižovaným Kristom a okolo plameňov nápis: „Caritas Christi urget nos" - „Láska Kristova nás ženie". Tento znak a aj tieto slová dala s. Ružena Múdra, generálna predstavená ako symbol a svetlo pre konanie generálnej pracovnej kapituly, ktorá sa koná v dňoch 20. - 26. októbra 2007 vo Vrícku.

V modlitbe prosme pre členky kapituly, aby mali srdcia a mysle slobodné a otvorené pre pôsobenie Ducha Božieho a naplnené láskou k Bohu, láskou k Spoločnosti i láskou ku každej sestre.


Poďakovanie

Drahé sestričky a všetci, čo ste nás duchovne sprevádzali,

zo srdca Vám všetkým v mene svojom a sestier kapitulárok ďakujem za Vaše modlitby a obety, ktorými ste pripravovali a sprevádzali našu generálnu pracovnú kapitulu a sestry kapitulárky.

26. októbra 2007 sa skončila generálna pracovná kapitula. Z jej priebehu a záverov bude vydaný pre všetky sestry Kongregácie obežník. 

Naša kapitula mala v strede kapitulnej miestnosti urnu so srdcom nášho zakladateľa, božieho služobníka Jána Háma, a jeho mocné orodovanie sme všetky pociťovali.

S vďakou za prejavy Vašej sesterskej, aj obetujúcej sa lásky,  za Vás všetkých  prosí našich nebeských ochrancov

sr. M. Ružena Múdra, generálna predstavená

Ružomberok, 29.10.2007


Fotografie

Členky generálnej pracovnej kapituly zo slovenskej, maďarskej i satmárskej provincie. Zasadania prebiehajú vo Vrícku v Dome VIERY.

Obraz z kapitulnej miestnosti s názvom: Caritas Christi urget nos (autorka: sestra Rudolfa Veronika Balážecová)

20. októbra 2007 začali zasadania generálnej kapituly slávnostnou svätou omšou s prosbou o dary Ducha Svätého. V homílii vdp. Olekšák povzbudzoval k tomu, aby sme sa nebáli mať radi...

Veni Sancte Spiritus... Príď Duchu Svätý, nech z nebies na nás prúdi žiara Tvojej lásky...

Sestra Ružena ďakovala sestrám za modlitby a opätovne ich prosila o vytrvalosť v modlitbe za dary Ducha Svätého i pre práve prebiehajúcu kapitulu.

... a sestry sa modlia a obetujú ...

Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie v Dome VIERY. Tu každodenne slúži vdp. Olekšák sv. omšu pre členky kapituly, tu sa sestry modlia a v modlitbe hľadajú Božiu vôľu.

Bohostánok v Kaplnke Sedembolestnej Panny Márie.

Pieta v Kaplnke Sdembolestnej Panny Márie.

Urna so srdcom zakladateľa, ktorá sa nachádza v strede kapitulnej miestnosti.

Zasadanie kapituly.

Zasadanie kapituly.

Fotografie pre satmársku, maďarskú i slovenskú provinciu...

Generálna predstavená s. Ružena so svojou radou - s.Gemma, s.Benedicta, s.Angela, s.Júlia.

Členky kapituly zo satmárskej provincie: s.Ignácia, s.Gemma, s.Rita, s.Bernadett.

Členky kapituly z maďarskej provincie: s.Luciana, s.Camilla, s.Caritas, s.Regina.

Členky kapituly zo slovenskej provincie: s.Benedicta, s.Gorazda, s.Kamila (pozvaná), s.Alica, s.Michaela, s.Karmela, s.Pavla, s.Faustína, s.Marcelína, s.Júlia, s.Ulrika, s.Priska (pozvaná), s.Alžbeta, s.Angela, s.Ružena.

...nácvik spevu na liturgiu...

...nácvik spevu...

...nácvik spevu...

...nácvik spevu so štipkou humoru...

...prestávka...

...pri spoločnom stole...

...pomoc v kuchyni...