KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Základná škola sv. Vincenta

Zápis do prvej triedy 

Dňa 15. a 16. januára 2007 sa v priestoroch Základnej školy sv. Vincenta v Ružomberku konal zápis prvákov. Do prvého ročníka sa zapísalo 40 deti.

Ďakujeme všetkým rodičom detí za dôveru a ďakujeme i všetkým, ktorí svojimi modlitbami podporovali naše úmysly.

Zápis sa konal v troch triedach. V jednej rodičia vypĺňali dotazník. V ďalších dvoch triedach deti s pani učiteľkami absolvovali Kernov test školskej zrelosti.

ďalšie informácie »
Fotografie