KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Hospic Milosrdných sestier - Trenčín

Zápis do Knihy živých  -  22. september 2007 

 Zápis do Knihy živých, ktorý sa uskutočnil vo svätej omši dňa 22. septembra 2007  v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne sa niesol v krásnej rodinnej atmosfére. Spája nás jedna nádej a máme radosť, že tvoríme jednu veľkú rodinu...

Svätou omšou, ktorú celebroval vdp. dekan Milan Kupčík, sme Pánu Bohu ďakovali za životy našich drahých a ďakovali sme mu, že nám pomáhal v našich súženiach.

V bohoslužbe Slova zneli slová 42. žalmu: "Prečo si smutná, duša moja? A prečo sa chveješ? Dúfaj v Pána, lebo ho ešte budem velebiť, spásu mojej tváre a môjho Boha."    ...mali sme slzy v očiach, lebo zomrel blízky človek - a to bolí. Ježiš vlieval a vlieva svetlo do uboleného srdca človeka a hojí ranu. Vdp. dekan vo svojej homílii povedal, že naši drahí zomrelí by si priali, aby ich smrť priniesla v nás úrodu - aby sme sa mali viacej radi, aby sme boli k sebe láskavejší a aby sme sa raz spolu stretli vo večnosti - na mieste, kde nám všetkým spolu bude dobre...

Do Knihy živých boli zapísaní pacienti, ktorí zomreli v Hospici v mesiacoch apríl-máj-jún  2007:

    •   1. 4. 2007      Julianna Janošková         (Brestovany)
    •   1. 4. 2007      Ján Majerech                     (Trenčín)
    •   4. 4. 2007      Jozefína Ježková               (Trenčianska Teplá)
    • 20. 4. 2007      Božena Medvedíková       (Trenčianske Stankovce)

    •   2. 5. 2007      Marta Kossuthová     (Trenčianske Teplice)
    •   5. 5. 2007      Ján Dobiáš                 (Klátova Nová Ves)
    •   6. 5. 2007      Anna Tatárová            (Záriečie)
    • 11. 5. 2007      Mária Kadnárová       (Vysoká pri Morave)
    • 16. 5. 2007      Anna Lukáčová          (Chocholná - Velčice)
    • 23. 5. 2007      Božena Piatková        (Žilina)
    • 24. 5. 2007      Karol Briestenský      (Trenčín)
    • 26. 5. 2007      Jozef Gabaš                (Trenčín)
    • 28. 5. 2007      Anna Hranicová          (Trenčín - Orechové)
    • 28. 5. 2007      Emília Potočná           (Trenčín)
    • 28. 5. 2007      Anna Čačková             (Svinná)

    •   5. 6. 2007      Lujza Malýchová                   (Dolná Súča)
    •   6. 6. 2007      Viera Najmanová                 (Piešťany)
    • 10. 6. 2007      Elena Koišová                      (Nové Mesto nad Váhom)
    • 20. 6. 2007      Karol Navarra                        (Žiar nad Hronom)
    • 21. 6. 2007      Emília Valová                         (Podolie)
    • 24. 6. 2007      Jozef Panák                            (Drietoma)
    • 25. 6. 2007      PhDr. Milan Chlebana          (Trenčín)
    • 27. 6. 2007      Viktor Mišura                           (Horná Streda)
    • 30. 6. 2007      Štefan Dubravčák                   (Trenčianska Teplá)

 KNIHA ŽIVÝCH  ›››
Zápisy do KNIHY ŽIVÝCH  ›››
Kronika ›››
Fotografie

Svätá omša, pri ktorej bolo 24 pacientov zapísaných do Knihy živých Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne.

Dobrotivý Boh cez svoje Slovo vlieval do uboleného srdca svetlo a nádej...

Do spoločných modlitieb veriacich sme ústami s. Gorazdy vložili vďaky a prosby za všetkých našich zomrelých drahých...

...a pri stole Kristovho Tela a Krvi sme sa cítili bezpečne ako deti svojho otca, ktorý ich nesmierne miluje, vidí do všetkých záhybov duše a hojí jej rany...

...a po svätej omši bolo agape...

...zaspomínali sme si na chvíle prežité s našimi drahými...

...a i cez úsmev láskavý Boh hojil rany na našich srdciach.

...a cítili sme sa ako jedna veľká rodina...