KONGREGÁCIA MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA - SATMÁROK

Zakladateľ

Dejiny

Školstvo

HOSPIC v Trenčíne

Rodina Nepoškvrnenej

Ostatná činnosť

Modlitebník

Formácia

Aktuality

Z našej tvorby

Ostatné

150. výročie smrti biskupa Jána Háma

Chceme sa s Vami podeliť o našu radosť a spolu s Vami vzdávať vďaky Pánovi za život a dielo nášho zakladateľa - otca biskupa Jána Háma.

30. decembra 2007 si pripomíname 150. výročie jeho smrti; pri tejto príležitosti sme sa zišli 27. decembra tohto roku v Satu-Mare, aby sme spolu s veriacimi satmárskej diecézy s úctou ďakovali a oslavovali Pána Boha za diela lásky, ktoré cez otca biskupa Jána Háma vykonal.

....áno, otca Jána Háma podnecovala Kristova láska a Kristova láska žiari i dnes z diel, ktoré v tejto láske založil...


 Zo života biskupa Jána Háma  >>>
 Pozvánka sr. Ruženy do Satu-Mare  >>>
Slávnosť v meste Gyöngyös, rodisku Jána Háma (28.10.2007) >>>
 Kláštor sestier v Satu-Mare  >>>
 
Fotografie

26. december 2007: ...sestry sa pripravujú na cestu do Satu-Mare...

...ešte spoločná fotka pred cestou z Vrícka. Odtiaľ vychádzajú 3 autá, ktoré vezú 19 sestier z komunity z Vrícka a Turčianskych Teplíc...

...cesta ubiehala rýchlo... Pozorovali sme krásu krajiny, modlili sme sa, spievali, rozprávali sa a odkrajovali kilometer za kilometrom z cesty, ktorá bola dlhá 505 km...

...o 13.00 hodine sme mali stretnutie v Prešove – tu sa k 3 autám z Vrícka pridalo štvrté z Trenčína, ktoré viezlo ďalších päť sestier...

....bolo to krásne zvítanie...

...troška sme sa občerstvili a vydali sa na cestu, ktorá – i keď nebola bez blúdení – bola príjemná...

...do Satu-Mare sme prišli v stredu večer a to nás už čakali srdečné sestričky SATMÁRKY...

...milé stretnutie... Sestričky sa tešili nám a my im...

...zaspievali sme im slovenské koledy a oni nám i maďarské i rumunské... a bolo nám krásne vianočne a cítili sme sa naozaj ako sestry z jednej rodiny.

...a slovenské koledy sa niesli celým satmárskym kláštorom... tešili sme nimi i sestričky, ktoré kladú Ježiškovi do jasličiek tie prevzácne dary trpezlivého znášania svojej choroby...

...taaak sa tešili a s veľkou radosťou nám ukazovali svoje Betlehemy a vianočné ozdoby...

...a ťažko povedať, kto koho viac obdarúval. ...v nás bol Ježiš, ktorý prišiel tešiť spevom, úsmevom, slovom a v nich bol Ježiš, ktorý na nás žiaril svojou láskyplnou obetou a Jeho úsmev vnikal hlboko do našich sŕdc...

...a i tu, ďaleko od vlasti bol ten istý Ježiš v Eucharistii, ktorého láska podnecovala i pred mnohými rokmi Jána Háma... ...a my sme si tak radi našli chvíľku, kedy sme mohli byť v tichu s Ním...

...keďže nás bolo viac, bývali sme na neďalekom internáte v Satu-Mare...

...aj na internáte v kaplnke sv. Alfonza bol Ježiš – Ježiš, ktorý nás má všetkých rád. ...to On podnecuje srdcia sestier, aby dávali lásku.

...aj tu sme sa s celou Cirkvou a za všetkých modlili spoločnú modlitbu Cirkvi – Liturgiu hodín...

...pomaly sa sestry chystajú na slávnostnú svätú omšu do baziliky...

...sestry prechádzali ulicami Satu-Mare. Toto mesto vo svojej histórii už videlo nie jeden sprievod sestier Satmárok...

27. septembra 2007 o 11.00 hod. miestneho času začala slávnostná svätá omša. Počuli sme mnoho povzbudivého zo života biskupa Jána Háma.

...pred mnohými rokmi sa narodil Ježiš v Betleheme, dnes prichádza so svojou láskou denne na oltáre a do jasličiek mnohých sŕdc, ktoré ho prijímajú v Eucharistii. ...a bolo tomu tak aj pri slávnostnej svätej omši pri príležitosti 150. výročia smrti biskupa Jána Háma.

...sestry Satmárky, ktoré založil satmársky biskup Ján Hám...

Po záverečnom požehnaní satmársky biskup Schönberger udeľoval pamätné listiny zástupcom mnohých diel, ktoré vznikli z iniciatívy biskupa Jána Háma. Za Milosrdné sestry sv. Vincenta – Satmárky prevzala pamätnú listinu sestra Ružena Múdra, generálna predstavená.

Pamätná listina

Pamätná medaila

Po svätej omši zástupcovia jednotlivých diel, ktoré Ján Hám založil alebo vznikli z jeho iniciatívy, položili k Jeho pamätníku vence. Za našu rehoľu veniec prinášala s. Ružena, generálna predstavená a s. Ignácia, provinciálna predstavená rumunskej provincie.

...a spoločná fotografia sestier, ktoré zastupovali na slávnosti sestry Satmárky z rôznych kútov zeme.

Poobede sme si prehliadli výstavu rôznych predmetov, ktoré mali spojitosť s biskupom Jánom Hámom. ...predmety, ktoré používal pri liturgii...

...cilícium, solideo...

...bohoslužobné predmety...

...predmety, ktorých sa dotýkala ruka Jána Háma...

...ornáty, ktoré nosil (na fotke: s.Bronislava)...

...zapísali sme sa do kroniky biskupstva v Satu-Mare (na fotke: s.Ladislava)...

...sestry juniorky (magistra: s.Priska, juniorky: s.Luciána, s.Zdenka, s.Alexandra, s.Adela, s.Gertrúda, s.Ladislava, s.Kristiána, s.Nikola, s.Anastázia) sa spolu so svojou magistrou vyfotografovali v kaplnke, v ktorej slúžieval sv. omšu biskup Ján Hám...

...a odfotili sa i s terajším satmárskym biskupom...

...navštívili sme taktiež kryptu, ktorá sa nachádza pod kostolom Milosrdných sestier. Sú tu pochované sestry a nachádzajú sa tu i pozostatky zakladateľa Jána Háma...

...a počas pobytu v Satu-Mare nechýbali i osobné srdečné stretnutia, na ktoré fotka bude krásnou spomienkou. ...tri tridsaťtriročné sestry Satmárky, ktoré spája láska k Ježišovi, vek i sesterská láska (s. Noemi, s. Bernadette, s. Adela)...

...a ani sme sa nenazdali a bol tu piatok 28. 12. ...po rannej sv. omši sme sa naraňajkovali, nabalili na cestu a nastal čas rozlúčky...

...cesta bola náročná ale všetky nás šťastne priviedla domov, pretože bola sprevádzaná mnohými a mnohými modlitbami a obetami spolusestier a dobrých ľudí...