KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Základná škola sv. Vincenta v Ružomberku

Náš sadrový BETLEHEM

...mladí umelci......začalo sa to takto: Jedného dňa sestrička Rudolfa poslala Aďu D. a Braňa do obchodu, aby kúpili piaflór na náš sadrový betlehem. Barbora, Anička, Aďa B. a sestrička Rudolfa šli do ateliéru. Došli tam aj Aďa s Braňom a začali vyrezávať z piaflóru tváre. Ostatní vyrezávali telá z dreva, pridávali k tomu handry a papier. Tváre sme mali vyrezané a tak sme ich ponorili do sadry. Ešte veľa vecí sme potrebovali dotiahnuť, ale mali sme už málo času, lebo betlehem už mal byť o pár dní hotový. Tak sme prišli do školy aj v sobotu. Na betlehem sme minuli 40 -50 kg sadry. Museli sme čakať, kedy sadra zaschne, ale sme mohli urobiť menšie úpravy.

Bol to môj najvýtvarnejší zážitok...a s radosťou by som čosi takéto zopakovala, až na to upratovanie ateliéru....

Autori Betlehemu: žiacii 7. A triedy: Andrea Buncekova, Adriana Dubovcova, Anna Galasova, Branislav Chyla a Barbora Kubalova. To všetko pod vedenim - "okom" s. Rudolfy


Komentár napísala: A. Bunčeková, žiačka 7. A triedy ZŠ sv. Vincenta

Fotografie