KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne


Návšteva svätého Mikuláša v roku 2007...


MAPA stránok o Hospici Milosrdných sestier >>>

Fotografie

...deti a mládež z Beckova so sestričkami z rehole Školských sestier de Notre Dame prišli potešiť na sviatok sv. Mikuláša chorých v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne...

...anjelíci, ktorí sprevádzali Mikuláša (z Beckova) obdarovali vlastnoručne spravenými darčekmi všetkých pacientov v Hospici...

...bola to veru dôstojná nebeská návšteva...

...a večer zavítal do Hospicu ešte jeden Mikuláš so sprievodom... a anjelíci nešetrili darčekmi...

...Mikuláš navštívil a milým slovom povzbudil chorých, ktorí tak statočne prinášajú obety...

...Mikuláš rozdával požehnania, ktoré z neba priniesol...

...a ešte fotočka na chvíle prežité v atmofére lásky a obety, ktorá v Hospici vládne... a už už sa Mikuláš aj so sprievodom pobral k ďalším dobrým ľuďom, aby im odovzdal požehnanie, odmenil ich a povzbudil v ďalšom konaní dobra...