KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

Vrícko - sviatok sv. Mikuláša

Modlitba na sviatok svätého Mikuláša

Bože, darca každého dobra, na príhovor svätého biskupa Mikuláša pomáhaj nám v každej núdzi a chráň nás pred každým nešťastím; daj nám veľkodušné srdce, aby sme ochotne dávali iným, čo prijímame od teba, a tak bezpečne kráčali po ceste spásy. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.


Zábery z návštevy sv. Mikuláša vo Vrícku (5. 12. 2007):

Fotografie

...príprava anjelov na cestu na ZEM...

...a ešte čo-to pre žiarivejší úsmev...

...svätý Mikuláš v sprievode anjelov už kráča po kláštornej chodbe...

...sestričky predniesli sv. Mikulášovi krásne básne a vrúcne modlitbičky...

...mladým anjelom trocha porozprávali, čo všetko v živote prežili...

...sv. Mikuláš navštívil i choré sestričky, ktoré trpezlivým znášaním kríža prinášajú vzácne obety...

...sv. Mikuláš povzbudzoval v konaní dobrých skutkov...

...nebeský sprievod zostupuje o poschodie nižšie...

...sv. Mikuláš vstupuje medzi sestry komunity vo Vrícku, ktoré práve večerali...

...s. Marianna, predstavená domu mala podať správu, čo sa za posledný rok udialo...

...a to bolo radosti, keď sv. Mikuláš po vypočutí si správy povedal, že anjelíci môžu začať rozdávať darčeky...

...a anjelom rozdávanie darčekov spôsobovalo radosť...

...na záver sv. Mikuláš sestričky požehnal a odišiel k ďalším ľuďom, aby ich obdaroval a povzbudil v konaní dobra.

...tí šantiví anjelíci si chceli zobrať do neba i pár fotografií...

...a na záver - ešte fotočka nebeskej návštevy so s. Pavlou...

...a ešte jeden záber s dobrosrdečným Mikulášom...